ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการประกวดภาพถ่าย เสน่ห์อาเซียน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

หมายเหตุ: ชื่อ File ภาพและการจัดเรียงไม่เกี่ยวกับอันดับคะแนนแต่อย่างใด

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย เสน่ห์อาเซียน ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ “วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการจัดการประกวดจึงได้ประกาศภาพที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ภาพ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ชมภาพที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ และสามารถส่งคำประท้วง หรือคัดค้านภาพที่ทำผิดกติกามายังสมาคม ฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 18:00 น. เพื่อที่คณะกรรมการจัดการประกวดจะได้ทำการตรวจสอบภาพที่ถูกร้องเรียนในกระบวนการต่อไป

ผู้ที่พบการทำผิดกติกา ต้องการจะร้องเรียนคัดค้านภาพที่เข้ารอบสุดท้าย สามารถส่งคำประท้วง พร้อมอธิบายประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพที่มีปัญหามาที่ อีเมล์ rpst.info@gmail.com  โดยสมาคม ฯ จะเก็บข้อมูลทุกอย่างของผู้ประท้วงเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

กติกาการประกวด

http://www.rpst.or.th/asean-photo-contest-2018/

คณะกรรมการตัดสิน

  1. อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
  2. อ. เดโช บูรณบรรพต
  3. คุณดาว วาสิกศิริ
  4. คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
  5. คุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
  6. คุณเกรียงไกร ไวยกิจ
  7. คุณพุฒิธร พรหมดวง