Entries by rpst_a

โครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ใน Theme: “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จัดการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation” ชิงรางวัลเงินสด และ รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การถ่ายภาพนำโดย อ. วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย

โครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีพันธกิจหลักในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งจะครบ 50 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยวาระครบรอบนี้ ทาง กฟผ. ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ในวาระครบรอบ “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท โดยเปิดรับภาพจากอุปกรณ์การถ่ายภาพทุกชนิด

กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ครั้งที่ 49 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT   ครั้งที่ 49 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท

หลักเกณฑ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

ผู้ที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจะต้องปฏิบัติ หรือมีคุณสมบัติดังนี้

กิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมาน” (ปฐมบทแห่งจินตนาการ)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายภาพ สุดยอดแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูง โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด “หนุมาน” (ปฐมบทแห่งจินตนาการ)

โครงการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจทุกท่าน ร่วมส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2562” ส่งภาพได้ที่นี่ : http://www.rpst.or.th/contest/pictorial2019 รางวัล รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” พร้อมเงินสด 100,000 บาท ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้รับเกียรติบัตรสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดวันส่งภาพ สมัครและส่งภาพทางเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 21 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดรับภาพ เวลา 18.00 น. เปิดรับภาพที่ห้องสมาคม ตั้งแต่วันที่ 21 -28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 18.00 น.(หยุดวันจันทร์) วัตถุประสงค์ การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส […]

นิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

นิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2” ทั่วประเทศ จัดโดย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมทอร์ค โดย ริชาร์ด คาลวาร์ – The Master of Street Photography by Richard Kalvar

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ MAGNUM PHOTOS จัดกิจกรรมทอร์ค โดยปรมาจารย์แห่ง Street Photo ริชาร์ด คาลวาร์ ช่างภาพชื่อดังระดับโลกแห่งแม็กนั่มโฟโต้ ฟังกระบวนการทางความคิด มุมมอง และ ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจผ่านภาพถ่ายของ ริชาร์ด คาลวาร์ ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีบนเส้นทางแห่งมาสเตอร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562, เวลา 18.00 – 19.00 น. บัตรราคา 500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ ราคา 300 บาท) สนใจติดต่อ : rpst.info@gmail.com หรือ โทร : 064 464 8762 สมัครสมาชิกสมาคมฯ สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทันที รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสมาคมฯ http://www.rpst.or.th/apply-rpst-member-benefits/ […]