Entries by rpst_a

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ขั้นตอนการสมัคร สิทธิประโยชน์

ปัจจุบัน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560-2561 จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560-2561 จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม  2560 โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทริป เล่าเรื่อง … เมืองเพชร

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญร่วม ประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว – Life of OTOP Village Photo Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร โดยภาพที่ส่งประกวดเป็นภาพถ่ายของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่มีทั้งหมด 111 หมู่บ้านทั่วประเทศ และสอดคล้องกับแนวคิด “คน ผลิตภัณฑ์ ความคิด ชีวิต ท่องเที่ยว”

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “แม่คือแม่”

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “แม่คือแม่” จัดขึ้นโดย หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่อ สื่อถึงแนวคิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก รวมถึงส่งเสริมความรักความผูกพันของสถาบันครอบครัว