โครงการคัดเลือกภาพเพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือ และ ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “60 ปี สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมส่งภาพถ่ายเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ลงในหนังสือเล่มสำคัญทางประวัติศาสตร์ 60 ปี สมาคมฯ และ ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร

** สำหรับท่านที่ใด้ที่มีภาพลงในหนังสือ จะได้รับหนังสือพรีเมี่ยมทรงคุณค่า “60 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคม ฯ” ท่านละ 1 เล่ม **

เงื่อนไข :

  • ต้องเป็นสมาชิกสมาคม ฯ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคม ฯ
  • ส่งไฟล์ภาพด้านสั้นสุดไม่ต่ำกว่า 2,800 pixels
  • ฟอร์แมทไฟล์ภาพต้องเป็นแบบ Jpeg เท่านั้น
  • ส่งภาพได้ไม่เกินท่านละ 4 ภาพ
  • เปิดรับภาพทุกแนว ทั้งภาพสีและภาพขาวดำ *แต่ต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีงาม
  • ไม่จำกัดอายุภาพ
  • กำหนดส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ :

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานตามความเหมาะสม