งานเสวนาฟรี แต่งภาพอย่างไรได้เงินล้าน

RetouchBanner

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านซอฟท์แวร์ตกแต่งภาพถ่าย และเทคโนโลยีของกล้องมีความก้าวหน้าไปมาก การสร้างสรรค์งานจึงเปิดโอกาสให้ช่างภาพได้สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งจากกล้องถ่ายภาพเอง ทั้งกระบวนการตกแต่งภาพภายหลังถ่ายภาพ ทำให้มีการใช้งานความสามารถใหม่ๆมากขึ้น
ในการประกวดภาพถ่ายโดยทั่วไป มีกติกากำหนดไว้แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องการตกแต่งภาพ มักมีข้อถกเถียงกันว่าแค่ไหนจึงจะไม่ผิดกติกา และกรรมการตรวจสอบได้อย่างไร
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ จึงมีนโยบายที่จะให้ความรู้ในเรื่องการตกแต่งภาพดิจิทัล และการพิสูจน์ภาพดิจิทัลของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของช่างภาพผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในรายการประกวดภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการต่างๆ

วันเวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วิทยากร
สถิตย์ เลิศในเกียรติ
ขจร พีรกิจ
จุฬวิศว์ ศานติพงศ์
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่นี่
สมัครเข้าร่วมสัมมนาที่นี่ 
รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

โครงการนำเสนอผลงาน เพื่อรับเกียรตินิยมประจำปี 2557

afRPST

โครงการนำเสนอผลงาน เพื่อรับเกียรตินิยม
A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2557

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม ประจำปี 2557

โครงการกำหนดการเสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม
A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2557

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม ประจำปี 2557

กำหนดการรับภาพผลงานสอบเกียรตินิยม 
เปิดรับภาพ : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2557
ประกาศผล : ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสำหรับการสอบ A.RPST 
สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคนไทย ท่านละ 500 บาท
สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นชาวต่างประเทศ ท่านละ 30 เหรียญสหรัฐฯ

ค่าสมัครสำหรับการสอบ F.RPST
สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคนไทย ท่านละ 1,000 บาท
สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็น ชาวต่างประเทศ ท่านละ 50 เหรียญสหรัฐฯ

เงื่อนไขการเสนอผลงาน

สำหรับเกียรตินิยม A.RPST

1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกที่ได้ดำรงสมาชิกภาพสมบูรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี กรณีเป็นสมาชิกตลอดชีพมีสิทธิสมัครเข้าสอบได้ทันที
2. ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายเอกรงค์ หรือภาพสีจำนวน 15 ภาพ ขนาดของภาพด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว และไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ หรือแนวทางวิจิตรศิลป์ [Pictorial] ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและเจนจัดในหลายแนว ทั้งเข้าใจในการจัดองค์ประกอบภาพและมีคุณภาพเข้ามาตรฐานแล้ว โดยผลงานในการถ่ายภาพต้องเป็นของผู้สมัครเอง
3. หรือ ผู้สมัครส่งฟิล์มสีโปร่งแสง (สไลด์) จำนวน 15 ภาพ ขนาด 35 มม. พร้อมเม้าท์มาตรฐานสำหรับเครื่องฉายสไลด์ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนภาพสีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
4. การสอบ A.RPST กรรมการจะพิจารณาจากการถ่ายภาพว่ามีความเข้าใจในเรื่องการถ่ายภาพมากน้อยเพียงใด โดยจะไล่ตั้งแต่การใช้กล้อง

4.1 การเลือกใช้ช่วงเลนส์ต่างๆ ตั้งแต่เลนส์ไวด์, นอร์มอล, เทเล, มาโคร
4.2 การเลือกใช้ชัตเตอร์สปีด เช่น ภาพสต๊อปแอ๊คชั่น, ภาพแพนนิ่ง
4.3 การเลือกใช้รูรับแสง เช่น การวางตำแหน่งฉากหน้า-ฉากหลัง
4.4 แนวภาพควรที่จะมีภาพหลากหลายแนว เช่น ภาพวิวทิวทัศน์, ภาพสถาปัตยกรรม, ภาพบุคคล, ภาพวิถีชีวิต, ภาพโคลสอัพ, ภาพช่วงเช้า, ภาพกลางคืน

5. การตัดสิน จะต้องมีภาพที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า 12 ภาพ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

สำหรับเกียรตินิยม F.RPST
1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกที่ได้ดำรงสมาชิกภาพสมบูรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี กรณีเป็นสมาชิกตลอดชีพมีสิทธิสมัครเข้าสอบได้ทันที
2. ผู้สมัครต้องได้รับเกียรตินิยม A.RPST หรือ A.RPS (จากประเทศอังกฤษ) แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิสมัครเข้ารับเกียรตินิยม F.RPST ได้
3. ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายเอกรงค์ หรือภาพสีจำนวน 20 ภาพ ขนาดด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้ว และไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว ต้องเป็นภาพชุด หรือ ภาพวิจิตรศิลป์ (Pictorial) ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและเจนจัดในแนวนั้น ทั้งเข้าใจในการจัดองค์ประกอบและมีคุณภาพเข้ามาตรฐานแล้ว โดยผลงานในการถ่ายภาพต้องเป็นของผู้สมัครเอง
4. หรือ ผู้สมัครส่งฟิล์มสีโปร่งแสง (สไลด์) จำนวน 20 ภาพขนาด 35 มม. พร้อมเม้าท์มาตรฐานสำหรับเครื่องฉายสไลด์ ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนภาพสีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
5. ผู้สมัครประเภทรายปีที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะได้รับเกียรตินิยม F.RPST จะต้องสมัครเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพก่อน จึงจะรับเกียรตินิยม F.RPST ได้
6. การตัดสิน จะต้องมีภาพที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า 16 ภาพ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

การสมัครสอบและส่งภาพ

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่นี่  http://www.rpst.or.th/ArpstFrpstForm.pdf
 2. ภาพที่ส่งเข้ารับการพิจารณาต้องติดการ์ดแข็งสีเทาหรือสีดำ พร้อมเขียนหมายเลขการเรียงลำดับภาพและชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลังของภาพให้ชัดเจน
 3. ชำระค่าสมัครสอบเป็นเงินสดส่งมาพร้อมใบสมัครสอบและผลงาน หรือโอนเงินเข้าบัญชี  “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1 หรือ
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล rpst.info@gmail.com
หรือส่งแฟกซ์มาที่ 02-785-5099 ระบุถึง
“ฝ่ายกิจกรรมสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ”

สามารถส่งผลงานได้ที่
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 207 ชั้น 2 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 083-436-9360 

เชิญร่วมงานสัมมนาฟรี Photoshop WOW

PSWOW

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Adobe User Group ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังเรื่องราวของ Digital Imaging ในแง่มุมของ การจัดการสี (Color Managment) การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับช่างภาพและนักออกแบบ ฟรี!
วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2557

เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

วิทยากร 
ขจร  พีรกิจ  Adobe Community Professional
สุปรีย์ ทองเพชร CEO บริษัท คัลเลอร์ดอกเตอร์ จำกัด

กำหนดการ
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. Keynote โดย ขจร พีรกิจ
13.30 น. Color Management การจัดการสีสำหรับทุกคนที่ควรรู้ โดย สุปรีย์ ทองเพชร
14.30 น. พัก
15.00 น. Photoshop การตกแต่งภาพสำหรับช่างภาพ
16.00 น. Photoshop สำหรับนักออกแบบ
16.45 น. ถามตอบ

รับสมัครแค่ 25 ท่านเท่านั้น
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ คลิก

ประกวดภาพถ่าย “6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์”

River-Contest_banner
ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดจากการไปเที่ยวชมงาน River Festival 2014 “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ในระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน ในหัวข้อ “6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์” โดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของงาน River Festival 2014 ได้ที่นี่ http://www.riverfestivalthailand.com/
การประกวดครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน River Festival 2014 เปิดให้ผู้สนใจส่งภาพถ่ายสายน้ำแห่งวัฒนธรรม บนโค้งน้ำเจ้าพระยา 6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์ เพื่อสานต่อมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมเปิดเรื่องราวของสายน้ำให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ผ่านภาพถ่าย
ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศวัยและสัญชาติ
หมายเหตุ : คณะกรรมการตัดสิน ทีมงาน และคณะกรรมการบริหารของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
วิธีการส่งภาพประกวด
ผู้ประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th/system/public/ (ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ) โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password  ขึ้นมาเอง เมื่อสมัครครบ 48 ชั่วโมง จะสามารถเข้าเว็บไซด์เพื่อทำการ Upload ภาพได้

ดูรายละเอียดการส่งภาพที่นี่

กำหนดการการประกวด
ปิดรับภาพ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  เวลา 23:59 น.
ตัดสินภาพ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ประกาศผลเป็นทางการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายในช่วงวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2557 นี้ และถ่ายภายในสถานที่ที่จัดกิจกรรม River Festival 2014 เท่านั้น (ดูข้อมูลที่นี่ http://www.riverfestivalthailand.com/ )
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอล
 3. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ในรูปแบบ .jpg และต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ
 6. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายภาพ และกระบวนการ
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 10 ภาพ
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยผู้ส่งภาพเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพ
 9. ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้คณะผู้จัดทำมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของงานกิจกรรม “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ในโอกาสต่อไป
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

email มาที่ rpst.info@gmail.com

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการถ่ายภาพ

basicphotographic

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการถ่ายภาพ
หัวข้อ “สร้างมุมมองและพื้นฐานการถ่ายภาพ”
โดย อ.ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา : 09.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
รับเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ ค่าอบรม 500 บาท กรณีบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกและรับสิทธิ์ในการอบรมในคอร์สพิเศษนี้ได้เลย

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแคร์ โทร. 083 436 9360

กำหนดการ
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น. คุณนิติกร กรัยวิเชียร  กล่าวเปิดงาน

 • เริ่มเรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ
  การควบคุมกล้อง
  การวัดแสง
  ประเภทต่างๆ ของภาพถ่าย อาทิ Portrait, Landscape, Street, Still Life ฯลฯ
 • มุมมองในการถ่ายภาพ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กิจกรรม Workshop ถ่ายภาพ
15.00 – 15.30 น. ส่งภาพ/รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. วิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาพกิจกรรม
16.30 – 17.00 น. ปิดการอบรมถ่ายและภาพร่วมกัน 

การเดินทางไปโรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์

MapBKKHotel

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 รอบแรก

WebNEWS

โครงการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย Thai Fight Spirit Photo Contest 2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพสำหรับใช้ในกิจการของ Thai Fight และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การตัดสินภาพถ่ายรอบแรกเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คน เพื่อเข้าไปแข่งขันถ่ายภาพในรอบสุดท้ายร่วมกับช่างภาพอีก 10 คน ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยมีรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบดังนี้

 1. เกรียงไกร ประทุมซ้าย
 2. จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูน
 3. เตชทัต ธรรมนิตกิจ
 4. พัชร์ แสนศรี
 5. มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์
 6. สัญชัย ลุงรุ่ง
 7. อนันต์ จิรมหาสุวรรณ
 8. อนุพงศ์ ทองจันทร์
 9. อรรถพล จงมีรัก
 10. อัครินทร์ อัศววารินทร์

(รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน)

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 คน จะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท และจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันถ่ายภาพในรอบสุดท้ายร่วมกับช่างภาพอีก 10 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการไปถ่ายภาพในเวทีการแข่งขัน Thai Fight ทั้ง 2 แมทช์ ที่กำหนดเพื่อส่งเข้าประกวดในรอบสุดท้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • การแข่งขันชกมวยโลก Thai Fight 2014 (รอบแรก)

ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

 • การแข่งขันชกมวยโลก Thai Fight  (รอบคัดเลือก)

ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

และผู้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้ง 20 คน จะต้องมาศึกษาสถานที่ถ่ายภาพพร้อมรับฟังระเบียบกติกาและข้อปฏิบัติในการถ่ายภาพจากทาง Thai Fight ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น. ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายรอบแรก

 1. นายดาว วาสิกศิริ
 2. นายขจร พีรกิจ
 3. นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
 4. นายจุวิศว์ ศานติพงศ์
 5. นายธัชชะ รัตนศักดิ์
 6. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
 7. นายพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปิยาภรณ์ ขาวเขียว (เป้) โทร. 087 076 4564 จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.

ผลงานของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ

ภาพโดย : เกรียงไกร ประทุมซ้าย

ภาพโดย : เกรียงไกร ประทุมซ้าย

ภาพโดย : จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล

ภาพโดย : จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล

ภาพโดย : เตชทัต ธรรมนิตกิจ

ภาพโดย : เตชทัต ธรรมนิตกิจ

ภาพโดย : พัชร์ แสนศรี

ภาพโดย : พัชร์ แสนศรี

ภาพโดย : มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์

ภาพโดย : มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์

ภาพโดย : สัญชัย ลุงรุ่ง

ภาพโดย : สัญชัย ลุงรุ่ง

ภาพโดย : อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ภาพโดย : อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ภาพโดย : อนุพงค์ ทองจันทร์

ภาพโดย : อนุพงค์ ทองจันทร์

ภาพโดย : อรรถพล จงมีรัก

ภาพโดย : อรรถพล จงมีรัก

 

ภาพโดย : อัครินทร์ อัศววารินทร์

ภาพโดย : อัครินทร์ อัศววารินทร์

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 3

ปล่อยของ_03

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 3
วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม RPST ปล่อยของครั้งที่ 3 หลังจากได้ห่างหายไปนาน จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านต่างประทับใจและรอคอยกิจกรรม ปล่อยของ ครั้งที่ 3  อย่างใจจดใจจ่อ บัดนี้ทีมงานสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมงานครั้งที่ 3 ไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้สมาชิกมาปล่อยของกันได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง

สำหรับในครั้งนี้ จะใช้ชื่อหัวข้อว่า “portrait”

กิจกรรม “ปล่อยของ” เป็นการจำลองบรรยากาศการสนทนาของนักถ่ายภาพตั้งแต่สมัยยังใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพ ซึ่งจะต้องเอารูปที่ไปอัดขยายนั้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ทำให้การถ่ายภาพของแต่ละคนพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญความคิดเห็นนั้นค่อนข้างจริงใจและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพราะได้เห็นหน้า ได้สบตา ไม่เหมือนในเวลานี้ที่ อวยกันไปอวยกันมา นักเลงคีย์บอร์ดก็เยอะ ไม่จริงใจไม่สร้างสรรค์ก็มาก แต่สำหรับกิจกรรมนี้เราปล่อยของกันได้เต็มที่เพื่อการพัฒนาฝีมืออย่างแท้จริง

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม

 • ทำไฟล์ขนาดใดก็ได้(แต่ก็ไม่จำเป็นต้องไฟล์ใหญ่)
 • ส่งภาพจำนวน 3 ภาพนะครับ
 • สามารถปรับแต่งภาพได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ใช้วิจารณญาณว่านี่คือ”ภาพถ่าย”
 • สามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้เพราะนี่คือโครงการสร้างที่สร้างสรร ติเพื่อก่อ
 • ไม่อ้อล้อน่ารำคาญ

วิธีการส่งภาพ

 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ www.rpst.or.th โดยกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ติดต่อ email address เป็นต้น(หากท่านเคยลงทะเบียนแล้วให้ใช้ User name และ Password เข้าสู่ระบบได้เลย)
 • เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดภาพเข้าที่ระบบ ที่นี่

ขอให้เอางานที่ดี ชุดที่เด็ด “ในแบบของเรา”
อย่าได้แคร์คนอื่นนะครับถึงจะเรียกว่า”ปล่อยของ”
ร่วมดำเนินการและร่วมวิจารณ์โครงการปล่อยของโดย

 1. นิติกร กรัยวิเชียร
 2. ดาว วาสิกศิริ
 3. กนก สุริยสัตย์
 4. อิศรา บูรณสมภพ
 5. จุฬวิศว์ ศานติพงศ์

โดยทั้ง 5 ท่านจะร่วมปล่อยของด้วยเช่นกัน มันส์หล่ะครับงานนี้

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น

งานนี้รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมเท่านั้น หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกแล้วเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย
สำหรับกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

การประกวดภาพถ่าย France in my memory

FRANCE in my memory

PHOTO CONTEST : FRANCE in my memory

ผู้จัดงาน

 • สมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française  Thailande)
 • สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทของภาพถ่าย
เปิดรับภาพถ่ายดิจิตอลสี หรือ ขาวดำ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องบันทึกอยู่ในแบบ JPEG เท่านั้น มีขนาดภาพด้านกว้างไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล (ในกรณีเป็นภาพแนวนอน) หรือ มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล (ในกรณีเป็นภาพแนวตั้ง)

ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยพนักงานและครอบครัวของพนักงานของสมาคมฝรั่งเศสและสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ภาพที่ส่งเข้าประกวด
การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดถึงความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็น ผู้คน สถานที่ต่างๆ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ภาพทุกภาพจะต้องส่งผ่านทาง www.rpst.or.th โดยผู้ส่งภาพจะต้องสร้างบัญชีส่วนตัว กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ ชื่นามสกุล ที่อยู่ติดต่อ email address เป็นต้น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาทางไปรษณีย์หรือ Email จะถูกตัดออกจากการประกวดโดยอัตโนมัติ

กำหนดการ
ระบบจะเปิดให้ส่งภาพผ่านทางเวบไซท์ ตั้งแต่เวลา 00.01น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตามเวลาประเทศไทย และสามารถส่งภาพได้ถึงเวลา 18.00น. ของวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

รางวัลผู้ชนะการประกวด
มีทั้งหมด 23 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง  ได้รับรางวัลเงินสด  30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง  ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท

โดยภาพถ่ายที่ผ่านเข้รอบสุดท้าย จะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการที่ CAFÉ 1912 และ จัดพิมพ์ในสูจิบัตรการประกวด รายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กติกาการประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือ ส่งภาพในนามของผู้อื่น
 2. ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินท่านละ 10 ภาพ โดยแต่ละภาพต้องระบุสถานที่และปีที่บันทึกภาพด้วย ภาพใดที่ขาดช้อมูลดังกล่างจะโดนตัดสิทธิ์เข้าร่วมประกวดโดยอัตโนมัติ
 3. เปิดรับเฉพาะภาพที่ส่งทางเวบไซท์เท่านั้น ไม่รับภาพที่พิมพ์แล้วหรือฟิล์ม ภาพถ่ายที่ส่งไม่จำกัดว่าจะต้องบันทึกด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น ภาพจากโทรศัพท์มือถือ TABLET หรือภาพที่แสกนจากฟิล์มเนกาทีฟหรือฟิล์มสไลด์ สามารถส่งเข้าประกวดได้
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพได้แต่ต้องไม่ผิดไปจากสภาพความเป็นจริง การปรับความสว่าง ความสดของสี การลบฝุ่น การครอปภาพ หรือ การปรับแต่งโทนภาพ สามารถทำได้ แต่การนำส่วนต่างๆของภาพหลายภาพมาประกอบในภาพ และการใส่กรอบหรือกราฟฟิคต่างๆ ไม่สามารถทำได้ หากมีข้อสงสัยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกดูไฟล์ภาพต้นฉบับ (RAW FILE) ภามที่ไม่สามารถชี้แจงหรือทำผิดกติกาข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
 5. ภาพถ่ายที่มีสัญญาผูกพันธ์กับบริษัทขายภาพต่างๆ หรือ กับบริษัทองค์กรณ์หรือบุคคลใดก็ตาม ไม่สามารถส่งเข้าประกวดได้
 6. ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดยังเป็นของผู้ถ่ายภาพโดยสมบูรณ์ หากด้วยการส่งภาพเข้าประกวดถือเป็นการมอบกรรมสิทธิ์ให้ผู้จัดงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดงานนำไปจัดพิมพ์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและพิมพ์ในสูจิบัตรการประกวด โดยผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการใช้งานดังกล่าว โดยการนำภาพไปใช้งานจะมีเครดิตผู้ถ่ายภาพทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่  rpst.info@gmail.com

PHOTO CONTEST

TYPE OF PHOTO
Digital Image in color or in black & white. All digital files must be in JPEG format, and must be at least 2,500 pixels wide (if a horizontal image) or 2,500 pixels tall (if a vertical image).

ELIGIBILITY
Open to THAI photographers ONLY, except employees of the Alliance Française Thailande or of the Royal Photographic Society of Thailand and the immediate families of such employees.

WHAT TO ENTER
This photo contest is to celebrate the long-bonded relationship between Thailand and France. We are looking for striking and meaningful images depicting wonderful memories and experiences of people, places, lifestyle, and events around France.

HOW TO ENTER
All photographs must be submitted through our photo submission website: www.rpst.or.th. Create your account and complete all required fields, including name, email, and other information about your photo submission. Digital images that are sent via mail or email will not be accepted.

DEADLINES
Online entries can be uploaded starting 12.01 pm Thailand time on 1 November 2014. Deadline for submitting entries is 18.00 pm Thailand Time on 5th January 2015.

The Organizer reserves the right to adjust any deadline(s) as the result of causes beyond its immediate control.

WINNING PHOTOS
The judging panel will select 23 prize winners with associated awards, as follows:
1st prize winner: 50,000  THB
2nd prize winner: 30,000  THB
3rd prize winner: 20,000  THB
20 Honorable Mentions: 5,000  THB Each

The organizer will select approximately 30 photos to exhibit at Cafe1912 and publish in the contest catalog.

ELIGIBILITY

 1.  The photograph, in its entirety, must be a single work of original material taken by the Contest entrant. By entering the Contest, the Entrant represents, acknowledges and warrants that the submitted photograph is an original work created solely by the entrant.
 2.  Only online entries will be eligible. No print or film submissions will be accepted for entry into this Contest. The photograph need not be taken only with a digital camera, mobile phone and scans of negatives, transparencies or photographic prints are acceptable
 3. The content of a photograph must not be altered in Photoshop or by any other means. No element should be digitally added to or subtracted from any photograph and the image must be a truthful representation of whatever happened in front of the camera during exposure. Retouching to eliminate dust and scratches is acceptable. Reasonable adjustments in Photoshop are acceptable. These include cropping, dodging and burning, conversion into grayscale, and normal toning and color adjustments that restore the authentic nature of the photograph. Frames or borders outside the image area are not allowed nor is text — digital or otherwise — allowed on the image. The panel of judges reserves the right to see the original (un-retouched) raw image files, negatives and/or slides. Any photographer violating these standards will be, at a minimum, disqualified from the contest.
 4. Photograph that has appeared in any ‘stock photo’ agency, or that which is under contract with any other companies or persons is NOT eligible.
 5. The Entrant retains your rights to your photograph; however, by entering the contest, the Entrant grants the Alliance Francaise Thailande (and those authorized by the Alliance Francaise Thailande) a royalty-free, world-wide, perpetual, non-exclusive license to publicly display, distribute, reproduce, and create derivative works of the entries, in whole or in part, in any media now existing or later developed. Any usage of the photograph will include a photographer credit as appropriate. The Alliance Francaise Thailande will not be required to seek any approval in connection with such uses.

QUESTION
Question and inquiries about the rules of the Contest can be emailed to
rpst.info@gmail.com

การเสวนา: “การสร้างมูลค่าทางภาพถ่าย”

 

การสร้างมูลค่าทางภาพถ่าย

การสร้างมูลค่าทางภาพถ่าย

กิจกรรมเสวนาความรู้ เรื่อง “การสร้างมูลค่าทางภาพถ่าย”
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น .
ณ ห้องสมาคมฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในบรรดางานศิลปะทุกแขนงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆ ทั้งหลาย ภาพถ่ายดูจะเป็นงานศิลปะที่ได้รับความสนใจในเชิงพาณิชย์จากบรรดาแกลลอรี อาร์ตดีเลอร์ และนักสะสมผลงานศิลปะ ด้อยกว่างานประเภทอื่นๆ และราคาของภาพถ่ายก็ดูจะสร้างมูลค่าได้น้อยกว่างานศิลปะประเภทอื่นๆ เป็นอันมาก ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงกำหนดจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การสร้างมูลค่าทางภาพถ่าย” เพื่อให้ความรู้และชี้ให้เห็นถึงหนทางที่จะสร้างมาตรฐานในวงการศิลปะการถ่ายภาพของเมืองไทยสำหรับช่างภาพที่มุ่งหวังจะสร้างสรรค์งานด้านนี้เป็นอาชีพที่มีหลักฐานมั่นคงดังเช่นศิลปินนักถ่ายภาพในหลายๆ ประเทศในอนาคต

ร่วมให้ความรู้โดย
1.  คุณดาว วาสิกศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,ช่างภาพอาชีพถ่ายงานให้บริษัทโฆษณาทั้งใน และต่างประเทศ
2.   คุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการนิตยสาร FINE ART

ดำเนินรายการโดย: คุณนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่
คุณอิศรา / กิตติยา
โทร. 091-115-7585
วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.30 – 18.00 น.

งานนี้รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกแล้วเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย สำหรับกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2557-2558

จังหวัดเชียงราย วันที่ 4-7 ธันวาคม 2557 (4วัน 3คืน)

“สัมผัสลมหนาวบนยอดดอย…ร่วมตามรอยอารยธรรมล้านนา”

“ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกและอากาศที่หนาวเย็นบนยอดดอย…เก็บภาพไออุ่นของแสงเช้ากับชาวบ้านทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรบนหลังม้า…ตามรอยแผนที่เดินทางของเณรขี่ม้าบนยอดภูและในลำธาร…สัมผัสวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงคอยาวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน…พร้อมถ่ายภาพชาวเขาเก็บใบชาบนแถบเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหมอก ในพื้นที่ไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่ โดยปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได…ร่วมสนุกกับเด็กชาวเขาเล่นโล้ชิงช้าและถ่ายทอดความเป็นอยู่ในหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าต่างๆ…เพิ่มพูนภาพประทับใจกับประเพณีปล่อยโคมยี่เป็งจำนวนมากที่งดงามในดินแดนถิ่นล้านนาเมืองเหนือ…พักผ่อนสบายๆกับการนั่งรถรางเที่ยวพร้อมถ่ายภาพรอบตัวเมือง และเดินเล่นที่ถนนคนเดินเชียงราย…ไหว้พระและชมความงามสุดตระการตาเปรียบดั่งสวรรค์ที่วัดร่องขุ่น…เยี่ยมพิพิธภัณฑ์บ้านดำผลงานศิลปะลํ้าค่ามากมายทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านประติมากรรม…พร้อมออกเดินทางไปชิมชาและชมดอกไม้สวยในสถานที่โอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่และอากาศดีตลอดทั้งปี”

โดยวิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล และสต๊าฟสมาคมฯ

เปิดรับสมัคร 40 ท่าน ทางสมาคมฯจะอัพเดตรายชื่อทาง Facebook เฉพาะผู้ที่โอนเงินแล้วเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดเชียงราย

1. สมาชิกสมาคมฯ 12,000 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)
2. บุคคลทั่วไป 14,000 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)
กรณีสมาชิกท่านใดต้องการพักเดี่ยว กรุณาจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท (รวม 3 คืน)

หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 10 มื้อ, ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม, ค่าที่พักโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน), ค่าเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ, ค่ารถรางนำเที่ยวรอบเมือง, ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่, ค่าจัดแบบทั้งหมด, ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 %
2.ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่
3.สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิรับส่วนลดได้ทันที
4. ค่าใช้จ่ายดังกล่าว *ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถในการเดินทางไปจังหวัดเชียงราย* (หากสมาชิกต้องการให้ทางสมาคมฯจองตั๋วเครื่องบินให้ กรุณาแจ้งมาพร้อมการสมัคร)
5.สมาชิกท่านที่สนใจต้องการร่วมทริป กรุณารีบตัดสินใจจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกในช่วงนี้ได้ เพราะวันเวลาที่จัดทริปตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุดยาว คาดว่ายิ่งเวลานานไปตั๋วเครื่องบินอาจมีราคาแพงหรือที่นั่งของสายการบินไม่เพียงพอได้ ซึ่งสมาชิกอาจจองด้วยตนเองหรือให้ทางสมาคมฯจองให้ก็ได้

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1
  – ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าอบรมมาที่ rpst_trip@hotmail.com
 3. สอบถามรายละเอียดที่ คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 0834369360 Fax : 02-785-5099

หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของการจัดทริปเพื่อเพิ่มความรู้และฝึกทักษะความสามารถด้านการถ่ายภาพให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ การขออนุญาตองค์กรสถานที่และบุคคลที่เป็นแบบ ติดต่อโดยในนามสมาคมฯ ฉะนั้นเพื่อภาพลักษณ์ของสมาคมฯ นอกจากการส่งประกวดภาพแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ห้ามทุกท่านนำภาพถ่ายหรือวีดีโอในทริปไปจำหน่ายเพื่อการค้าหรือหารายได้ส่วนตัว

กำหนดการวันเดินทาง 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ถ่ายภาพชาวเขากระเหรี่ยงคอยาวเล่นน้ำในลำธาร, -ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆในหมู่บ้าน
เวลา 09.30 น.และ 11.30 น. นัดพบกัน ณ “ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง” จังหวัดเชียงราย เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ นำสัมภาระเข้าที่พัก “โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย” โรงแรมรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว Check In เข้าห้องพัก (รถตู้มารับที่สนามบินเพื่อไปส่งโรงแรม มีสองรอบ เวลา 09.30น. และ 11.30น.)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “ภูแล” ร้านอาหารชื่อดังในตัวเมืองเชียงราย พร้อมแนะนำสต๊าฟประจำกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มต่างๆ รวมถึงแจกโจทย์หัวข้อกิจกรรมในทริป
14.00 น. ถ่ายภาพชาวเขา “กระเหรี่ยงคอยาว” กับวิถีชีวิตริมลำธาร
15.00 น. ถ่ายภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆในหมู่บ้าน อาทิเช่น กระเหรี่ยงคอยาว, ม้ง, อาข่า, มูเซอ
18.00 น. เดินทางออกจากหมู่บ้าน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ “ร้านลีลาวดี” ในบรรยากาศรับลมหนาวริมน้ำแม่กก พร้อมชมการฟ้อนรำและการแสดงในชุดต่างๆของชาวเหนือล้านนา สำหรับต้อนรับสมาชิกสมาคมฯโดยเฉพาะ
21.00 น. กลับถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ภาพโดย : พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

ภาพโดย : พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 : ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอย, -ถ่ายภาพเด็กชาวเขาเล่นโล้ชิงช้า, -ถ่ายภาพวิถีชีวิตในหมู่บ้านชาวเขา, -เณรขี่ม้าลงจากภูเขาและวิ่งในลำธาร, -ถ่ายภาพประเพณีปล่อยโคมยี่เป็ง,
04.30 น. พบกันที่ล๊อบบี้หน้าโรงแรม
05.30 น. ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบนยอดดอย
06.00 น. ถ่ายภาพ “เด็กชาวเขาเล่นโล้ชิงช้า” อีกหนึ่งกิจกรรมการละเล่นของเด็กชาวดอย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนดอย
09.00 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตในหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “ซี แอนด์ ซี” ร้านอาหารที่มีสไตล์แปลกใหม่ของอำเภอแม่จัน
14.00 น. ถ่ายภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจาก “สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง” ในจังหวัดเชียงราย ขี่ม้าลงจากภูเขาและขี่ม้าวิ่งในลำธาร โดยที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของพระและสามเณรจากวัดเมืองเหนือ ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว Unseen ของเมืองไทย
16.00 น. เดินทางออกจากวัด
17.00 น. เดินทางถึง “วัดแม่สลองใน” วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ของเชียงราย
18.00 น. ตื่นตาตื่นใจกับงานประเพณีลอยโคมยี่เป็งเต็มทั่วท้องฟ้าช่วงโพล้เพล้ ในบรรยากาศวัดเก่าแก่โบราณสถาปัตยกรรมล้านนาเชียงรายเป็นฉากหลังที่สวยงาม โดยหนุ่มสาวในชุดชาวเหนือและชาวบ้านจำนวนมากเข้ามาร่วมแรงร่วมใจ ในการสืบสานประเพณีลอยโคมยี่เป็งที่งดงาม เพิ่มพูนภาพประทับใจในประเพณีและวัฒนธรรมอันเลื่องลือระบือไกลของชาวไทย
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ “หลู้ลำ” ในบรรยากาศริมน้ำแม่กก
21.00 น. กลับถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ภาพโดย : รชฎ วิสราญกุล

ภาพโดย : รชฎ วิสราญกุล

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 : ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นบนดอย, -ถ่ายภาพเณรขี่ม้าบิณฑบาตร, -ไหว้พระที่วัดร่องขุ่น, -ถ่ายภาพที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ, -นั่งรถรางชมสถานที่สำคัญและถ่ายภาพรอบเมือง, ช๊อปปิ้งถนนคนเดินเชียงราย
04.30 น. พบกันที่ล๊อบบี้หน้าโรงแรม
05.30 น. ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบนยอดดอย
06.00 น. ถ่ายภาพเรื่องราวอีกมุมหนึ่งของวิถีชีวิตพระภิกษุสงฆ์และสามเณรขี่ม้าบิณฑบาตร จาก“สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง” ในจังหวัดเชียงราย
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าบนดอย
08.30 น. พร้อมกันที่รถ ออกเดินทางไปไหว้พระ
09.30 น. ไหว้พระและชมความงามสุดตระการตาที่ “วัดร่องขุ่น” ออกแบบและก่อสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้ซึ่งอุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ
11.00 น. เที่ยวชมพร้อมถ่ายภาพที่ “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ” สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม อาคารแห่งนี้ภายนอกมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบกาแล ส่วนภายในเน้นจัดแสดงผลงานศิลปะลํ้าค่ามากมาย
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “เอกโอชา” ร้านอาหารเจ้าอร่อยในตัวเมือง
14.00 น. นั่งรถรางเที่ยวถ่ายภาพรอบเมือง ชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดมิ่งเมืองหรือวัดช้างมูบ, วัดพระสิงห์, วัดพระแก้ว, หอนาฬิกาเชียงราย
17.00 น. เดินช๊อปปิ้งพร้อมถ่ายภาพ “ถนนคนเดินเชียงราย” หรือกาดเจียงฮายรำลึก บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย เต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง ของที่ระลึกวางขายมากมายยาวเหยียด
18.30 น. กลับถึงโรงแรมที่พัก
19.00 น. พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม และโหลดภาพโจทย์ในทริปคนละ 3 ภาพ ร่วมสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหาร โดยจะมีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในทริปครั้งที่ 4/2557-2558 ทริปสมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ราชบุรีที่ผ่านมา
20.30 น. ตัดสินภาพถ่ายประเภทหัวข้อ “โจทย์ในทริป 3 ภาพ” โดยกรรมการตัดสินภาพจะทำการคัดภาพเข้ารอบ 25-30 เปอร์เซ็นต์ของภาพที่ส่งมาทั้งหมด ทุกภาพที่เข้ารอบจะได้รับคะแนนสะสมภาพละ 1 คะแนน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนในการใช้สมาธิและพัฒนามุมมอง โดยในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้จะมีความพิเศษคือ ภาพของท่านใดที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือได้รับ Accept จำนวน 1-3 ภาพ จะได้รับของที่ระลึกจากบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
22.00 น. พักผ่อนเตรียมความพร้อมสำหรับวันรุ่งขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 : ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวเขาเก็บไร่ชา
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางไปไร่ชา
08.00 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตชาวเขาเก็บใบชา ณ “ไร่ชาฉุยฟง” บนแถบเทือกเขาสูง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,200 เมตร และมีบรรยากาศโดยรอบปกคลุมด้วยหมอกตลอดปี ด้วยความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่ และปลูกโค้งวนตามสันเขาลดหลั่นเป็นขั้นบันได จึงดูสวยงามแปลกตาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงราย
10.30 น. เดินทางออกจากไร่ชา
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “ท่าน้ำภูแล” ร้านอาหารริมน้ำแม่กก โดยหลังจากรับประทานอาหาร จะมีการมอบของที่ระลึกจากบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด สำหรับผู้ที่ได้ภาพผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโจทย์ในทริป 3 ภาพ
13.00 น. ถึงโรงแรม เก็บสัมภาระ Check Out
14.00 น. พร้อมกันที่รถ เดินทางออกจากโรงแรมแวะชิมชาและชมดอกไม้สวย พร้อมนั่งรถรางเที่ยวชมไร่ชา สถานที่โอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่และอากาศดีตลอดทั้งปี
16.00 น. แวะซื้อของฝาก
17.00 น. รถตู้มาส่ง ณ “ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง” เชียงราย
18.00 น. แยกย้ายกันกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ภาพโดย : บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ

ภาพโดย : บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศและความเหมาะสม

********************************************************************************************

หมายเหตุเพิ่มเติม
1.โปรดระบุว่าเป็นสมาชิก “มือใหม่” ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานจัดกลุ่มแยกดูแลพิเศษสำหรับท่าน โดยเฉพาะการดูแลทางด้านพื้นฐานการถ่ายภาพกับ ทีม Staff
2.กรุณาส่งไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบสบายๆ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสำหรับใช้ทำบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ทางอีเมล์ rpst_trip@hotmail.com (สมาชิกที่เคยส่งมาแล้วไม่ต้องส่งอีก หรือถ้าเคยส่งแล้วต้องการเปลี่ยนรูปก็สามารถส่งมาใหม่ได้)
3.สมาชิกท่านใดต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมล์ rpst_trip@hotmail.com

 

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวดทริปจังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
หมดเขตส่งภาพ
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
13.00 น. เริ่มตัดสินเวลาการตัดสินภาพจะทำการตัดสินแบบเปิดเผย ณ RBS ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
16.00 น. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายทริปเชียงราย พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17.00 น. สิ้นสุดการประกวดภาพและวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
ประกาศผลทางเว็ปไซด์สมาคมฯ  www.rpst.or.th และ Facebook สมาคมฯ

รายการสามัญประจำทริป
1.Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ
2.ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
3.หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
4.แต่งกายตามสบาย
5.ข้าวของจำเป็นประจำตัว สำหรับพัก 3 คืน + ของใช้สำหรับธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ก่อน
6.เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
7.เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
8.หลักฐานการชำระเงิน
9.เสื้อกันหนาว (บนดอยอากาศจะเย็นมาก)
10.แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ (ยกเว้นคนถ่าย)
11.คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย
12.สายต่อพ่วงกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ Card Reader พร้อมสายต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการ Load ภาพ ขณะที่ยังอยู่ในทริป
13.ฟิลเตอร์ C-PL สำหรับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
14.ฟิลเตอร์ ND หรือกราดูเอท ครึ่งซีก สำหรับถ่ายแสงเช้าพระอาทิตย์ขึ้น
15.ไฟฉาย

รายชื่อวิทยากรทริปจังหวัดเชียงราย
01.บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
02.พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

รายชื่อสต๊าฟทริปจังหวัดเชียงราย
01.สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
02.สุรพล สุคำทัศน์
03.ไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
04.ณกฤช จรูญศรีรักษ์
05.นริศ เกตุอำพันธ์
06.ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
07.กิติ กิตติพงศ์สถาพร
08.ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
09.ปิยาภรณ์ ขาวเขียว
10.สรยา คงรักษา