การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ขั้นตอนการสมัคร สิทธิประโยชน์

ปัจจุบัน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

 • สมาชิกสมทบ 1 ปี 200 บาท (เฉพาะนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และ ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท กรณีเพิ่งเคยสมัครสมาชิก)
 • ราย 1 ปี 500 บาท (ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท กรณีเพิ่งเคยสมัครสมาชิก)
 • ราย 3 ปี 1,200 บาท (ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท กรณีเพิ่งเคยสมัครสมาชิก)
 • ตลอดชีพ 10,000 บาท (ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท กรณีเพิ่งเคยสมัครสมาชิก)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมฯ วิธีที่ 1 แบบ Online

* ผู้สมัครต้องใช้ Email Account ที่เป็น Gmail ในการสมัครเท่านั้นมิฉะนั้นจะสมัครด้วยวิธีนี้ไม่ได้ *

 1. โอนเงินค่าสมาชิก เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
 2. สแกนหรือถ่ายภาพ สลิปใบโอนเงิน
 3. กรอกแบบฟอร์มสมัครทาง Online ที่นี่
 4. เมื่อได้รับการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งเลขที่สมาชิกกลับไปยัง Email ของท่าน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมฯ วิธีที่ 2

 1. โอนเงินค่าสมาชิก เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
 2. กรอกแบบฟอร์มสมัคร ดาวน์โหลตใบสมัครสมาชิกภาษาไทยที่นี่
 3. สแกนหรือถ่ายภาพ สลิปใบโอนเงิน และ ใบสมัครที่กรอกเสร็จเรียบร้อย (สามารถกรอกในไฟล์ที่ดาวโหลตไปแล้วส่งกลับมาได้เลย หรือ “Print เอกสารออกมาแล้วกรอก และ ถ่ายรูปหรือ scan มา”) ส่งมาที่อีเมล์ rpst.membership@gmail.com และพร้อมเก็บหลักฐานไว้หากมีเหตุขัดข้อง
 4. เมื่อได้รับการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งเลขที่สมาชิกกลับไปยัง Email ของท่าน
==============================
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 207 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

โทรศัพท์ : 097 250 0058

email : rpst.membership@gmail.com
เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)  เวลา 11.00 – 19.00 น.
==============================

ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ

 1. สามารถเข้าอบรมหรือ Workshop ทางการถ่ายภาพต่างๆที่จัดขึ้นโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ทั้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย / เสียค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไป
 2. ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมอบรม ฟังบรรยาย Artist Talk หรือ Workshop ในโครงการ RPST Master Series
 3. ได้รับส่วนลดในการร่วมกิจกรรมถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ (RPST Photo Trip)
 4. สิทธิ์ในการเข้าสอบเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพของสมาคมฯ (หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 5. ได้รับสิทธิ์ในการลงสมัครแข่งขันถ่ายภาพบางรายการที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกสมาคมฯโดยเฉพาะ อาทิเช่น One Shot Knockout
 6. ได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ: ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสองปี รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 7. นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายตามที่สมาคมฯจะประกาศแจ้งเป็นกรณี

============================================================================================

Types of Membership and Fee

 • Associate Member 200 Baht (Excl. 50 Baht Initial Fee. Note : Already an RPST member, this entry fee can be waived.)
 • 1 Year 500 Baht (Excl. 50 Baht Initial Fee. Note : Already an RPST member, this entry fee can be waived.)
 • 3 Years 1,200 Baht (Excl. 50 Baht Initial Fee. Note : Already an RPST member, this entry fee can be waived.)
 • Life-Time 10,000 Baht (Excl. 50 Baht Initial Fee. Note : Already an RPST member, this entry fee can be waived.)

Application Process

 1. Filling out the Membership Application Form. Download Here
 2. Make payment of the membership fee to
  Kasikorn Bank (Khlong Chan Branch)
  Account Name: The Royal Photographic Society of Thailand
  Account Number: 040-2-33266-4
 3. Send a Filled-out Application Form and a copy of Bank Slip to: rpst.membership@gmail.com
 4. Upon approval, you will receive a membership number within a week.

Contact :

The Royal Photographic Society of Thailand

Tel : 097 250 0058
Email : rpst.membership@gmail.com