Entries by rpst_issra

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558 จังหวัดเชียงราย วันที่ 4-7 ธันวาคม 2557 (4วัน 3คืน) “สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย…ร่วมตามรอยอารยธรรมล้านนา” “ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกและอากาศที่หนาวเย็นบนยอดดอย…เก็บภาพไออุ่นของแสงเช้ากับชาวบ้านทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรบนหลังม้า…ตามรอยแผนที่เดินทางของเณรขี่ม้าบนยอดภูและในลำธาร…สัมผัสวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงคอยาวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน…พร้อมถ่ายภาพชาวเขาเก็บใบชาบนแถบเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหมอก ในพื้นที่ไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่ โดยปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได…ร่วมสนุกกับเด็กชาวเขาเล่นโล้ชิงช้าและถ่ายทอดความเป็นอยู่ในหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าต่างๆ…เพิ่มพูนภาพประทับใจกับประเพณีปล่อยโคมยี่เป็งจำนวนมากที่งดงามในดินแดนถิ่นล้านนาเมืองเหนือ…พักผ่อนสบายๆกับการนั่งรถรางเที่ยวพร้อมถ่ายภาพรอบตัวเมือง และเดินเล่นที่ถนนคนเดินเชียงราย…ไหว้พระและชมความงามสุดตระการตาเปรียบดั่งสวรรค์ที่วัดร่องขุ่น…เยี่ยมพิพิธภัณฑ์บ้านดำผลงานศิลปะลํ้าค่ามากมายทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านประติมากรรม…พร้อมออกเดินทางไปชิมชาและชมดอกไม้สวยในสถานที่โอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่และอากาศดีตลอดทั้งปี” โดยวิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล และสต๊าฟสมาคมฯ เปิดรับสมัคร 40 ท่าน ทางสมาคมฯจะอัพเดตรายชื่อทาง Facebook เฉพาะผู้ที่โอนเงินแล้วเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดเชียงราย 1. สมาชิกสมาคมฯ 12,000 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%) 2. บุคคลทั่วไป 14,000 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที) กรณีสมาชิกท่านใดต้องการพักเดี่ยว กรุณาจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท (รวม 3 คืน) หมายเหตุ 1.ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 10 […]

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2557-2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2557-2558 จังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรี วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 “เยือนสามถิ่นวัฒนธรรม…สามวิถีธรรมชาติ…มรดกเก่าแก่อันทรงคุณค่า” “ท่องเที่ยวถ่ายภาพเชิงเกษตรวัฒนธรรม…ชมอีกหนึ่งภูมิปัญญาไทยกับขั้นตอนการเก็บตาลของชาวสวนพื้นเมืองเพชรบุรี…ชิลๆลับสมองในการค้นหามุมมองการถ่ายภาพที่ท้าทายกับโจทย์ในทริป พร้อมท่องเที่ยวโดยรถรางนำเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆรอบตัวเมืองราชบุรี…ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวบ้านในบรรยากาศแสงเช้ายามรุ่งอรุณ…เรียนรู้การลำเลียงขนส่งทางน้ำและการปอกมะพร้าวแบบดั้งเดิมของชาวสวนแม่กลอง…ร่วมสืบสานวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอนที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และควรค่าแก่การอนุรักษ์รวมถึงการเผากะลามะพร้าวพร้อมการแสดงช่วงแสงโพล้เพล้ในมุมมองที่แปลกตา” โดยวิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล และสต๊าฟสมาคมฯ คอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด เปิดรับสมัคร 40 ท่าน ทางสมาคมฯจะอัพเดตรายชื่อทาง Facebook เฉพาะผู้ที่โอนเงินแล้วเท่านั้น สมาชิกที่จองทริปสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรี รับเสื้อยืดสีขาว รุ่นพิเศษ Limited Edition จากทางสมาคมฯ ท่านละ 1 ตัว (มอบในวันออกเดินทางร่วมกิจกรรมฯ) ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรี 1. สมาชิกสมาคมฯ 5,500 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%) 2. บุคคลทั่วไป 6,000 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที) กรณีสมาชิกท่านใดต้องการพักเดี่ยว กรุณาจ่ายเพิ่ม 400 บาท หมายเหตุ […]

ขอเชิญร่วมงาน BIG CAMERA BIG PRO DAYS 8

BIG CAMERA BIG PRO DAYS 8  “Infinity of Imagination” วันที่ 2 – 7 กันยายน 2557 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญร่วมงาน BIG CAMERA BIG PRO DAYS 8 โดยงานดังกล่าวเป็นการรวมตัวของค่ายกล้องและอุปกรณ์ ที่มารวมตัวกันเพื่อร่วมอัพเดทเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิต  นอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ และศิลปินระดับคุณภาพ กับนิทรรศการภาพถ่ายชุด “เพราะความรักทำให้ตาสว่าง” ที่รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ของ 18 ศิลปิน อาทิ ยรรยง โอฬาระชิน, วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, นิติกร กรัยวิเชียร, กนก สุริยสัตย์, รชฎ วิสราญกุล, ดาว วาสิกศิริ, ณัฐ ประกอบสันติสุข, อิศรา บูรณสมภพ, บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ และพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล เพื่อนำรายได้มอบให้กับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย […]

นิทรรศการศิลปะ“มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”

นิทรรศการศิลปะ“มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์” เชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์” เป็นนิทรรศการที่นำเสนอพลังการรังสรรค์งานของช่างฝีมือและศิลปินชาวไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโบราณวัตถุโดยการสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อสืบสานมรดกของชาติโครงการศิลปะครั้งนี้ได้รับการพัฒนาจาก นิทรรศการศิลปะ “ไทยไหลนิ่ง” ความหลากหลายของการสร้างสรรค์งานที่แสดงถึงรากเหง้าและความร่วมสมัย รวมไปถึงศิลปะที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนาในทางที่มีความหมายสำคัญ นิทรรศการศิลปะ มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโบราณวัตถุกว่า 30  ชิ้น  และการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยใหม่โดยศิลปิน 18  ท่าน ภัณฑารักษ์รับเชิญของนิทรรศการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรงวัฒนธรรมได้เขียนไว้ว่า “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์  จะเป็นนิทรรศการที่น่าน่าสนใจและ ท้าทายสำหรับศิลปินที่รังสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองจากการพินิจพิเคราะห์และตีความหมายงานโบราณวัตถุที่เป็นมรดก ตกทอดจากงานสะสมของชาติ เป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเพื่อเคารพนอบน้อมฝีมือช่างนิรนาม ผู้สมควรได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ เปิดให้เข้าชม วันที่ 29 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)  นิทรรศการ ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 3 เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงภาพถ่ายจากการประกวด ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์ ในหัวข้อ “Light”  ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้จัดแสดงผลงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ชุด ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัล 13  ชุด และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงจำนวน 17 ชุด โครงการ Chang Fine Art Photo Contest  ถือเป็นการประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ  […]

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2557-2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2557-2558 จังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก วันที่ 6-7 กันยายน 2557 “สัมผัสสองวิถี…ชาวปราจีนบุรี-นครนายก” “สักการะพระพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ พร้อมถ่ายภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธสาวก 1,250 องค์ สถาปัตยกรรมอันงดงามของจังหวัดนครนายก…อิสระกับการถ่ายภาพตามโจทย์และชมสถานที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ วัดแก้วพิจิตร, โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ และพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์…ระทึกใจกับการสักยันต์ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่จะทำให้มีโชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัย และอยู่ยงคงกระพัน …สัมผัสวิถีชีวิตพร้อมชมศิลปะการแกะสลักหินพระพุทธรูปที่สวยงามและขึ้นชื่อของชาวปราจีนบุรี…เก็บภาพประทับใจช่วงเวลาโพล้เพล้หลังพระอาทิตย์ตก กับแสงประทีปโดยรอบบริเวณวัดต้นศรีมหาโพธิ์” โดยวิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูลและวิทยากรช่างภาพจังหวัดปราจีนบุรี นพ.จอมพล มุสิกวงศ์ (อุปนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ) เปิดรับสมัครเพียง 50 ท่าน (เนื่องจากห้องโรงแรมมีจำกัด ฉะนั้นขอลำดับผู้ที่โอนเงินก่อน ต้องขออภัยสำหรับผู้ที่โอนเงินมาทีหลัง) ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2557 สมาชิกที่จองทริปปราจีนบุรี-นครนายก รับเสื้อยืดสีดํา รุ่นพิเศษ Limited Edition จากทางสมาคมฯ ท่านละ 1ตัว (มอบในวันออกเดินทางร่วมกิจกรรมฯ) ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก สมาชิกสมาคมฯ 5,500 บาท (รวมค่าภาษี Vat […]

โครงการ Nikon Thailand Photo Contest 2014 I Love Thailand

โครงการ Nikon Thailand Photo Contest 2014 I Love Thailand ขอเชิญสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ร่วมส่งภาพประกวดโครงการ Nikon Thailand Photo Contest 2014 I Love Thailand การประกวดภาพถ่ายนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจในเมืองไทยในมุมมองของคุณ ซึ่งไม่เพียงแต่ความสวยงามของภาพถ่าย แต่คำบรรยายภาพที่โดนใจก็เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินของการประกวดครั้งนี้ด้วย โดยเป็นภาพที่ถ่ายจาก กล้อง Digital Nikon เท่านั้น สามารถสมัครและส่งภาพตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 16 กันยายน 2557 มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายของคุณ เพื่อชิงรางวัลพิเศษจาก Nikon สามารถอ่านละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2557-2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2557-2558 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2557 “ร่วมบุญแห่เทียนพรรษา…ชมศิลปกรรมชาวอุบลฯ”  “ถ่ายภาพการทำเทียนและร่วมบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี…ชมหอไตรหนองขุหลุกลางน้ำสถานที่เก็บคัมภีร์ใบลานตำราทางพุทธศาสนาโบราณร่วมร้อยปี…ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย…แปลกตากับธรรมมาสน์สิงห์เทินบุษบกศิลปกรรมที่เกิดจากการผสมผสานความคิดแบบไทยกับฝีมือของช่างญวณ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอยู่หลังเดียวในประเทศไทย…สาธิตการทำหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่บ้านปะอาว ภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษร่วมสองร้อยกว่าปี” โดยวิทยากรประจำทริป พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล, สัญชัย ลุงรุ่ง และสต๊าฟสมาคมฯ เปิดรับสมัคร 40 ท่าน  ทางสมาคมฯจะอัพเดตรายชื่อทาง Facebook เฉพาะผู้ที่โอนเงินแล้วเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกสมาคมฯ 6,900 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%) บุคคลทั่วไป 7,400 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที) กรณีสมาชิกท่านใดต้องการพักเดี่ยว กรุณาจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท (รวม 2 คืน) หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 10 มื้อ, ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าเดินทางโดยรถบัส, […]