ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช” โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งโครงการกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจของธรรมชาติสู่ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่งดงาม มีคุณค่า ก่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางทะเลของไทย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย อาทิ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า

The Royal Photographic Society of Thailand is delighted to announce the winners by Category: Plants, Landscape, and Environment of our 2022 “A Moment in Nature” Photo Competition.
.
The 2022 “A Moment in Nature” Photo Competition with total cash prizes: $9,000 is hosted by Foundation for Khao Yai National Park Protection in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

รางวัลหัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 1. นายนิติกร กรัยวิเชียร – Mr. Nitikorn Kraivixien
 2. ดร. ชุมพล สุขเกษม – Dr. Chumphon Sukkaseam
 3. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ – Mr. Tul Hirunyalawan
 4. ม.ร.ว.พรระพี อาภากร – M.R. Pornrapee Abhakorn
 5. นายวินิจ รังผึ้ง – Mr. Vinid Rungpueng
 6. นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ – Mr. Naphat Rattanasakdi
 7. นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ – Mr. Wannapong Surarochprajak
 8. นายณรงค์ มหรรณพ – Mr. Narong Mahannop
 9. นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช – Mr. Sakchai Yodvanich

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

ชื่อภาพ : มหัศจรรย์เขาหินปูน
คำบรรยาย : เขาหินปูน มรดกทางธรรมชาติที่ผ่านกาลเวลาทำให้ภูมิประเทศหินปูนสูงๆ ต่ำๆ มีหน้าผาสูงชัน ยอดแหลม ตะปุ่มตะป่ำ ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนและการละลายของน้ำใต้ดิน  ซึ่งหลายแห่งได้กลายเป็นพื้นที่มรดกโลกอีกด้วย
สถานที่ : จังหวัดพิษณุโลก

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายมงคลสวัสดิ์ เหลืองวรพันธ์

ชื่อภาพ : What a Bliss…
คำบรรยาย : อ่าวมาหยา ตั้งอยู่บนเกาะพีพีเล มีหาดทรายขาวละเอียดดุจแป้ง โอบล้อมไปด้วยเขาหินปูนอย่างลงตัว น้ำทะเลใส ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายศุภณัฐ วงศานุพัทธ์

ชื่อภาพ : Double Triangles
คำบรรยาย : ภาพถ่ายดงดอกไม้สีชมพูจัดเรียงเป็นรูปสามเหลี่ยม พร้อมด้วยทิวทัศน์ภูเขาด้านหลัง ซึ่งมองดูเป็นสามเหลี่ยมสองชิ้นประกบกัน
สถานที่ : ดอยปุยหลวง – อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน :นายวิฑูรย์ คำสงค์

ชื่อภาพ : ความงดงามของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
คำบรรยาย : น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ละชั้น เช่น ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า แต่ละชั้นมีความสูงและความงดงามต่างกันไป ทางอุทยานฯได้ทำเส้นทาง เดินสำหรับขึ้นไปชมน้ำตกแต่ละชั้นและยังเป็นเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี
สถานที่ : น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายเสกสรร เสาวรส

ชื่อภาพ : ต้นน้ำ
คำบรรยาย : ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเป็นของทุกๆคน ควรอนุรักษ์และรักษาไว้ที่คงอยู่ต่อไป
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติคลองลาน

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายกิตติพงษ์ แสนสุด

ชื่อภาพ : ป่าในเทพนิยาย
คำบรรยาย : นี่คือผืนป่าพรุชุ่มน้ำที่มีรูปร่างแปลกตา สวยงาม ดุจดั่งป่าในเทพนิยาย
สถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสรรเพชร จินดาทอง

ชื่อภาพ : เมล็ดมีปีก
คำบรรยาย : ลูกไม้ตระกูลยางสีน้ำตาล ปลิวตามกระแสลม พัดคว้างติดอยู่บนใยแมงมุม รอวันร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน แล้วงอกงามในผืนป่าใหญ่ต่อไป
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสัญชัย บัวทรง

ชื่อภาพ : สีสันในราวป่า
คำบรรยาย : ทุ่งดอกไม้ป่าหลากสีสันพร้อมใจกันผลิบานอวดโฉมบนลานหินทราย ละลานตาสวยงาม
สถานที่ : วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์

ชื่อภาพ : ยามเช้า
คำบรรยาย : ยามเช้าบนจุดชมวิวดูผืนป่าเสม็ดขนาดใหญ่ในบริเวณผืนป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งกินอาณาเขต2จังหวัดคือพัทลุงและนครศรีธรรมราช
สถานที่ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุควนเคร็ง

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์

ชื่อภาพ : สีสรรของป่าแดนใต้
คำบรรยาย : สีสันที่งดงามของกลุ่มต้นสยาไม้ใหญ่แห่งแดนใต้ มีโอกาสที่จะได้เห็นในบางปีเท่านั้น ถ้าไม่มีการอนุรักษ์ไว้ก็คงจะถูกตัดโค่นเพื่อที่จะเอาเนื้อไม้มาใช้งานจนหมดไปจากผืนป่า
สถานที่ : เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์

ชื่อภาพ : มองภูหอที่ริมน้ำ
คำบรรยาย : ภูหอยามอรุณรุ่งที่มองผ่านโพรงไม้ริมอ่างเก็บน้ำน้ำเลย
สถานที่ : อ่างเก็บน้ำน้ำเลย เขตุรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายราเชนทร์ วงษ์เพิก

ชื่อภาพ : ปะการังพ้นน้ำ เกาะสุรินทร์
คำบรรยาย : ปะการังพ้นน้ำ เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันที่น้ำทะเลลดระดับลงต่ำมากๆ จะเห็นปะการังโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้แบบนี้
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

 

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสุชาติ เกื้อทาน

ชื่อภาพ : โรแมนติกก่อนอาทิตย์อัสดง
คำบรรยาย : ทัศนียภาพที่น่าตื่นตากับห้วงเวลาที่แสนจะประทับใจ ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก
สถานที่ : ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก