การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ขั้นตอนการสมัคร สิทธิประโยชน์

ปัจจุบัน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประกวดในทริปถ่ายภาพ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งจำนวนครั้งในการออกเดินทางร่วมกัน มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้งในหนึ่งรอบปี และได้จัดให้มีการประกวดภาพกิจกรรมในประเภท “โจทย์ในทริป” และประเภท “หัวข้อ” เหมือนปี 2554-2555 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะและนำแนวคิดมาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยตัวเองมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้