ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges :
 • คุณประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (ผอ. สศร.)
  Mr. Prasop Riang Ngoen, Director – General of the Office of Contemporary Art and Culture
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
  Tul Hirunyalawaan, Hon.F.RPST, President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
  Chulawit Santipong, Hon.F.RPST
 • คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์
  Naphat Ratanasakdi, Hon.F.RPST
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
  Wannapong A. Surarochprajak, Hon.F.RPST
 • คุณอดุล ตัณฑโกศัย
  Adul Tantakosai, Hon.F.RPST

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ จิรา ชุมศรี

ชื่อภาพ : มโนราห์ มรดกวัฒนธรรม
คำบรรยาย : ภาพบรรยากาศการแสดงมโนราห์ เอกลักษณ์ฉพาะถิ่น ศาสตร์และศิลป์แดนดินถิ่นภาคใต้ ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ บุญชัย เวศม์มัฆวาน

ชื่อภาพ : ประตูโบสถ์
คำบรรยาย : ความสวยงามของประตูยังขนาดนี้ เพียงแค่เปิดความสวยภายในก็เกินจินตนาการ ศิลปะ วัฒนธรรม มรดกชาติที่ควรรักษาไว้

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ สุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์

ชื่อภาพ : สุข สนุกสนาน งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
คำบรรยาย : สุข สนุกสนาน งานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ วรวุฒิ ชัยกิตติกรณ์

ชื่อภาพ : หนุมานเซลฟี่กับนางสุพรรณมัจฉา
คำบรรยาย : หนุมานกับนางสุพรรณมัจฉาที่สวนแสง “แสงแห่งความภักดี ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ที่สวนสันติชัยปราการยามค่ำคืน สวยงามเป็นที่ติดตาตรึงใจ

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ ประชา เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ

ชื่อภาพ : ภารกิจอันงดงาม

คำบรรยาย : ภาพการปฏิบัติภารกิจของกองกำกับการม้าตำรวจที่เดินลาดตระเวนรอบพระบรมมหาราชวัง เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่หาไม่ได้จากที่ไหน นอกจากที่นี่ “กรุงรัตนโกสินทร์”

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ ศรศักดิ์ หนูเอี่ยม

ชื่อภาพ : เฉลิมฉลองรัตนโกสินทร์ 241 ปี

คำบรรยาย : เฉลิมฉลองรัตนโกสินทร์ 241 ปี เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง และให้ประชาชนได้ทราบถึงยุคสมัยความเป็นมา ในงานมีทั้งของกิน การแสดงวัฒนธรรม และความงามของศิลปะ รวมถึงได้ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยามค่ำคืน

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ ภทร มีสุวรรณ

ชื่อภาพ : พาแม่เที่ยวกรุง

คำบรรยาย : การแต่งตัวย้อนยุคในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ คีรีขันธ์ ไชยพร

ชื่อภาพ : 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

คำบรรยาย : พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม ชมนิทรรศการประวัติสถาปัตยกรรมศิลปะพาลลาเดียน ถ่ายภาพกับปืนใหญ่โบราณ

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ วิสรรค์ แพงประเสริฐ

ชื่อภาพ : หลงใหล

คำบรรยาย : ความเป็นไทยที่ชาวต่างชาติต่างหลงใหลด้วยความสวยงามและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ สมโภช แตงไทย

ชื่อภาพ : บันทึกภาพแสงและเงา

คำบรรยาย : เงาของผู้คนที่กำลังยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปสิ่งต่าง ๆ ในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

รางวัลยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : คุณ นันทพันธ์ กอบกฤศวัฒน์

ชื่อภาพ : ดวงประทีปแห่งกรุง

คำบรรยาย : เป็นภาพที่อยากเก็บบรรยากาศการจัดงานการแสดงทั้งเกาะรัตนโกสินทร์มารวมอยู่ในภาพเดียว