ทำความรู้จักกับโครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout

กว่า 40 ครั้งที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้ Series “One Shot Knockout” ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยรูปแบบของการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ แฝงด้วยความท้าทาย และได้ความรู้จากคำวิจารณ์ของกรรมการสดๆจากบรรยากาศตัดสินที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับชมและร่วมลุ้นได้ รู้ผลและรับรางวัลภายในวันที่แข่งขัน

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ขั้นตอนการสมัคร สิทธิประโยชน์

ปัจจุบัน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประกวดในทริปถ่ายภาพ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งจำนวนครั้งในการออกเดินทางร่วมกัน มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้งในหนึ่งรอบปี และได้จัดให้มีการประกวดภาพกิจกรรมในประเภท “โจทย์ในทริป” และประเภท “หัวข้อ” เหมือนปี 2554-2555 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะและนำแนวคิดมาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยตัวเองมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้