Entries by rpst_issra

Chang Fine Art Photo Contest 6

Required Works The Contest calls for participants of any nationality to submit their work as a set, a set must contain a minimum of three photographs and not exceeding five photographs. The image should be of the same related concept complying with the competition theme “Memories“. Prize Over : ฿550,000 / $16,500 Note: All Prizes […]

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนงาน photo printing ในหัวข้อ Fine Arts Printing 2

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนงาน photo printing ในหัวข้อ Fine Arts Printing วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินรายการโดย คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ วิทยากรผู้ร่วมบรรยาย คุณ สุรศักดิ์ สำเนียงงาม ผู้ชำนาญเรื่องการพิมพ์ภาพถ่ายจาก บ. Epson ประเทศไทย คุณบัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้ชำนาญด้าน Color Management System จาก บ. Colour Doctor ** ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ** เปิดรับจำนวน 25 ท่าน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งวันที่ 21  พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่ […]

โครงการแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT

โครงการแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT ณ บริเวณล้ง 1919 (บ้านหวั่งหลี) วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:00 น. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUT  ชิงรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท เปิดรับสมัครจำนวน 100 ท่านแรกเท่านั้น สมัครได้ทั้งชายและหญิงโดยไม่จำกัดอายุ และกล้องที่ใช้ในการแข่งขัน  One Shot Knockout กิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขัน ทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ โดยจะใช้เวลาถ่ายภาพประมาณ 3 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่ท่านว่าดีที่สุด 1 ภาพมาให้คณะกรรมการทำการโหลดภาพลงเครื่องเพียง 1 ภาพเท่านั้น คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพ โดยการตัดสินหาผู้ชนะเลิศและวิธีการในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการตัดสินในแต่ละครั้ง รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท  รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,500 บาท  กำหนดการแข่งขัน 08:00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับโจทย์การแข่งขันพร้อมกัน ณ บริเวณล้ง 1919 (บ้านหวั่งหลี) 08:30 น. เริ่มการแข่งขันถ่ายภาพในสถานที่ๆ กำหนด 12:00-13:30 น. นำภาพ 1 ภาพมาส่งที่จุดกำหนดในตอนให้โจทย์การแข่งขัน 14:00 น. เริ่มการตัดสิน คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สอง 35 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ และคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 13 ภาพ 16:30 น. ประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 13 รางวัล กฎกติกาการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้  ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพ หรือถ่ายซ้ำ สามารถใช้ Application ที่ร่วมกับตัวกล้องที่ทำการ Capture ภาพเท่านั้น เช่นกรณีที่ใช้ Mobile หรือ Tablet ต้องใช้Application นั้นทำการ Capture จึงจะใช้ […]

ประกาศกำหนดวันจำหน่ายหนังสือ(ปกแข็ง) ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ประกาศกำหนดวันจำหน่ายหนังสือ ***ปกแข็ง*** ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศกำหนดรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สำหรับผู้ที่สั่งจองไว้เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม และ วันที่ 6 ตุลาคม

ประกาศกำหนดรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับผู้ที่สั่งจองไว้เมื่อ****วันที่ 18 ตุลาคม และผู้ที่จองตกค้างมาจากวันที่ 6 ตุลาคม**** เท่านั้น

ประกาศเรื่องการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

ประกาศเรื่องการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 

โครงการเสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กำหนดเวลาพิจารณาเกียรตินิยม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เปิดรับภาพผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกาศผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

การบรรยายเรื่อง “เกร็ดความรู้ ภาพถ่ายขาวดำ : จากยุคเริ่มแรก สู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน”

การบรรยายเรื่อง “เกร็ดความรู้ ภาพถ่ายขาวดำ : จากยุคเริ่มแรก สู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน” วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ทริปถ่ายภาพ หลวงพระบาง ลมหายใจแห่งมรดกโลก ประเทศลาว

  กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560-2561 –  ทริปถ่ายภาพ “หลวงพระบาง ลมหายใจแห่งมรดกโลก” 8-11 ธันวาคม  2560 โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การบรรยายนิทรรศการภาพถ่าย Lucie Masters Photography Exhibition

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายนิทรรศการ Lucie Masters Photography Exhibition  วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30-16.30 น.  ณ House of Lucie เอกมัยซอย 8 โดย คุณ Hossein Farmani ผู้ก่อตั้ง Lucie Awards