ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย ASSETWISE PHOTO CONTEST

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย ASSETWISE PHOTO CONTEST ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดย ASSETWISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Colorful Bangkok 2022 ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – วันที่ 31 มกราคม 2566

Announcing the winners of “ASSETWISE PHOTO CONTEST, Themes : Unseen Happiness (Creative Bangkok Cityscape) and Happiness Has No Conditions”. This photo competition with total cash prizes: Approx. $9,000 is hosted by ASSETWISE in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand and Colorful Bangkok 2022.

การประกวดแบ่งเป็น 2 หัวข้อ 

1. หัวข้อ Happiness Has No Conditions :
เปิดรับภาพเกี่ยวกับ “ผู้คนและการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์” เป็นภาพที่สะท้อนมุมมองความสุขของการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้คนทั่วประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ : ประสบชัย จันดก
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : เฉลิม อัชชมานะ
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : ชนกานต์ นิพพิทา
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : ธนชาติ จึงแย้มปิ่น
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : พลอยสวย แก้วกงพาน
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : รังสรรค์ ศรีวรลักขณา
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : วิหาร ขวัญดี
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : สุทัศน์ ฟองมูล
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : อรรถพล ด้วงนิ่ม
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

2. หัวข้อ Unseen Happiness :
เปิดรับภาพเกี่ยวกับ “Creative Bangkok Cityscape” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยไม่จำกัดว่าเป็นมุมสูงหรือมุมบนพื้นในมุมมองที่สร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ : พชรพล อมรรัตนกุลนิจ
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : เฉลิม อัชชมานะ
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : ชวนากร โซ๊ะอิ่ม
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : นันทพันธ์ กอบกฤศวัฒน์
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : นิพนธ์ เกตุจรัส
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : พุทธิพงษ์ สุขชัย
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : รังสรรค์ ศรีวรลักขณา
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : ราเชนทร์ วงษ์เพิก
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : วีระพล สิงห์น้อย
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : สมบูรณ์ อัศวแก้วฟ้า
 • รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม : อดิศร จิรสุวรรณกุล

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • คุณปณีตา มาลัยวงศ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
  Paneeta Malaiwong, Director, Deputy CEO-Sales & Marketing, AssetWise PCL.
 • คุณนิวัตร์ ไวทยะมงคล รองประธานสายงานอาวุโส ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
  Niwat Vaitayamongkol, Senior Vice President Corporate Communication, AssetWise PCL.
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Tul Hirunyalawaan, Hon.F.RPST, President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Chulawit Santipong, Hon.F.RPST, Vice President of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Naphat Ratanasakdi, Hon.F.RPST, Secretary of The Royal Photographic Society of Thailand
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Wannapong A. Surarochprajak, Hon.F.RPST, Executive Board Committee of The Royal Photographic Society of Thailand

คณะอำนวยการการตัดสิน – Contest Project Team :

 • คุณศศิรินทร์ ภัทรเกียรติพานิช
  Sasirin Phatrakiatpanich
 • คุณสรยา คงรักษา
  Sorraya Kongruksa
 • คุณปทุม วิวัฒนาการ
  Patoom Wiwattanakarn

คุณป๊อป : โทร 097-250-0058 (ภายในเวลาเปิด-ปิด Office สมาคมฯ)

Email : RPST.info@gmail.com

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม / Project Detail:
http://www.rpst.or.th/assetwise-photo-contest-2022/