ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช” ในโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี โดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The finalists for “A Moment in Nature : Plants, Landscape, and Environment” Photo Competition have been revealed. The 13 winners of this category will be announced by 20th July 2022. The 2022 “A Moment in Nature” Photo Competition with total cash prizes: $9,000 is hosted by Foundation for Khao Yai National Park Protection in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

 • ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงภาพได้ระหว่างวันที่ 8 – 13 กรกฎาคม 2565
  โดยสามารถส่งคำทักท้วงพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาทาง e-mail มายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น* (ไม่เปิดรับคำร้องเรียนต่างๆทางช่องทางอื่นๆ)
 • ทางคณะกรรมการจะทำการตัดสินรอบสุดท้ายและจะประกาศรางวัลภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลหัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการถ่ายภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการถ่ายภาพ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการผลิตผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล
 • สร้างจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน โดยใช้ความงดงามทางธรรมชาติของวนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เป็นแรงบันดาลใจ
 • ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย ด้วยการร่วมกันสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า เป็นจำนวนกว่า 23,000 คน และครอบครัว
 • จัดการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” เป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ให้กับคนไทยทุกคน อย่างต่อเนื่อง