Entries by Kajorn Bhirakit

พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 ดังนี้ หัวข้อ “ไกลสุดกู่” หัวข้อ “ตัด” หัวข้อ “บาน” หัวข้อ “กลอน” หัวข้อ “ดีด” หัวข้อ “กลัว” สำหรับโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27) จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยจะเปิดให้ทำการส่งภาพตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 และปิดรับภาพประกวดวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตามที่ www.rpst.or.th เร็วๆ นี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557”

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 27 ภายใต้โครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557” โดยผลงานชื่อ “เพื่อนรัก” โดย นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท สรุปผลรางวัลภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “แสงแดด” ถ้วยพระราชทาน : นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้ ชื่อภาพ “เพื่อนรัก” เหรียญทอง : นายคีรีขันธ์ ไชยพร ชื่อภาพ “จังหวะ” เหรียญเงิน : นายสมพร ณ อุบล ชื่อภาพ “แสงเปลี่ยน” เหรียญทองแดง : นายกรศร ประกอบของ ชื่อภาพ “ตะเข็บแดด” นายชนัตพล หวังเพิ่ม ชื่อภาพ “แสงสะท้อนของดวงอาทิตย์” นายทนงศักดิ์ […]

โครงการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพสำหรับใช้ในกิจการของ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยการประกวดภาพถ่ายแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบแรก (วันนี้ – 5 ตุลาคม 2557) การแข่งขันในรอบแรกจะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวน 360 คน สำหรับท่านสมัครไว้แล้วสามารถเลือกวันได้จากตารางการแข่ง และจะกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันไปถ่ายภาพการแข่งขันชกมวยและบรรยากาศภายในสนามมวย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชกมวย โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถติดต่อทางสมาคมฯ เพื่อขอรับบัตรเข้าถ่ายภาพการแข่งขันในสนามมวยที่กำหนดได้จำนวน 1 นัด เพื่อถ่ายภาพสำหรับนำมาส่งประกวด โดยในรอบแรกกำหนดให้ส่งภาพเป็นภาพชุด คนละ 1 ชุด ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดยมีจำนวนภาพภายในชุดจำนวน 10 ภาพ ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม […]

ประกาศตัดสิทธิ์ภาพ Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3

ด้วยปรากฎว่ามีผู้ร้องเรียนพร้อมส่งหลักฐานมายังคณะกรรมการตัดสิน ช้าง ไฟน์อาร์ต ครั้งที่ 3 ว่าภาพชุดของนายพรภาณุ กิรัตยาภรณ์ ชุด “ Light Up” ซึ่งได้รับการตัดสินให้รับรางวัลชมเชยในการประกวดครั้งนี้ มีลักษณะคล้ายกับภาพชุด “Levitation series” ซึ่งเป็นผลงานของ GIUSEPPE LO SCHIAVO เป็นอย่างมาก น่าเชื่อได้ว่านายพรภาณุลอกเลียนรูปแบบของภาพดังกล่าวมา จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาภาพชุดของนายพรภาณุ เปรียบเทียบกับภาพถ่ายขุดดังกล่าว มีความเห็นว่าลักษณะโดยรวมของภาพ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา การจัดวางองค์ประกอบ ลักษณะของแสง และสิ่งแวดล้อมในภาพ ล้วนเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับภาพภาพชุด “Levitation series”  ที่มีภาพสถาปัตยกรรมตั้งอยู่บนก้อนหินซึ่งลอยอยู่เหนือท้องทะเลทุกประการ จะต่างกันก็เพียงการเปลียนสถาปัตยกรรมที่เป็นที่สำคัญของโลก มาเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง 5 แห่ง ในประเทศไทยเท่านั้น คณะกรรมการขอชี้แจงว่าแม้จะไม่มีกติกากำหนดห้ามไว้ในเรื่องการลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น  แต่ด้วยเห็นว่ากติกานี้ไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะเป็นสามัญสำนึกที่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะทั้งปวง ย่อมต้องตระหนักอยู่แก่ใจแล้วว่าการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดทั้งทางกฎหมาย มโนสำนึก และเป็นที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของผู้กระทำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งการประกวดช้างไฟน์อาร์ต โฟโตคอนเทสต์นี้ เป็นการประกวดในระดับนานาชาติ หากมีภาพที่มีปัญหาเช่นนี้เผยแพร่ออกไป ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียกับผู้จัด และวงการถ่ายภาพของประเทศไทยอย่างแน่นอน  คณะกรรมการจึงมีมติร่วมกันให้การตัดสินภาพชุด “ Light Up” […]

ผลการตัดสิน Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3  ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “แสง” เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิด และมีมุมมองทางศิลปะ ได้ทำการตัดสินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการตัดสินดังนี้ อับดับที่ 1 ชื่อชุด Block ผลงานของ ศุภวรรณ สอาด  อับดับที่ 2 ชื่อชุด แมวมอง ผลงานของ กีรติ เจียมอัชฌาสัย อับดับที่ 3 ชื่อชุด Come back home ผลงานของ จามิกร ศรีคำ อับดับที่ 4 ชื่อชุด Light in the desert […]

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 2

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรม RPST ปล่อยของครั้งที่ 2 หลังจากได้ห่างหายไปนาน จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรกหลายท่านต่างประทับใจและรอคอยกิจกรรม ปล่อยของ ครั้งที่ 2 อย่างใจจดใจจ่อ บัดนี้ทีมงานสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมงานครั้งที่ 2 ไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้สมาชิกมาปล่อยของกันได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง สำหรับในครั้งนี้ จะใช้ชื่อหัวข้อว่า “Street Photo” กิจกรรม “ปล่อยของ” เป็นการจำลองบรรยากาศการสนทนาของนักถ่ายภาพตั้งแต่สมัยยังใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพ ซึ่งจะต้องเอารูปที่ไปอัดขยายนั้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ทำให้การถ่ายภาพของแต่ละคนพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญความคิดเห็นนั้นค่อนข้างจริงใจและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพราะได้เห็นหน้า ได้สบตา ไม่เหมือนในเวลานี้ที่ อวยกันไปอวยกันมา นักเลงคีย์บอร์ดก็เยอะ ไม่จริงใจไม่สร้างสรรค์ก็มาก แต่สำหรับกิจกรรมนี้เราปล่อยของกันได้เต็มที่เพื่อการพัฒนาฝีมืออย่างแท้จริง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม […]

ประกาศตัดสิทธิ์ภาพ โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557

สรุปผลข้อทักท้วงภาพที่ผ่านเข้ารอบโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 27) ขึ้น และได้มีการตัดสินภาพในรอบแรกเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมีภาพที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโดยคณะกรรมการ ทั้ง 6 หัวข้อ รวม 90 ภาพ ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นคัดค้านว่าภาพดังกล่าวภาพใดอาจเข้าข่ายผิดกติกา สามารถแจ้งทักท้วงมายังคณะอำนวยการการประกวดครั้งนี้ได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ประกาศแจ้งไปยังผู้ส่งภาพประกวดที่สงสัยว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดของตนเองผิดกติกา หรือไม่แน่ใจ ให้ทำการแจ้งขอถอนภาพตนเองออกจากการประกวด ซึ่งมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดหลายท่านที่แจ้งขอถอนภาพของตนมายังคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งหากแจ้งถอดถอนภาพตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะยังไม่มีการลงโทษใดๆ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ ยังได้ทำการประกาศ และส่ง Email แจ้งไปยังผู้ที่ภาพได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้ายของแต่ละหัวข้อ เพื่อเน้นย้ำให้อ่านประกาศของคณะกรรมการอำนวยการตัดสินภาพถ่ายโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนที่คณะกรรมการอำนวยการฯ จะพิจารณาภาพที่เข้ารอบตามขั้นตอนต่อไป โดยหากทราบว่าภาพของตนเองกระทำผิดกติกาให้แจ้งขอถอนภาพภายในวันที่ […]

ผลการประกวดภาพ พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 1

การประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์” ชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มีเวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัลเดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอันจะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ได้พิจารณาคัดเลือกภาพที่เข้ารอบ 11 ภาพ ซึ่งจะทำการประกาศผลภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่ของสมาคมประจำปี รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน คุณรังสรรค์ ตันติวงศ์ คุณยรรยง โอฬาระชิน คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร คุณจีเส่ง หว่อง คุณอุดมศักดิ์ ตันติเมธ คุณไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ

กิจกรรม One Shot Knockout ครั้งที่ 21

วันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   กิจกรรม RPST One Shot Knockout เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้จัดขึ้นติดต่อกันมา 20 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 และเป็นครั้งสำคัญที่จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการ 10.00 น. ลงทะเบียน และรับโจทย์การแข่งขันเริ่มถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. ส่งภาพที่ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชั้น 2) 15.00 น. เริ่มตัดสินภาพ ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 5 17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล กติกาการแข่งขัน ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้เข้าแข่งขันถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น รูปแบบของไฟล์ภาพที่จะส่งให้ใช้เป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น […]

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2557-2558

  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2557-2558 จังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 “ซุปเปอร์ไบด์…ความเร็วที่ท้าทาย” “ติดตามความท้าทายในการถ่ายภาพในรูปแบบความเร็วสูงกับรถมอเตอร์ไซด์รุ่นใหญ่ซุปเปอร์ไบด์ พบกับนักบิดมืออาชีพที่มีลีลากาขับขี่ที่น่าทึ่งและสวยงาม…สร้างสรรค์ภาพสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตชาวบ้านในตลาดบริเวณวัดไผ่โรงวัว วัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงติดอันดับความงามของเมืองไทย”  วิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล และสต๊าฟสมาคมฯ  เปิดรับสมัคร 50 ท่าน ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี 1. สมาชิกสมาคมฯ 2,500 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%) 2. บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที) หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 3 มื้อ, ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าเดินทางโดยรถบัส, ค่าแบบทั้งหมด, ค่าประกันภัย, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 […]