โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 2

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรม RPST ปล่อยของครั้งที่ 2 หลังจากได้ห่างหายไปนาน จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรกหลายท่านต่างประทับใจและรอคอยกิจกรรม ปล่อยของ ครั้งที่ 2 อย่างใจจดใจจ่อ บัดนี้ทีมงานสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมงานครั้งที่ 2 ไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้สมาชิกมาปล่อยของกันได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง สำหรับในครั้งนี้ จะใช้ชื่อหัวข้อว่า “Street Photo” กิจกรรม “ปล่อยของ” เป็นการจำลองบรรยากาศการสนทนาของนักถ่ายภาพตั้งแต่สมัยยังใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพ ซึ่งจะต้องเอารูปที่ไปอัดขยายนั้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ทำให้การถ่ายภาพของแต่ละคนพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญความคิดเห็นนั้นค่อนข้างจริงใจและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพราะได้เห็นหน้า ได้สบตา ไม่เหมือนในเวลานี้ที่ อวยกันไปอวยกันมา นักเลงคีย์บอร์ดก็เยอะ ไม่จริงใจไม่สร้างสรรค์ก็มาก แต่สำหรับกิจกรรมนี้เราปล่อยของกันได้เต็มที่เพื่อการพัฒนาฝีมืออย่างแท้จริง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม […]

กิจกรรม One Shot Knockout ครั้งที่ 21

วันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   กิจกรรม RPST One Shot Knockout เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้จัดขึ้นติดต่อกันมา 20 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 และเป็นครั้งสำคัญที่จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการ 10.00 น. ลงทะเบียน และรับโจทย์การแข่งขันเริ่มถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. ส่งภาพที่ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชั้น 2) 15.00 น. เริ่มตัดสินภาพ ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 5 17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล กติกาการแข่งขัน ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้เข้าแข่งขันถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น รูปแบบของไฟล์ภาพที่จะส่งให้ใช้เป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น […]

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2557-2558

  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2557-2558 จังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 “ซุปเปอร์ไบด์…ความเร็วที่ท้าทาย” “ติดตามความท้าทายในการถ่ายภาพในรูปแบบความเร็วสูงกับรถมอเตอร์ไซด์รุ่นใหญ่ซุปเปอร์ไบด์ พบกับนักบิดมืออาชีพที่มีลีลากาขับขี่ที่น่าทึ่งและสวยงาม…สร้างสรรค์ภาพสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตชาวบ้านในตลาดบริเวณวัดไผ่โรงวัว วัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงติดอันดับความงามของเมืองไทย”  วิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล และสต๊าฟสมาคมฯ  เปิดรับสมัคร 50 ท่าน ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี 1. สมาชิกสมาคมฯ 2,500 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%) 2. บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที) หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 3 มื้อ, ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าเดินทางโดยรถบัส, ค่าแบบทั้งหมด, ค่าประกันภัย, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 […]