ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ASSETWISE PHOTO CONTEST หัวข้อ “Happiness Has No Conditions”

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ASSETWISE PHOTO CONTEST  หัวข้อ “Happiness Has No Conditions”

ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถทักท้วงผลงานภาพถ่ายได้ ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับเวลา 12.00น.) โดยสามารถส่งคำทักท้วงพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาทาง e-mail มายัง rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่เปิดรับคำร้องเรียนต่างๆทางช่องทางอื่นๆ)

ทางคณะกรรมการจะทำการตัดสินรอบรางวัลและจะประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ : 

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ภาพที่ประกาศในรอบ 20 ใบสุดท้ายไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนแต่อย่างใด

รางวัล หัวข้อ Theme : “Happiness Has No Conditions”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • คุณปณีตา มาลัยวงศ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
  Paneeta Malaiwong, Director, Deputy CEO-Sales & Marketing, AssetWise PCL.
 • คุณนิวัตร์ ไวทยะมงคล รองประธานสายงานอาวุโส ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
  Niwat Vaitayamongkol, Senior Vice President Corporate Communication, AssetWise PCL.
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Tul Hirunyalawaan, Hon.F.RPST, President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Chulawit Santipong, Hon.F.RPST, Vice President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Naphat Ratanasakdi, Hon.F.RPST, Secretary of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Wannapong A. Surarochprajak, Hon.F.RPST, Executive Board Committee of The Royal Photographic Society of Thailand

โครงการประกวดภาพถ่าย ASSETWISE PHOTO CONTEST ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดย ASSETWISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Colorful Bangkok 2022

The finalists for “ASSETWISE PHOTO CONTEST, Theme : Happiness Has No Conditions” Photo Competition have been revealed. The 11 winners of this category will be announced by 26th February 2023. The 2023 “ASSETWISE PHOTO CONTEST” Photo Competition with total cash prizes: Approx. $9,000 is hosted by ASSETWISE in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand and Colorful Bangkok 2022.

รายละเอียดโครงการ ฯ : 
http://www.rpst.or.th/assetwise-photo-contest-2022/

Gallery ภาพที่ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงาน