ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต”

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต” โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งโครงการกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจของธรรมชาติสู่ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่งดงาม มีคุณค่า ก่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางทะเลของไทย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย อาทิ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า

The Royal Photographic Society of Thailand is delighted to announce the winners of “A Moment in Nature 2023″ Photo Competition in Category: Animals and Wildlife.
The 2023 ”A Moment in Nature” Photo Competition with total cash prizes: $9,000 is hosted by Foundation for Khao Yai National Park Protection in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

รางวัลหัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • ม.ร.ว.พรระพี อาภากร – M.R. Pornrapee Abhakorn
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร – Mr. Nitikorn Kraivixien
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ – Mr. Tul Hirunyalawan
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ – Mr. Chulawit Santipong
 • นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ – Mr. Naphat Rattanasakdi
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ – Mr. Wannapong Surarochprajak

คณะอำนวยการการตัดสิน – Contest Project Team

 • ดร.ชุมพล สุขเกษม – Dr. Chumphon Sukkaseam
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย – Mr. Adul Tanthakosai

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสรรเพชร จินดาทอง

ชื่อภาพ : ผีเสื้อมอธ
คำบรรยาย : ผีเสื้อกลางคืนมีความสำคัญในระบบนิเวศทางธรรมชาติ พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่อาหาร ผีเสื้อกลางคืนมักออกหากินตอนกลางคืน โดยสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ ซึ่งทำหน้าที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ ให้กับพันธุ์ไม้ต่างๆ ในธรรมชาติ ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ ตรงดี

ชื่อภาพ : ชุมนุมนกยูงไทย
คำบรรยาย : ช่วงเวลาผสมพันธุ์ นกยูงก็จะมารวมตัวชุมนุมกันเพื่อเลือกคู่ครองโดยฝูงหนึ่งจะมีตัวเมียหลายตัวและมีตัวผู้ตัวเดียวที่เป็นจ่าฝูงที่มีสิทธิ์ผสมพันธุ์และขยายเผ่าพันธุ์ต่อไป
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายปัจจา เอมะรุจิ

ชื่อภาพ : ผู้ล่าและเหยื่อ
คำบรรยาย : ตุ๊กแกตัวใหญ่ที่กำลังถูกงูเขียวกลืนทั้งเป็น เป็นห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกัน
สถานที่ : น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพลวัฒน์ ไทยปิ่นณรงค์

ชื่อภาพ : หยาดน้ำค้าง
คำบรรยาย : ในยามเช้าของทุ่งกะมัง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว บางวันเราจะได้พบกับหยดน้ำค้างที่เกิดจากการควบแน่นของความชื้นในอากาศมาเกาะกับใยแมงมุมทำให้เห็นเหมือนสร้อยคอ
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพงศ์พัฒนา วิรวรรณนาวิน

ชื่อภาพ : อนุบาลมวนน้อย
คำบรรยาย : ลูกๆ ของมวน Stink bug ขนาดจิ๋ว เพิ่งออกจากไข่ รวมพลกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายธรรมบุญ อุยยานนวาระ

ชื่อภาพ : เสี้ยววินาที
คำบรรยาย : ไม่นานหลังจากแมลงเม่าออกมาจากโพรง สัตว์ป่าหลากหลายชนิดได้ออกมาตาม ผมเดินไปตามถนน ได้เจอกระแตตัวนี้ค่อยๆวิ่งออกมาหาแมลงเม่าที่บินลงมาต่ำกิน ผมนอนราบกับพื้นและจัดมุมให้ดี เพิ่อจับภาพกระแตตัวนี้กินแมลงเม่าอย่างแนบเนียนอย่างแนบเนียน
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจอมทัพ เจริญลาภนำชัย

ชื่อภาพ : ไออุ่น
คำบรรยาย : ในเช้าที่อากาศหนาวเย็น ฝูงนกยูงพากันออกมาจากป่า เผื่ออาบแสงแดดคลายหนาว ไออุ่นจากลมหายใจของนกยูงลอยฟุ้งเห็นเป็นสีเหลือบรุ้ง แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศในเช้าวันนั้นได้เป็นอย่างดี
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายศราวุฒิ ทองเมือง

ชื่อภาพ : โบยบิน กินเพลิน
คำบรรยาย : มอธลายเสือชอบกินผลไม้ป่าที่เน่าเปื่อย  และเกลือแร่ซึ่งเป็นแร่ธาตุ โดยเฉพาะผีเสื้อตัวผู้ต้องการแร่ธาตุบางอย่างในการสร้างสเปิร์ม และกลิ่นหอมพิเศษเพื่อดึงดูดตัวเมีย โดยมักจะพบเห็นในช่วงเดือนกรกฎาคม เกาะกินอาหารอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก บ่งบอกว่าผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายกตัญญู วุฒิชัยธนากร

ชื่อภาพ : ใต้เงาจันทร์
คำบรรยาย : ยามเช้าในฤดูหนาว พระจันทร์ยังค้างอยู่บนฟ้า นกแอ่นพงจับกลุ่มเกาะรวมกันเพื่อทำให้ตัวเองอบอุ่นขึ้น เป็นภาพที่มองแล้วดูน่ารัก
สถานที่ :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ ตรงดี

ชื่อภาพ : Meal time
คำบรรยาย : พ่อแม่นกอีโก้งกำลังคาบหอยที่เป็นอาหารอันแสนจะอร่อยไปป้อนลูกน้อยที่กำลังรออาหารมื้อพิเศษ
สถานที่ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายทรงกลด เจียรนัยศิลป์

ชื่อภาพ : รุมล้อม
คำบรรยาย : ฝูงปลากำลังว่ายวน รุมล้อมกินสาหร่ายที่อยู่บนกระดองเต่า
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  จังหวัดชุมพร

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์

ชื่อภาพ : นักสำรวจตัวน้อย
คำบรรยาย : เจ้าทากน้อยเดินทางเพื่อสำรวจผืนป่า ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นภาพที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ในช่วงฤดูฝนผืนป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นยิ่งนัก
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นางสาวปนัดดา อานาชา

ชื่อภาพ : พักพิงอิงใบ
คำบรรยาย : ปาดตีนดำตัวน้อยพักพิงอิงกายใต้ใบไม้ เพื่อหลบซ่อนกายและหลับนอนตามวิถีธรรมชาติที่สร้างขึ้น
สถานที่ :อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

 

รายละเอียดโครงการ : http://www.rpst.or.th/a-moment-in-nature2023/

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช” โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งโครงการกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจของธรรมชาติสู่ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่งดงาม มีคุณค่า ก่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางทะเลของไทย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย อาทิ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า

The Royal Photographic Society of Thailand is delighted to announce the winners of “A Moment in Nature 2023″ Photo Competition in Category: Plants, Landscape, and Environment.
The 2023 ”A Moment in Nature” Photo Competition with total cash prizes: $9,000 is hosted by Foundation for Khao Yai National Park Protection in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

รางวัลหัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • ม.ร.ว.พรระพี อาภากร – M.R. Pornrapee Abhakorn
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร – Mr. Nitikorn Kraivixien
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ – Mr. Tul Hirunyalawan
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ – Mr. Chulawit Santipong
 • นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ – Mr. Naphat Rattanasakdi
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ – Mr. Wannapong Surarochprajak

คณะอำนวยการการตัดสิน – Contest Project Team

 • ดร.ชุมพล สุขเกษม – Dr. Chumphon Sukkaseam
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย – Mr. Adul Tanthakosai 

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายทรงกลด เจียรนัยศิลป์

ชื่อภาพ : โถงถ้ำ
คำบรรยาย : ความสวยงามของถ้ำใต้น้ำ และแสงที่สาดส่อง
สถานที่ : เกาะห้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิศาล น้ำค้าง

ชื่อภาพ : ถ้ำหลวงแม่สาบ
คำบรรยาย : ถ้ำหลวงแม่สาบ เป็นถ้ำที่กว้างใหญ่ มีหินสีต่างๆ สวยงามยิ่ง
สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสมชาย สงวนกชกร

ชื่อภาพ : พืชเล็กๆ ที่ใช้วัดความชื้นในป่า
คำบรรยาย : มอสส์เป็นพืชเล็กๆที่เกิดขึ้นบนพิ้นผิวที่มีความเปียกชื้นอย่างเพียงพอเท่านั้น จึงใช้เป็นเครื่องวัดความชื้นและความสมบูรณ์ของผืนป่าได้เป็นอย่างดี จะพบเห็นได้ง่ายในสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นางสาวจิรา ชุมศรี

ชื่อภาพ : มวลเมฆเริงระบำ
คำบรรยาย : ดอยม่อนจองยามเช้าที่บรรยากาศหนาวเย็นลมแรงพัดพามวลเมฆล่องลอยพริ้วไหวสวยงามดุจเมฆเริงระบำโชว์ให้ดูของเช้าในวันนั้น
สถานที่ : ดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิศาล น้ำค้าง

ชื่อภาพ : เห็ดสองสายพันธุ์ สีสันในป่าใหญ่
คำบรรยาย : เห็ดสายพันธุ์ต่างๆ จะพากันเจริญเติบโตในช่วงของฤดูฝนของทุกๆ ปี
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์

ชื่อภาพ : อรุณรุ่งอันร้อนแรงในวันที่เหน็บหนาว
คำบรรยาย : โขดหินริมผาสูง ใบไม้เปลี่ยนสี ทะเลหมอกบางๆ ท้องฟ้าสีส้ม ดอยหลวงที่กำลังอาบแสงอุ่น และมีดอยนางอยู่เคียงช้าง ได้เห็นแบบนี้แล้ว ทำให้ลืมความเหน็บหนาวของสภาพอากาศในตอนเช้าของฤดูหนาวไปหมดสิ้น
สถานที่ : บ้านปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายกันตพัฒน์ โภคศศิพันธ์

ชื่อภาพ : ห้องโถงแห่งท้องทะเล
คำบรรยาย : โพรงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทางปากเข้าถ้ำใต้น้ำ ตั้งอยู่ที่เกาะห้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สถานที่ : เกาะห้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสรรเพชร จินดาทอง

ชื่อภาพ : มะขามป้อมดินหัวหมด
คำบรรยาย : มะขามป้อมดินหัวหมด พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะที่ดอยหัวหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ขึ้นตามเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ความสูงประมาณ 900 เมตร
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา บูมะลายู

ชื่อภาพ : ในอ้อมกอดของสายหมอก
คำบรรยาย : สายหมอกที่ไหลดั่งลำธารผ่านหมู่มวลไม้บนยอดเขา สร้างความรู้สึกสดชื่นทั้งต้นไม้และผู้ที่ได้สัมผัส กับทะเลหมอกชายแดนใต้
สถานที่ : ป่านันทนาการ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์

ชื่อภาพ : ภาพสะท้อนของดอกไม้
คำบรรยาย : ภาพเงาสะท้อนของดอกไม้สีสดใส ถึงจะเป็นมุมเล็กๆของทุ่งดอกไม้ที่กว้างใหญ่  แต่ก็แสดงให้เราได้เห็นว่า ในธรรมชาตินั้นมีความงดงามซ่อนไว้อีกมากมาย และรอให้เราออกไปค้นหา
สถานที่ : วนอุทยานน้ำตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสุภชีพ สินประมวญ

ชื่อภาพ : Standing in front of a heart waterfall
คำบรรยาย : น้ำตกที่ไหลจากธารน้ำสองสายจากบนยอดเขาไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นรูปร่างคล้ายกับรูปหัวใจในป่าลึก ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
สถานที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ ตรงดี

ชื่อภาพ : พิศวงตานกฮูกความงามที่ถูกซ้อนเร้น
คำบรรยาย : พิศวงตานกฮูกเป็นพืชที่เกิดจากเชื้อราที่มีตามีแขนคล้ายกับนกฮูก เป็นพืชเล็กๆ ก็เกิดขึ้นใต้รากของต้นเป้ง มีขนาดประมาณ 1 ซม. ต้องใช้สายตาเพ่งมากๆถึงจะเจอตัวเขาได้ ความน่ารักและความอัศจรรย์นี้มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยคือดอยหัวหมด และยังถูกประกาศให้เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกอีกด้วย
สถานที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา บูมะลายู

ชื่อภาพ : สายน้ำ ความนุ่มนวลในความแข็งแกร่ง
คำบรรยาย : น้ำตกสุนันทาในยามเช้า ที่แสงส่องสายน้ำที่ไหลลงมาจากเบื้องบน ตามแนวชั้นหิน ชวนมองถึงความนุ่มนวลของสายน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินที่แข็งแกร่ง
สถานที่ : น้ำตกสุนันทา อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รายละเอียดโครงการ : http://www.rpst.or.th/a-moment-in-nature2023/

 

(EN) RPST MASTER SERIES : James Nachtwey : MEMORIA exhibition

 

‘Memoria’ a retrospective photographic exhibition by the legendary war photographer James Nachtwey,

 will be on display for the first time in Bangkok.

 • This exhibition includes a large collection of photographs taken by James Nachtwey over numerous decades in various countries facing war and conflict. Notably, his latest photographs showing the current circumstances in Ukraine will be on display for the first time which will give an important perspective on the effects of the war. 
 • The objective of this exhibition is to reveal war’s tragic effects on combatants and civilians alike, to identify issues that need to be dealt with by the public and to be an inspiration to other photographers around the world.

This is a rare opportunity to see a large-scale retrospective exhibition by James Nachtwey, one of the greatest documentary war photographers of our time. James Nachtwey: Memoria Exhibition has been organised by The Royal Photographic Society of Thailand, in collaboration with the Bangkok Art and Culture Centre and supported by  The Embassy of the United States of America in Thailand. One hundred and twenty-six photographs will be on display as well as a short-film of James Nachtwey’s interview directed by Thomas Nordanstad. The exhibition will open on the 5th of September and be on display until the 26th of November 2023, 10 am – 8 pm, 7th floor of Bangkok Art and Culture Centre.  Admission is Free.

 

Over the last 42 years James Nachtwey has covered nearly every armed conflict in the world. He has had numerous solo exhibitions in places including the International Centre of Photography in New York, Maison Européenne de la Photographie in Paris, Palazzo Reale in Milan and Fotografiska in Stockholm and New York. However, this will be his first exhibition in Thailand and Asia Pacific.

A documentary about War photography directed by Christian Frei will be shown at the event. Christian Frei followed James Nachtwey for two years into the wars in Indonesia, Kosovo and Palestine. Christian Frei was able to film this by using special micro-cameras which were attached to James Nachtwey’s photo-camera. In the documentary we see the famed photographer looking for the decisive moment and we hear his every breath. Differentiating it from other documentaries on photographers, Christian Frei’s techniques allowed an authentic insight into the work of a world-renowned photojournalist.

Some of James Nachtwey’s most powerful photographs included in this exhibition:

Sudan Darfur 2004: A mother comforted her son, who was being cared for in a medical center run by Médecins Sans Frontières.

West Bank Ramallah 2000: Palestinian protesters hurled stones and Molotovs at Israeli soldiers, who fired live ammunition as well as steel rounds coated with rubber, which were sometimes fatal.

Afghanistan Kabul 1996: What had been the central commercial district resembled a moonscape of destruction.

Greece Idomeni 2016: When the border with Macedonia was closed, some of the migrants attempted to find another way through and had to ford a raging river, freezing cold from the melting snow in the mountains.     

Bosnia-Herzegovina Mostar 1993: During the house-to-house fighting for control of Mostar, Croatian militiamen seized an apartment building, driving out Muslim residents.

El Salvador San Luis de la Reina 1984: Wounded soldiers were carried to a village football field to be evacuated by helicopter, and three girls, dressed for a Saint’s Day ceremony, left church to watch.

USA New York City 2001: The collapse of the south tower, World Trade Center

 

Nachtwey is an extraordinary observer and an acute witness, who has devoted his career to documenting some of the most crucial issues of contemporary history.

James Nachtwey, an American war photographer and photojournalist, was born on March 14, 1948. He was raised in Massachusetts and studied political science and art history at Dartmouth College from which he graduated from in 1970.

Nachtwey began working as a photographer for Albuquerque Journal in 1976. He then moved to New York in 1980 and worked freelance. In 1981, he did an overseas project exemplifying civil conflict in Northern Ireland. Following from this he worked as a contract photographer for Time magazine from 1984-2018. 

Over his professional years, James Nachtwey has covered a range of social issues and war conflicts. In 2003, he was seriously injured in Baghdad when a grenade was thrown into the military vehicle he was in while accompanying soldiers on patrol. The soldiers he had been accompanying when the attack occurred were U.S. soldiers of the 1st Armored Division in Baghdad. Despite this, Nachtwey was able to recover sufficiently enough to return overseas to cover the tsunami in Southeast Asia on the 26th of December, 2004.

About the Memoria Exhibition

Each photograph in this exhibition represents a fragment of a memory, captured within the continuum of the events Nachtwey experienced. Each image was intended to reach a mass audience during the time at which these events were taking place, as a way of raising public consciousness; one element amongst many in the process of change.

Now, as that same continuum moves relentlessly forward, and the events themselves recede in time, Natchwey hope’s that these pictures will stand as a remembrance of the people in them, of the conditions they endured and how those conditions came to be.

“For me photography is not a way to impost on reality what I think I already know. It’s an exploration – one pair of eyes, one mind, one heart, moving through the real world in real time, trying to tell the stories of what happens to people, one-by-one, at the sharp end of history; stories that society needs in order to function properly; to assess contemporary events, to make well informed decisions and to continually learn about ourselves,” said by James Nachtwey about his life work. In his “Memoria” exhibition in Fotografiska Tallinn, James Nachtwey says “Eventually, the scope of my work expanded beyond war, to include many other circumstances; where there were social injustices crying out to be corrected, humanitarian emergencies and natural disasters requiring immediate action and health issues in need of greater attention.” 

Visit James Nachtwey: Memoria Exhibition during 5th September – 26th November 2023, 10 am – 8 pm at 7th floor, Bangkok Art and Culture Centre (free entry). For more information visit http://www.rpst.or.th/ 

 

(TH) RPST MASTER SERIES : James Nachtwey : MEMORIA exhibition

สักครั้งหนึ่งในชีวิต! ต้องได้เห็นผลงานภาพถ่ายสงครามของ James Nachtwey ช่างภาพสารคดีสงครามและภัยพิบัติระดับโลก ครั้งแรกในไทยและเอเชียแปซิฟิก

 • ภาพถ่ายเซ็ตพิเศษมาเผยสู่สายตาสาธารณะเป็นที่แรกของโลกกับภาพประวัติศาสตร์ของชีวิต
  ในสงครามยูเครนที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนให้คนไทยได้ชมก่อนใคร
 • จุดประสงค์ของนิทรรศการ เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบต่างๆ ของสงครามที่สร้างความเสียหาย
  แก่บ้านเมือง ชีวิตผู้คนที่ยากลำบาก และการมีชีวิตหลังการสูญเสีย ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดกับ
  มนุษยชาติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
  ให้แก่ช่างภาพ และคนที่รักการถ่ายภาพอีกด้วย

คำว่า “สงคราม” ดูห่างไกลจากคนไทย โดยเฉพาะคนที่เกิดในเจเนอร์เรชั่น X เป็นต้นไป บางคนเคยได้ยินเรื่องเล่า ถึงชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย หรือ เรียนรู้จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ต่างๆ

แต่จะดีไม่น้อยหากได้ชมภาพถ่ายจากสถานที่จริง จากช่างภาพสงครามระดับโลกอย่าง James Nachtwey (เจมส์ นาคท์เวย์) หนึ่งในช่างภาพสารคดีสงครามที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เขาเปรียบเสมือนผู้สังเกตการณ์ และพยานของสงครามซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้ง รวมทั้งโศกนาฏกรรมภัยพิบัติทั่วโลก ที่นำมาจัดแสดง James Nachtwey: Memoria Exhibition นิทรรศการรวมผลงานภาพถ่ายสงครามของ เจมส์ นาคท์เวย์ จำนวน 126 ภาพ พร้อมการฉายวีดีโอสั้นที่กำกับโดย Thomas Nordanstad (โทมัส นอร์ดานสตัด) จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 7
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ครั้งแรกในไทย-เอเชียแปซิฟิก และแสดงภาพถ่ายเซ็ตยูเครนที่แรกของโลก
James Nachtwey: Memoria Exhibition คือ นิทรรศการรวมผลงานภาพถ่ายสงคราม และโศกนาฏกรรมภัยพิบัติตลอดอาชีพการเป็นช่างภาพสงครามกว่า 42 ปี ของ James Nachtwey ที่จะมาจัดแสดงครั้งแรกในไทยและเอเชียแปซิฟิก โดยนำภาพชุดเดียวกันกับที่นำไปจัดแสดง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส, มิลาน ประเทศอิตาลี สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงชีวิตในขณะเกิดสงคราม และชีวิตหลังสงครามที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ของผู้คนและการพยายามใช้ชีวิตหลังจากการสูญเสีย
พิเศษสำหรับประเทศไทย James Nachtwey นำภาพถ่ายเซ็ตพิเศษมาเผยสู่สาธารณะเป็นที่แรกของโลก กับภาพประวัติศาสต์ของชีวิตในสงครามยูเครนที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนให้คนไทยได้ชมก่อนใคร
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ War Photographer สารคดีที่เล่าถึงชีวิตและการทำงานเป็นช่างภาพสารคดีสงคราม และโศกนาฏกรรมภัยพิบัติ และกิจกรรมพูดคุยกับ James Nachtwey ในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สำหรับภาพยนตร์สารคดี War Photographer ที่กำกับโดย Christian Frei (คริสเตียน เฟรย์) ได้ติดตามการทำงานของ James Nachtwey ช่างภาพสงครามเป็นเวลาเวลาสองปีในสงครามที่ประเทศอินโดนีเซีย, โคโซโว, ปาเลสไตน์ เป็นต้น โดยใช้กล้องขนาดเล็กพิเศษแนบไปกับกล้องถ่ายภาพของ James Nachtwey ทำให้ได้เห็นมุมมองของช่างภาพชื่อดังของโลก ได้ยินเสียงลมหายใจ ที่สะท้อนถึงแรงจูงใจและการทำงานในฐานะช่างภาพสงคราม

หนึ่งภาพ…ล้านความหมาย

Sudan Darfur 2004 (ซูดาน, ดาร์ฟูร์, 2004) แม่คนหนึ่งกำลังปลอบลูกที่เข้ารับการดูแลในศูนย์การแพทย์จัดตั้งโดยองค์การแพทย์ไร้พรมแดน

West Bank Ramallah 2000 (เวสต์แบงก์, รอมัลลอฮ์, 2000) ระหว่างการประท้วงจุดหนึ่งในการลุกฮืออินติฟาดาของปาเลสไตน์ครั้งที่สอง ผู้ชุมนุมเริ่มขว้างปาก้อนหินและระเบิดขวดใส่ทหารอิสราเอลที่ติดอาวุธครบมือ จึงตอบโต้ด้วยการยิงปืนใส่โดยใช้ทั้งกระสุนจริง และกระสุนเหล็กกล้าเคลือบยาง ซึ่งทำให้บาดเจ็บร้ายแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้


Afghanistan Kabul 1996 (อัฟกานิสถาน, คาบุล, 1996) จุดที่เคยเป็นย่านการค้ากลาง ปัจจุบันมีสภาพเป็นซากไม่ต่างกับพื้นผิวดวงจันทร์


Greece Idomeni 2016 (กรีซ, อิโดเมนี, 2016) ทางการประกาศปิดพรมแดนระหว่างกรีซและมาซิโดเนีย ปล่อยให้ผู้อพยพต้องรออยู่หลายสัปดาห์กลางฝนและอากาศหนาวในค่ายอพยพที่เฉอะแฉะโคลน บางคนถึงกับพยายามเข้าผ่านเส้นทางอื่นด้วยการเดินหาช่องโหว่ตามแนวป่า จนมาถึงจุดที่ต้องเดินเท้าข้ามแม่น้ำเชี่ยวกรากเย็นเยียบด้วยหิมะละลายจากยอดเขา

Bosnia-Herzegovina Mostar 1993 (บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา, มอสตาร์, 1993) การรบชิงเมืองมอสตาร์เกิดขึ้นตามบ้านแต่ละหลัง ห้องแต่ละห้อง บ้านใกล้เรือนเคียงสู้กันเอง แม้แต่ห้องนอนอันเป็นสถานที่พักเหนื่อยหรือสถานที่ถือกำเนิดชีวิตเองก็กลับกลายเป็นสนามรบ เมื่อกองกำลังติดอาวุธชาวโครเอเชียเข้ายึดอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพร้อมขับไล่ผู้อยู่อาศัยชาวมุสลิมออกไป


El Salvador San Luis de la Reina 1984 (เอลซัลวาดอร์, ซาน ลูอิส เด ลา เรย์นา, 1984) ทหารลาดตระเวนเอลซัลวาดอร์ถูกซุ่มโจมตีโดยพลรบกองโจร และเมื่อนำส่งทหารบาดเจ็บมาถึงสนามฟุตบอลหมู่บ้าน เด็กหญิงสามคนในชุดฉลองประจำวันนักบุญออกมาจากโบสถ์เพื่อดูกองทหารอพยพออกจากพื้นที่ทางเครื่องบิน

USA New York City 2001 (สหรัฐอเมริกา, นครนิวยอร์ก, 2001) อาคารฝั่งใต้ของตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่ม จากเหตุการณ์ 9/11

ไม่ใช่แค่ช่างภาพสงคราม แต่เป็นผู้สังเกตการณ์โลก
James Nachtwey เกิด 14 มีนาคม 1948 เติบโตในแมสซาชูเซตส์และจบการศึกษาจาก Dartmouth College ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและรัฐศาสตร์ เขาเริ่มต้นในอาชีพช่างภาพกับ Albuquerque Journal ในปี 1976 ก่อนจะย้ายมาอยู่นิวยอร์กและเริ่มทำงานเป็นช่างภาพอิสระ ในปี 1981 โดยเขาได้ทำงานในต่างประเทศครั้งแรกที่ไอร์แลนด์เหนือ เพื่อนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ สู่การเดินทางรอบโลก ทั้งในแอฟริกาใต้ ลาตินอเมริกา รัสเซีย ยุโรปตะวันออก เวียดนาม อัฟกานิสถาน เพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำ และเคยเป็นช่างภาพให้กับนิตยสาร TIME ตั้งแต่ปี 1984- 2018
ในปี 2003 เขาได้รับบาดเจ็บจากลูกระเบิด ระหว่างทำงานที่นครแบกแดดให้กับนิตยสาร TIME เพื่อบันทึกภาพการบุกอิรักโดยสหรัฐอเมริกา ในเหตุการณ์นั้นมีทหารสองนายได้รับบาดเจ็บ พร้อมกับผู้สื่อข่าวของนิตยสาร TIME ส่วนตัวเขายังสามารถถ่ายภาพการช่วยชีวิตโดยแพทย์สนามได้หลายภาพก่อนที่จะหมดสติ James Nachtwey ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาจนหายดี หลังจากนั้นได้เดินทางมาบันทึกภาพโศกนาฏกรรมจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ถล่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 ได้อีกด้วย
นิทรรศการ “Memoria” ของ James Nachtwey ได้จัดแสดงความทรงจำในการทำงานตลอดชีวิตอันยาวนานหลายทศวรรษ ซึ่งเขามักจะอยู่ศูนย์กลางของวิกฤตการณ์และสถานที่ที่พังทลายจากสงคราม เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญในเสี้ยววินาที ภาพถ่ายแต่ละภาพของ James Nachtwey มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของความอยุติธรรมและความรุนแรงอันเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขทั้งด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเร่งด่วน
James Nachtwey เคยกล่าวไว้ในงานเปิดนิทรรศการ “Memoria” ที่ Fotografiska Tallinn ว่า สำหรับผมแล้ว การถ่ายภาพไม่ใช่การยัดเยียดสิ่งที่ผมคิดว่าผมรู้ให้เป็นความจริง มันคือการสำรวจด้วยตาหนึ่งคู่ หนึ่งความคิด หนึ่งหัวใจ เคลื่อนผ่านโลกแห่งความเป็นจริงตามเวลาจริง พยายามบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้คนทีละคน ณ จุดที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง เรื่องราวที่สังคมต้องการเพื่อดำเนินไปอย่างถูกต้อง เพื่อประเมินเหตุการณ์ ตัดสินใจอย่างรอบรู้ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราอย่างต่อเนื่อง และในที่สุดภาพถ่ายงานของผมก็ขยายออกไปนอกสงคราม รวมไปถึงสถานการณ์อื่นๆ ที่มีความอยุติธรรม นำไปสู่การเรียกร้องให้มีการแก้ไข ทั้งด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตลอดจนปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับความสนใจมากขึ้น
ผู้สนใจสามารถชมงาน James Nachtwey: Memoria Exhibition นิทรรศการรวมผลงานภาพถ่ายสงคราม และภัยพิบัติของ เจมส์ นาคท์เวย์ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566– 2568

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566 – 2568

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566 – 2568

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2566-2568 ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งต่อเลขาธิการสมาคมฯ นั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้ามา จำนวน 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

ในการนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับการเลือกตั้งแล้ว ไม่ปรากฏพบถึงการไม่มีคุณสมบัติผิดกฎข้อบังคับของสมาคมฯ จึงขอรับรองให้ผู้ที่มีรายนามดังข้างต้น มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวาระ พ.ศ. 2566-2568

ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ส่วนจะเป็นเวลา และสถานที่ใดนั้น จะประกาศให้ทราบต่อไป

ตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดให้ผู้ที่สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ต้องนำเสนอนโยบายและทีมงาน โดยสมาชิกสามารถดูรายละเอียดดังนี้

Read more

ประกาศรับผลงานภาพถ่ายเพื่อคัดเลือกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก) ณ เมือง Lishui สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก)

เนื่องด้วย นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Cities of the World” (เมืองของโลก) จะจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ในวงการศิลปะการถ่ายภาพ และ นำเสนอเสน่ห์ของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึง การส่งเสริมความร่วมมือ และ การแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมอันเป็นสากล  โดย นิทรรศการจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมช่างภาพระดับนานาชาติในปีนี้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากทั่วทุกมุมโลกร่วมส่งผลงานเข้าจัดแสดงในนิทรรศการที่จะจัดขึ้นที่ เมือง Lishui ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือน พฤศจิกายน 2022 นี้

Read more

ประกาศผลสอบ โครงการสอบเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2564

ประกาศผลสอบ โครงการสอบเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2564

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสอบเพื่อขอรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2564 นั้น ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของผู้ส่งเข้าสอบทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้พิจารณาให้มีผู้สอบผ่านเกียรตินิยม จำนวน 11 ราย ดังนี้

The result of 2021 RPST distinction assessments have been announced. Successful Applicants will receive a Certificate under the Seal of The Society. Congratulations to all the 11 successful candidates.

2021 Associate (A.RPST)

 1. ประสบชัย จันดก (Mr. Prasobchai Chandok)
 2. ปรีดี ศรีตระกูล (Mr. Preedee Sritakul)
 3. หรรษา ตั้งมั่นภูวดล (Mr. Hansa Tangmanpoowadol)

Read more

เก็บตกบรรยากาศโครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5

จบกันไปแล้วกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 18 มหาวิทยาลัย)” เมื่อวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคชา เบดเฮอริเทจ โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการถ่ายภาพ และเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น Read more

โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

โครงการ RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
(กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 18 มหาวิทยาลัย)

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการถ่ายภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น

สำหรับโครงการ RPST YOURS ในครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รูปแบบโครงการ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประชาสัมพันธ์ และให้อาจารย์แต่ละสถาบันคัดเลือกนักศึกษาจาก 18 สถาบันการศึกษา มาเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแต่ละสถาบันจะได้รับสิทธิ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 คน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการอบรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรผู้มี ประสบการณ์ทางการถ่ายภาพและช่างภาพมืออาชีพจากสมาคมฯ

ขั้นตอนดำเนินโครงการ

 1. จัดประชาสัมพันธ์และประกาศข่าวโครงการให้แต่ละสถานศึกษาโดยตรง
 2. ในแต่ละสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผลงานนักศึกษาในรอบแรกให้เหลือจำนวน 2 คน เพื่อส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมฯ
 3. สมาคมฯ คัดเลือกผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 18 สถาบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการโดยแบ่งเป็นสถาบันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 12 สถาบัน และสถาบันจากต่างจังหวัด 6 สถาบัน
 4.  ประชาสัมพันธ์และประกาศชื่อตัวแทนนักศึกษา 36 คนจากสถาบันต่างๆ ทั้ง 18 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์ และ Facebook สมาคมฯ
 5. นักศึกษา 2 คนของแต่ละสถาบันที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ที่กรุงเทพมหานคร
 6. ในวันแรกของโครงการจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาทั้ง 18 สถาบัน โดยคุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. สมาคมฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ตลอดทั้ง 3 วันที่เข้าร่วมโครงการโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางการถ่ายภาพและช่างภาพมืออาชีพ โดยมีคุณทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ ช่างภาพแนวสตรีทโฟโต คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ช่างภาพแนวไฟน์อาร์ท และคุณวิริทธิพล วิธานเดชสิทธิ์ ช่างภาพแนวสารคดี
 8. ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อการประกวด ที่ทางสมาคมฯ กำหนดจำนวน 3 หัวข้อ และตัดสินการประกวดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมฯ
 9. ในวันสุดท้ายจะมีการตัดสินภาพและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากทางสมาคมฯ
 10. จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการแสดงผลงานผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของสมาคมฯ
 11. จัดแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

การพิจารณาผลงานภาพถ่าย

สถาบันการศึกษาในแต่ละสถาบันจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานนักศึกษา ให้เหลือจำนวน 2 คน เพื่อส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมฯ เพื่อเข้าร่วม กิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ที่กรุงเทพมหานคร

กรอบระยะเวลาโครงการ

 1. เริ่มประกาศโครงการ วันที่ 3 มกราคม 2561
 2. ทุกมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อ วันที่ 19 มกราคม 2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 22 มกราคม 2561
 4. กิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2561
 5. นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561

สถานที่ในการจัดงาน

โรงแรมคชา เบดเฮอริเทจ ถ.มหาชัย, โรงแรมมิราม่า โฮเทล บางกอก

ผู้จัดงาน

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ภ.ท.)

ผู้สนับสนุน

 • มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ภาพสารคดี … เล่าภาพให้เป็นเรื่อง”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ภาพสารคดี … เล่าภาพให้เป็นเรื่อง” โดยวิทยากร อดุล ตัณฑโกศัย ช่างภาพประจำอนุสาร อ.ส.ท. Read more