งานเสวนาฟรี แต่งภาพอย่างไรได้เงินล้าน

RetouchBanner

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านซอฟท์แวร์ตกแต่งภาพถ่าย และเทคโนโลยีของกล้องมีความก้าวหน้าไปมาก การสร้างสรรค์งานจึงเปิดโอกาสให้ช่างภาพได้สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งจากกล้องถ่ายภาพเอง ทั้งกระบวนการตกแต่งภาพภายหลังถ่ายภาพ ทำให้มีการใช้งานความสามารถใหม่ๆมากขึ้น
ในการประกวดภาพถ่ายโดยทั่วไป มีกติกากำหนดไว้แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องการตกแต่งภาพ มักมีข้อถกเถียงกันว่าแค่ไหนจึงจะไม่ผิดกติกา และกรรมการตรวจสอบได้อย่างไร
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ จึงมีนโยบายที่จะให้ความรู้ในเรื่องการตกแต่งภาพดิจิทัล และการพิสูจน์ภาพดิจิทัลของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของช่างภาพผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในรายการประกวดภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการต่างๆ

วันเวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วิทยากร
สถิตย์ เลิศในเกียรติ
ขจร พีรกิจ
จุฬวิศว์ ศานติพงศ์
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่นี่
สมัครเข้าร่วมสัมมนาที่นี่ 
รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น