นิทรรศการศิลปะ“มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”

web

นิทรรศการศิลปะ“มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”

เชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์” เป็นนิทรรศการที่นำเสนอพลังการรังสรรค์งานของช่างฝีมือและศิลปินชาวไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโบราณวัตถุโดยการสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อสืบสานมรดกของชาติโครงการศิลปะครั้งนี้ได้รับการพัฒนาจาก นิทรรศการศิลปะ “ไทยไหลนิ่ง” ความหลากหลายของการสร้างสรรค์งานที่แสดงถึงรากเหง้าและความร่วมสมัย รวมไปถึงศิลปะที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนาในทางที่มีความหมายสำคัญ

นิทรรศการศิลปะ มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโบราณวัตถุกว่า 30  ชิ้น  และการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยใหม่โดยศิลปิน 18  ท่าน ภัณฑารักษ์รับเชิญของนิทรรศการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรงวัฒนธรรมได้เขียนไว้ว่า “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์  จะเป็นนิทรรศการที่น่าน่าสนใจและ ท้าทายสำหรับศิลปินที่รังสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองจากการพินิจพิเคราะห์และตีความหมายงานโบราณวัตถุที่เป็นมรดก ตกทอดจากงานสะสมของชาติ เป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเพื่อเคารพนอบน้อมฝีมือช่างนิรนาม ผู้สมควรได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ

เปิดให้เข้าชม วันที่ 29 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3

banner_changfineart

ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 18.30 . พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) 

นิทรรศการ ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 3 เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงภาพถ่ายจากการประกวด ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์ ในหัวข้อ “Light”  ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้จัดแสดงผลงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ชุด ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัล 13  ชุด และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงจำนวน 17 ชุด

โครงการ Chang Fine Art Photo Contest  ถือเป็นการประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ  ที่ได้สร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นกับวงการประกวดภาพถ่ายในประเทศไทยอย่างแท้จริง  โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถของตนเองทางด้านการถ่ายภาพในแนวทางที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบที่คุ้นเคยอยู่แต่เดิม โดยสื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดอันแหลมคมที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างแยบยล อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของนักถ่ายภาพทุกชาติ ภาษา ให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ระหว่างกันของคนต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม ที่มาเข้าร่วมการประกวดนี้ ให้ได้เห็นถึงกระบวนการคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพถ่ายของเพื่อนร่วมวงการที่อยู่ต่างมุมโลกกันอีกด้วย

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 8- 31 สิงหาคม 2557
อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 (หยุดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลข 091-115-7585
Email: rpst.info@gmail.com

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2557-2558

ภาพโดย : บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ

ภาพโดย : บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2557-2558

จังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก วันที่ 6-7 กันยายน 2557

“สัมผัสสองวิถี…ชาวปราจีนบุรี-นครนายก”

“สักการะพระพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ พร้อมถ่ายภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธสาวก 1,250 องค์ สถาปัตยกรรมอันงดงามของจังหวัดนครนายก…อิสระกับการถ่ายภาพตามโจทย์และชมสถานที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ วัดแก้วพิจิตร, โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ และพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์…ระทึกใจกับการสักยันต์ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่จะทำให้มีโชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัย และอยู่ยงคงกระพัน …สัมผัสวิถีชีวิตพร้อมชมศิลปะการแกะสลักหินพระพุทธรูปที่สวยงามและขึ้นชื่อของชาวปราจีนบุรี…เก็บภาพประทับใจช่วงเวลาโพล้เพล้หลังพระอาทิตย์ตก กับแสงประทีปโดยรอบบริเวณวัดต้นศรีมหาโพธิ์”

โดยวิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูลและวิทยากรช่างภาพจังหวัดปราจีนบุรี นพ.จอมพล มุสิกวงศ์ (อุปนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ)

เปิดรับสมัครเพียง 50 ท่าน (เนื่องจากห้องโรงแรมมีจำกัด ฉะนั้นขอลำดับผู้ที่โอนเงินก่อน ต้องขออภัยสำหรับผู้ที่โอนเงินมาทีหลัง)

ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2557

สมาชิกที่จองทริปปราจีนบุรี-นครนายก รับเสื้อยืดสีดํา รุ่นพิเศษ Limited Edition จากทางสมาคมฯ ท่านละ 1ตัว (มอบในวันออกเดินทางร่วมกิจกรรมฯ)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก

 1. สมาชิกสมาคมฯ 5,500 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)
 2. บุคคลทั่วไป 6,000 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)
 3. กรณีสมาชิกท่านใดต้องการพักเดี่ยว กรุณาจ่ายเพิ่ม 800 บาท

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 6 มื้อ, ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าเดินทางโดยรถบัส, ค่าแบบทั้งหมด, ค่าประกันภัย, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 %
 2. ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่
 3. สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิรับส่วนลดได้ทันที

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1
  – ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าอบรมมาที่ rpst_trip@hotmail.com พร้อมรายละเอียดดังนี้

  ชื่อ-นามสกุล/เลขที่สมาชิก/เบอร์โทรศัพท์/กล้องถ่ายภาพที่ใช้/จำนวนเงินที่ชำระ/ธนาคาร/Size เสื้อ
  ( Sรอบอก34 ,Mรอบอก36 ,L รอบอก40 ,XLรอบอก42 ,XXLรอบอก44 ,XXXLรอบอก 50 )
 3. สอบถามรายละเอียดที่ คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 0834369360 Fax : 02-785-5099

กำหนดการวันเดินทาง
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
เวลา 06.00 น. เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต *ปั๊ม ปตท. ปั้มแรกหลังจากที่ลงทางด่วนดินแดง (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
***กรุณาตรงต่อเวลา***
โดยระหว่างเดินทางจะมีการแนะนำถึงโปรแกรมตลอดทริป พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนรถ
08.00 น. เดินทางถึง “พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” จังหวัดนครนายก ชมพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล พร้อมถ่ายภาพวิถีชาวพุทธควบคู่กับสถาปัตยกรรมอันงดงาม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “ครัวช่อชะมวง” ร้านอาหารอร่อยรสชาติต้นตำรับดั้งเดิมจากภาคตะวันออก ในบรรยากาศร่มรื่นของสวนไม้
13.00 น. ออกเดินทางไปปราจีนบุรี
14.00 น. เดินทางถึง “วัดแก้วพิจิตร” จังหวัดปราจีนบุรี อิสระกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางถึง “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” อิสระกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางถึง “พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์” อิสระกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพบกันที่รถบัส
18.00 น. กลับถึง ”โรงแรมแคนทารี โฮเทล” กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี Check In เข้าห้องพัก
19.00 น. พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมโหลดภาพโจทย์ในทริปคนละ 3 ภาพ ร่วมสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหารโดยหลังจากรับประทานอาหารจะมีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในทริปครั้งที่ 2/2557-2558 ทริปอุบลราชธานีที่ผ่านมา
20.30 น. ตัดสินภาพถ่ายประเภทหัวข้อ “โจทย์ในทริป 3 ภาพ” โดยกรรมการตัดสินภาพจะทำการคัดภาพเข้ารอบ 25-30 เปอร์เซ็นต์ของภาพที่ส่งมาทั้งหมด ทุกภาพที่เข้ารอบจะได้รับคะแนนสะสมภาพละ 1 คะแนน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนในการใช้สมาธิและพัฒนามุมมอง โดยในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้จะมีความพิเศษคือ ภาพของท่านใดที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือได้รับ Accept จำนวน 1-3 ภาพ จะได้รับของที่ระลึกจากบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด
22.00 น. พักผ่อนเตรียมความพร้อมสำหรับวันรุ่งขึ้น

ภาพโดย : พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

ภาพโดย : พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

ภาพโดย : จอมพล มุสิกวงศ์

ภาพโดย : จอมพล มุสิกวงศ์

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
05.00 น. พร้อมกันที่รถบัสหน้าโรงแรม (สำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่ไปถ่ายแสงเช้า ให้มาพบกันที่ห้องอาหารโรงแรมตอน 07.00 น.)
05.10 น. เดินทางถึง “บึงน้ำกบินทร์บุรี” เก็บภาพบรรยากาศแสงเช้าพร้อมวิถีชีวิตยามรุ่งอรุณของชาวบ้านกบินทร์บุรี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เก็บสัมภาระ Check Out เตรียมตัวออกเดินทาง
08.00 น. พร้อมกันที่รถ เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก
09.00 น. เดินทางถึง “วัดเกาะพันซา” ถ่ายภาพการสักยันต์จากเหตุการณ์จริง เป็น การสัก” การสักที่ต่างจากการสักทั่วไปที่มุ่งเน้นเรื่องความสวยงามหรือเพื่องานศิลปะ
11.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่รถบัส
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. ออกจากร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางถึง “ศูนย์แกะสลักหินทราย บ้านเขาอีโต้” ถ่ายภาพการแกะสลักพระพุทธรูปหินที่สวยงาม โดยช่างที่ชำนาญมากว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงของทางจังหวัดปราจีนบุรี
16.30 น. ออกจากศูนย์
17.00 น. เดินทางถึง “วัดต้นศรีมหาโพธิ์” ตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวัดมีต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ ประเทศอินเดีย มี ายุกว่า 2,000 ปี
17.30 น. รับประทานอาหารว่างรองท้อง
18.00 น. ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกช่วงโพล้เพล้กับแสงประทีปรอบบริเวณวัดต้นศรีมหาโพธิ์
19.30 น. เดินทางออกจากวัด
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมมอบของที่ระลึกจากบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด สำหรับผู้ที่ได้ภาพผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโจทย์ในทริป 3 ภาพ
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
22.30 น. ถึงกรุงเทพฯปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดงโดยสวัสดิภาพ

ภาพโดย : จอมพล มุสิกวงศ์

ภาพโดย : จอมพล มุสิกวงศ์

ภาพโดย : พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

ภาพโดย : พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศและความเหมาะสม

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. ในกรณีที่เดินทางไปด้วยตัวเอง ทางสมาคมฯจำเป็นต้องคิดอัตราการเข้าร่วมการเดินทางตามอัตราปกติ เนื่องจากทางสมาคมฯต้องการสนับสนุนให้ทุกท่านเดินทางร่วมไปกับเหล่าสมาชิก เพื่อทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเดินทางร่วมกันครั้งนี้
 2. โปรดระบุว่าเป็นสมาชิก “มือใหม่” ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานจัดกลุ่มแยกดูแลพิเศษสำหรับท่าน โดยเฉพาะการดูแลทางด้านพื้นฐานการถ่ายภาพกับ ทีม Staff
 3. กรุณาส่งไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบสบายๆ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสำหรับใช้ทำบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ทางอีเมล์ rpst_trip@hotmail.com (สมาชิกที่เคยส่งมาแล้วไม่ต้องส่งอีก หรือถ้าเคยส่งแล้วต้องการเปลี่ยนรูปก็สามารถส่งมาใหม่ได้)
 4. สมาชิกท่านใดต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมล์ rpst_trip@hotmail.com

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวดทริปจังหวัดปราจีนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557
หมดเขตส่งภาพ

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557
13.00 น. เริ่มการตัดสินภาพจะทำการตัดสินแบบเปิดเผย ณ RBS ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
16.00 น. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในทริป พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17.00 น. สิ้นสุดการประกวดภาพและวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ประกาศผลทางเว็ปไซด์สมาคมฯ  www.rpst.or.th และ Facebook สมาคมฯ

รายการสามัญประจำทริป
1.Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ ม้วน
2.ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
3.หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
4.แต่งกายตามสบาย
5.ข้าวของจำเป็นประจำตัว สำหรับพัก 1 คืน + ของใช้สำหรับธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ก่อน
6.เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
7.เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
8.หลักฐานการชำระเงิน
9.เสื้อกันฝนสำหรับผู้ถือกล้อง และถุงกันน้ำเข้าของตัวกล้องและเลนส์ (Camera Rain Coat) แบบทำเองหรือซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพครับ (เผื่อ)
10.แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ (ยกเว้นคนถ่าย)
11.คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย หากสมาชิกมีข้อสงสัยในการปรับอุปกรณ์ต่างๆ Staff  จะทราบหลักการปรับกล้องเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่อาจหาปุ่มควบคุมนั้นได้ยากเนื่องจากปัจจุบันกล้องมีรุ่นต่างๆหลากหลายมาก การนำคู่มือไปจะช่วยให้การตอบคำถามเร็วขึ้นครับ
12.สายต่อพ่วงกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ Card Reader พร้อมสายต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการ Load ภาพ ขณะที่ยังอยู่ในทริป

รายชื่อวิทยากรทริปจังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก
01.บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
02.พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล
03.จอมพล มุสิกวงศ์

รายชื่อสต๊าฟทริปจังหวัดปราจีนบุรี-นครนายก
01.สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
02.สุรพล สุคำทัศน์
03.สัญชัย ลุงรุ่ง
04.จิรวัฒน์ พึ่งสมวงศ์
05.ไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
06.ณกฤช จรูญศรีรักษ์
07.นริศ เกตุอำพันธ์
08.ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
09.กิติ กิตติพงศ์สถาพร
10.ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
11.ปิยาภรณ์ ขาวเขียว
12.สรยา คงรักษา
13.พิชชาพร มารถเนตร
14.อริศรา เจษฎาพงศ์ภักดี
15.อิศรา ไหมทองคำ
16.ธีรภัทร บุญจันทร์

 

ประกาศตัดสิทธิ์ภาพ Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3

BannerChangDisQF

ด้วยปรากฎว่ามีผู้ร้องเรียนพร้อมส่งหลักฐานมายังคณะกรรมการตัดสิน ช้าง ไฟน์อาร์ต ครั้งที่ 3 ว่าภาพชุดของนายพรภาณุ กิรัตยาภรณ์ ชุด “ Light Up” ซึ่งได้รับการตัดสินให้รับรางวัลชมเชยในการประกวดครั้งนี้ มีลักษณะคล้ายกับภาพชุด “Levitation series” ซึ่งเป็นผลงานของ GIUSEPPE LO SCHIAVO เป็นอย่างมาก น่าเชื่อได้ว่านายพรภาณุลอกเลียนรูปแบบของภาพดังกล่าวมา จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการได้พิจารณาภาพชุดของนายพรภาณุ เปรียบเทียบกับภาพถ่ายขุดดังกล่าว มีความเห็นว่าลักษณะโดยรวมของภาพ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา การจัดวางองค์ประกอบ ลักษณะของแสง และสิ่งแวดล้อมในภาพ ล้วนเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับภาพภาพชุด “Levitation series”  ที่มีภาพสถาปัตยกรรมตั้งอยู่บนก้อนหินซึ่งลอยอยู่เหนือท้องทะเลทุกประการ จะต่างกันก็เพียงการเปลียนสถาปัตยกรรมที่เป็นที่สำคัญของโลก มาเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง 5 แห่ง ในประเทศไทยเท่านั้น

คณะกรรมการขอชี้แจงว่าแม้จะไม่มีกติกากำหนดห้ามไว้ในเรื่องการลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น  แต่ด้วยเห็นว่ากติกานี้ไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะเป็นสามัญสำนึกที่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะทั้งปวง ย่อมต้องตระหนักอยู่แก่ใจแล้วว่าการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดทั้งทางกฎหมาย มโนสำนึก และเป็นที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของผู้กระทำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งการประกวดช้างไฟน์อาร์ต โฟโตคอนเทสต์นี้ เป็นการประกวดในระดับนานาชาติ หากมีภาพที่มีปัญหาเช่นนี้เผยแพร่ออกไป ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียกับผู้จัด และวงการถ่ายภาพของประเทศไทยอย่างแน่นอน  คณะกรรมการจึงมีมติร่วมกันให้การตัดสินภาพชุด “ Light Up” ของนายพรภาณุ ที่ได้รับรางวัลชมเชยเป็นโมฆะ

ชื่อภาพ LIGHT UP ผลงานของ PHONPANU GEERATAYAPORN

ชื่อภาพ LIGHT UP ผลงานของ PHONPANU GEERATAYAPORN

ภาพชุด “Levitation series” ซึ่งเป็นผลงานของ GIUSEPPE LO SCHIAVO

ภาพชุด “Levitation series” ซึ่งเป็นผลงานของ GIUSEPPE LO SCHIAVO

สามารถไปดูผลงาน “Levitation series” ได้ที่ Link นี้นะครับ

http://www.giuseppeloschiavo.com/portfolio/uncategorized/levitation/

 

 

 

 

 

ผลการตัดสิน Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3

ChangFA_committee

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3 

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “แสง” เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิด และมีมุมมองทางศิลปะ ได้ทำการตัดสินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการตัดสินดังนี้

อับดับที่ 1 ชื่อชุด Block ผลงานของ ศุภวรรณ สอาด 

ชื่อภาพ Block ผลงานของ ศุภวรรณ สอาด

ชื่อภาพ Block ผลงานของ ศุภวรรณ สอาด

อับดับที่ 2 ชื่อชุด แมวมอง ผลงานของ กีรติ เจียมอัชฌาสัย

แมวมอง : ผลงานของ กีรติ เจียมอัชฌาสัย

แมวมอง : ผลงานของ กีรติ เจียมอัชฌาสัย

อับดับที่ 3 ชื่อชุด Come back home ผลงานของ จามิกร ศรีคำ

ชื่อภาพ Come back home ผลงานของ จามิกร ศรีคำ

ชื่อภาพ Come back home ผลงานของ จามิกร ศรีคำ

อับดับที่ 4 ชื่อชุด Light in the desert ผลงานของ Ronald Dankelman

ชื่อภาพ Light in the desert ผลงานของ Ronald Dankelman

ชื่อภาพ Light in the desert ผลงานของ Ronald Dankelman

อับดับที่ 5 ชื่อชุด survivor  ผลงานของ สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

ชื่อภาพ survivor ผลงานของ สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

ชื่อภาพ survivor ผลงานของ สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

อับดับที่ 6 ชื่อชุด Identification ผลงานของ จตุพร เขื่อนสุวรรณ

ชื่อภาพ Identificationผลงานของ จตุพร เขื่อนสุวรรณ

ชื่อภาพ Identification ผลงานของ จตุพร เขื่อนสุวรรณ

อับดับที่ 7 ชื่อชุด มโนแจ่ม 3.00 น. ผลงานของ กรศร ประกอบของ

ชื่อภาพ มโนแจ่ม 3.00 น. ผลงานของ กรศร ประกอบของ

ชื่อภาพ มโนแจ่ม 3.00 น. ผลงานของ กรศร ประกอบของ

อับดับที่ 8 ชื่อชุด แสง หมอกยามเช้า ผลงานของ ประเสริฐ มูลสาร

ชื่อภาพ แสงหมอกยามเช้า ผลงานของ ประเสริฐ มูลสาร

ชื่อภาพ แสงหมอกยามเช้า ผลงานของ ประเสริฐ มูลสาร

อับดับที่ 9 ชื่อชุด light of dominance ผลงานของ สมโภช แตงไทย

ชื่อภาพ light of dominance ผลงานของ สมโภช แตงไทย

ชื่อภาพ light of dominance ผลงานของ สมโภช แตงไทย

อับดับที่ 10 ชื่อชุด Grand Canyon ผลงานของ อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ชื่อภาพ Grand Canyon ผลงานของ อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

ชื่อภาพ Grand Canyon ผลงานของ อนันต์ จิรมหาสุวรรณ

อับดับที่ 11 ชื่อชุด story on the wall ผลงานของ สมโภช แตงไทย

ชื่อภาพ story on the wall ผลงานของ สมโภช แตงไทย

ชื่อภาพ story on the wall ผลงานของ สมโภช แตงไทย

อับดับที่ 12 ชื่อชุด Dust Ambience ผลงานของ Ida Bagus Putu AndiSucirta

ชื่อภาพ Dust Ambience ผลงานของ Ida Bagus Putu Andi Sucirta

ชื่อภาพ Dust Ambience ผลงานของ Ida Bagus Putu Andi Sucirta

อับดับที่ 13 ชื่อชุด  ก๋ง ผลงานของ มนตรี คำศิริ

ชื่อภาพ ก๋ง ผลงานของ มนตรี คำศิริ

ชื่อภาพ ก๋ง ผลงานของ มนตรี คำศิริ

 

กติกาการประกวด

 1. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยการอัพโหลดไฟล์ส่งทางเว็บไซต์ของสมาคม
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคม โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งเข้าประกวดในรายการนี้อีกต่อไป
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดระหว่าง 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน หากภาพชุดใดที่มี จำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา
 4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ชุด โดยให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด จากจำนวนกี่ภาพในชุดนั้นๆ หากส่งภาพเข้าประกวดเกินกว่า 1 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันเป็น Folder อย่างชัดเจน
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพแต่ ละชุด โดยย่อเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด
 6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิตอลในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
 7. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1024 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 pixel ในรูปแบบ.jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดนิทรรศการ
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายโครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 10. คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์สูจิบัตรจำหน่าย และเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน

 • นายดาว วาสิกศิริ ประธานการตัดสิน
 • ผศ. ถาวร โกอุดมวิทย์
 • นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
 • นายกนก สุริยสัตย์
 • นายสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
 • นางลักขณา คุณาวิชยานนท์
 • นายธัชชะ รัตนศักดิ์
 • นายขจร พีรกิจ
 • Mr. Martin Reeves
 • Mr. Yvan Cohen
 • นายธวัชชัย สมคง
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
 • นายกำธร เภาวัฒนาสุข
 • นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
 • นายปิยทัต เหมทัต
 • นางสาวอุรชา จักรคชาพล
 • นายชฤต ภู่ศิริ
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2557-2558

banner2

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2557-2558
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2557

“ร่วมบุญแห่เทียนพรรษา…ชมศิลปกรรมชาวอุบลฯ” 

“ถ่ายภาพการทำเทียนและร่วมบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี…ชมหอไตรหนองขุหลุกลางน้ำสถานที่เก็บคัมภีร์ใบลานตำราทางพุทธศาสนาโบราณร่วมร้อยปี…ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย…แปลกตากับธรรมมาสน์สิงห์เทินบุษบกศิลปกรรมที่เกิดจากการผสมผสานความคิดแบบไทยกับฝีมือของช่างญวณ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอยู่หลังเดียวในประเทศไทย…สาธิตการทำหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่บ้านปะอาว ภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษร่วมสองร้อยกว่าปี”

โดยวิทยากรประจำทริป พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล, สัญชัย ลุงรุ่ง และสต๊าฟสมาคมฯ

เปิดรับสมัคร 40 ท่าน 

ทางสมาคมฯจะอัพเดตรายชื่อทาง Facebook เฉพาะผู้ที่โอนเงินแล้วเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดอุบลราชธานี

 1. สมาชิกสมาคมฯ 6,900 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)
 2. บุคคลทั่วไป 7,400 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)
 3. กรณีสมาชิกท่านใดต้องการพักเดี่ยว กรุณาจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท (รวม 2 คืน)

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 10 มื้อ, ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าโรงแรมที่พัก, ค่าเดินทางโดยรถบัส, ค่าสามล้อถีบ, ค่าแบบทั้งหมด, ค่าประกันภัย, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 %
 2. ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่
 3. สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิรับส่วนลดได้ทันที

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1
  – ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าอบรมมาที่ rpst_trip@hotmail.com
 3. กรอกใบสมัครได้ที่นี่ คลิก
 4. สอบถามรายละเอียดที่ คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 0834369360 Fax : 02-785-5099

กำหนดการวันเดินทาง 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557
20.00 น. เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต *ปั๊ม ปตท. ปั้มแรกหลังจากที่ลงทางด่วนดินแดง (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
22.00 น. แวะรับประทานข้าวต้มรอบดึกที่จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557
06.00 น. เดินทางถึง “โรงแรมบ้านสวนคุณตา” จังหวัดอุบลราชธานี ทำกิจธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิต ศิลปะการทำเทียนที่มีชื่อเสียงของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ณ “วัดทุ่งศรีเมือง”, “วัดศรีประดู่”, “ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่”
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ”สามชัยไก่ย่าง”
13.30 น. อิสระกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัยกับโจทย์ในทริป โดยสามล้อถีบชมรอบตัวเมืองพร้อมถ่ายภาพ สมาชิก 1 ท่านต่อรถสามล้อถีบ 1 คันพร้อมคนขับ
17.00 น. สมาชิกทุกท่านเดินทางมาพบกันที่ “ทุ่งศรีเมือง” เพื่อถ่ายภาพแสงเย็นควบคู่กับขบวนรถแห่เทียนพรรษาจากวัดต่างๆ
18.30 น. พร้อมกันที่รถบัส
19.00 น. กลับถึงโรงแรม Check In เข้าห้องพักโรงแรม พร้อมโหลดภาพโจทย์ในทริปคนละ 3 ภาพ
19.30 น. พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม ร่วมสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหาร โดยหลังจากรับประทานอาหารจะมีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในทริปครั้งที่ 1/2557-2558 ทริปนครปฐมที่ผ่านมา
21.00 น. ตัดสินภาพถ่ายประเภทหัวข้อ “โจทย์ในทริป 3 ภาพ” โดยกรรมการตัดสินภาพจะทำการคัดภาพเข้ารอบ 25-30 เปอร์เซ็นต์ของภาพที่ส่งมาทั้งหมด ทุกภาพที่เข้ารอบจะได้รับคะแนนสะสมภาพละ 1 คะแนน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนในการใช้สมาธิและพัฒนามุมมอง โดยในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้จะมีความพิเศษคือ ภาพของท่านใดที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือได้รับ Accept จำนวน 1-3 ภาพ จะได้รับของที่ระลึกจากบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด

PhotoTrip02_01

PhotoTrip02_02

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557
05.00 น. พบกันที่ล๊อบบี้หน้าโรงแรม
05.30 น. เดินทางถึง “หอไตรหนองขุหลุ” สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2459 – 2461 โดยหลวงปู่สิงห์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย และหลวงราษฎร์บริหาร ( สด กมุทมาศ ) นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยนั้นได้ปรึกษาหารือกัน เรื่องตู้คัมภีร์ใบลานและตำราทางพุทธศาสนา ของวัดศรีโพธิ์ชัยมีมาก เลยจะหาที่เก็บ ทั้งเจ้าอาวาสออกความเห็นว่าควรสร้างหอไตรกลางน้ำ เพื่อกันปลวกและแมลงอื่น ๆ อีกทั้งเป็นการถนอมคัมภีร์ใบลานให้คงทนได้นาน และท่านเห็นว่าหนองขุหลุเป็นอหนองน้ำที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม จึงได้บอกกล่าวชาวบ้านให้หาไม้และวัสดุอื่นๆ มาช่วยกันในการก่อสร้าง
07.00 น. เดินทางออกจากวัด
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. ถ่ายภาพงาน “เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา” ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีเนื่องในพระพุทธศาสนากระทำกัน ในวันเข้าพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยชาวบ้านในแต่ละคุ้มวัดก็จัดตกแต่งต้นเทียนของวัดตนให้สวยงาม นำมารวมกันที่บริเวณทุ่งศรีเมืองเพื่อประกวดแข่งขันกัน จากงานของชาวบ้านก็พัฒนามาสู่การสนับสนุนอย่างจริงจังจากส่วนราชการ พ่อค้า ห้างร้านเอกชน ร่วมกับประชาชน ทายกทายิกาคุ้มวัดต่างๆ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร “The Home”
13.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัสไปสามพันโบก
15.00 น. เดินทางถึง “สามพันโบก” แกรนด์แคนยอนเมืองไทย อิสระกับการถ่ายภาพแก่งหินที่มีแอ่งน้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่งในลำน้ำโขง
18.00 น. ถ่ายภาพการควงลูกไฟในช่วงโพล้เพล้
18.30 น. พบกันที่รถบัสเพื่อเดินทางกลับ
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง
22.00 น. ถึงโรงแรมที่พัก

PhotoTrip02_05

PhotoTrip02_06

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 
06.00 น. พบกันที่ล๊อบบี้หน้าโรงแรม ออกเดินทางไปประอ่าว
06.30 น. เดินทางถึง “วัดศรีนวลสว่างอารมณ์” ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ชมธรมมาสน์สิงห์เทินบุษบก สร้างประมาณปี พ.ศ.2440-2470 เป็นธรรมาสน์ที่มีความสวยงามและเป็นศิลปกรรมที่แปลกแตกต่างไปจากที่อื่นๆ เป็นงานศิลปกรรมที่เกิดจากงานผสมผสานความคิดแบบไทย กับฝีมือช่างชาวญวนที่มีความสวยงามสมบูรณ์และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย “ธรรมาสน์” หมายถึง ที่นั่งแสดงธรรม หรือแท่นที่สร้างขึ้น หรือจัดขึ้นสำหรับพระสงฆ์นั่งเทศนา โดยเฉพาะเนื่องจากมีพระพุทธประสงค์ว่า พระธรรมเป็นที่เคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชน แม้พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพพระธรรม ดังนั้นผู้แสดงธรรมจึงได้รับการเชิดชูเป็นพิเศษ ให้นั่งสูงกว่าผู้ฟัง แม้ในที่ประชุมนั้นจะมีพระมหาเถระ หรือพระราชา ผู้แสดงธรรมก็จะได้รับสิทธิพิเศษให้นั่งบนที่สูงกว่า
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่วัด
08.30 น. พร้อมออกเดินทาง
09.00 น. เดินทางถึง “ศูนย์การทำหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง” แหล่งทำเครื่องทองเหลืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ที่บ้านปะอาว เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาจากแถบหนองบัวลุ่มภู ตั้งแต่เมื่อสองร้อยกว่าปีที่แล้ว นำวิธีการหลอมโลหะมาสร้างผลิตภัณฑ์ทองเหลืองที่มีความวิจิตรบรรจงจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เอกลักษณ์โดดเด่นอันเป็นลักษณะเฉพาะคือ วิธีการหล่อในแบบที่เรียกว่าขี้ผึ้งหายหรือแทนที่ขี้ผึ้ง
10.30 น. เดินทางออกจากศูนย์
11.00 น. ถึงโรงแรม เก็บสัมภาระ Check Out
11.30 น. พร้อมกันที่รถ เตรียมตัวออกเดินทาง แวะซื้อของฝาก
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงในตัวเมืองที่ร้านอาหาร “อินโดจีน” พร้อมมอบของที่ระลึกจากบริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด สำหรับผู้ที่ได้ภาพผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโจทย์ในทริป 3 ภาพ
13.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร “น่านน้ำ“ จังหวัดนครราชสีมา
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดงโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศและความเหมาะสม

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. ในกรณีที่เดินทางไปด้วยตัวเอง ทางสมาคมฯจำเป็นต้องคิดอัตราการเข้าร่วมการเดินทางตามอัตราปกติ เนื่องจากทางสมาคมฯต้องการสนับสนุนให้ทุกท่านเดินทางร่วมไปกับเหล่าสมาชิก เพื่อทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเดินทางร่วมกันครั้งนี้
 2. โปรดระบุว่าเป็นสมาชิก “มือใหม่” ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานจัดกลุ่มแยกดูแลพิเศษสำหรับท่าน โดยเฉพาะการดูแลทางด้านพื้นฐานการถ่ายภาพกับ ทีม Staff
 3. กรุณาส่งไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบสบายๆ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสำหรับใช้ทำบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ทางอีเมล์ rpst_trip@hotmail.com (สมาชิกที่เคยส่งมาแล้วไม่ต้องส่งอีก หรือถ้าเคยส่งแล้วต้องการเปลี่ยนรูปก็สามารถส่งมาใหม่ได้)
 4. สมาชิกท่านใดต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมล์ rpst_trip@hotmail.com

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวดทริปจังหวัดอุบลราชธานี
หมดเขตส่งภาพ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557
13.00 น. เริ่มการตัดสินภาพ เริ่มการตัดสินภาพจะทำการตัดสินแบบเปิดเผย ณ RBS ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
16.00 น. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในทริป พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17.00 น. สิ้นสุดการประกวดภาพและวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 
ประกาศผลทางเว็ปไซด์สมาคมฯ  www.rpst.or.th และ Facebook สมาคมฯ

รายการสามัญประจำทริป 

 1. Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ
 2. ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
 3. หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
 4. แต่งกายตามสบาย
 5. ข้าวของจำเป็นประจำตัว สำหรับพัก 2 คืน + ของใช้สำหรับธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ก่อน
 6. เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
 7. เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
 8. หลักฐานการชำระเงิน
 9. เสื้อกันฝนสำหรับผู้ถือกล้อง และถุงกันน้ำเข้าของตัวกล้องและเลนส์ (Camera Rain Coat) แบบทำเองหรือซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพครับ (เผื่อ)
 10. แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ (ยกเว้นคนถ่าย)
 11. คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย หากสมาชิกมีข้อสงสัยในการปรับอุปกรณ์ต่างๆ Staff  จะทราบหลักการปรับกล้องเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่อาจหาปุ่มควบคุมนั้นได้ยากเนื่องจากปัจจุบันกล้องมีรุ่นต่างๆหลากหลายมาก การนำคู่มือไปจะช่วยให้การตอบคำถามเร็วขึ้นครับ
 12. สายต่อพ่วงกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ Card Reader พร้อมสายต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการ Load ภาพ ขณะที่ยังอยู่ในทริป

รายชื่อวิทยากรทริปจังหวัดอุบลราชธานี

 • พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล
 • สัญชัย ลุงรุ่ง

รายชื่อสต๊าฟทริปจังหวัดอุบลราชธานี

 • บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
 • สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
 • สุรพล สุคำทัศน์
 • จิรวัฒน์ พึ่งสมวงศ์
 • ไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
 • ณกฤช จรูญศรีรักษ์
 • นริศ เกตุอำพันธ์
 • นพพร อัจฉริยประภา
 • ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
 • ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
 • ปิยาภรณ์ ขาวเขียว
 • สรยา คงรักษา

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 2

Ploykhong

โครงการ RPST “ปล่อยของ” ครั้งที่ 2
วันเสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม RPST ปล่อยของครั้งที่ 2 หลังจากได้ห่างหายไปนาน จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรกหลายท่านต่างประทับใจและรอคอยกิจกรรม ปล่อยของ ครั้งที่ 2 อย่างใจจดใจจ่อ บัดนี้ทีมงานสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมงานครั้งที่ 2 ไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้สมาชิกมาปล่อยของกันได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง

สำหรับในครั้งนี้ จะใช้ชื่อหัวข้อว่า “Street Photo”

กิจกรรม “ปล่อยของ” เป็นการจำลองบรรยากาศการสนทนาของนักถ่ายภาพตั้งแต่สมัยยังใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพ ซึ่งจะต้องเอารูปที่ไปอัดขยายนั้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ทำให้การถ่ายภาพของแต่ละคนพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญความคิดเห็นนั้นค่อนข้างจริงใจและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพราะได้เห็นหน้า ได้สบตา ไม่เหมือนในเวลานี้ที่ อวยกันไปอวยกันมา นักเลงคีย์บอร์ดก็เยอะ ไม่จริงใจไม่สร้างสรรค์ก็มาก แต่สำหรับกิจกรรมนี้เราปล่อยของกันได้เต็มที่เพื่อการพัฒนาฝีมืออย่างแท้จริง

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม

 • ทำไฟล์ขนาดใดก็ได้(แต่ก็ไม่จำเป็นต้องไฟล์ใหญ่)
 • ใช้โปรแกรมหรือรูปแบบในการนำเสนอแบบใดก็ได้ เช่น ทำเป็นMV(มีเพลงประกอบภาพ) หรือไฟล์ Presentation หรือจะแค่ไฟล์ภาพเฉยๆ กรณีนี้ขอแค่ 5 ภาพนะครับ
 • สามารถปรับแต่งภาพได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ใช้วิจารณญาณว่านี่คือ”ภาพถ่าย”
 • สามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้เพราะนี่คือโครงการสร้างที่สร้างสรร ติเพื่อก่อ
 • ไม่อ้อล้อน่ารำคาญ
 • สำคัญสุดความยาวไม่เกิน1นาที
 • ส่งไฟล์ด้วยตนเองที่ห้องสมาคมชั้น 2 หอศิลป์ กทม.ตั้งแต่ วันเสาร์ที่  10 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.00-18.00 น. งานนี้ cd,dvd ไม่รับนะครับ

ขอให้เอางานที่ดี ชุดที่เด็ด “ในแบบของเรา”
อย่าได้แคร์คนอื่นนะครับถึงจะเรียกว่า”ปล่อยของ”

ร่วมดำเนินการและร่วมวิจารณ์โครงการปล่อยของโดย

 1. ดาว วาสิกศิริ
 2. ขจร พีรกิจ
 3. กนก สุริยะสัตย์
 4. จุฬวิศว์ ศานติพงศ์
 5. วราณ สุวรรณโณ
 6. ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

โดยทั้ง 6 ท่านจะร่วมปล่อยของด้วยเช่นกัน มันส์หล่ะครับงานนี้

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่านเท่านั้น

งานนี้รับเฉพาะสมาชิกของสมาคมเท่านั้น หากท่านยังไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกแล้วเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย
สำหรับกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

กิจกรรม One Shot Knockout ครั้งที่ 21

BANNER_ONESHOT_WEB

วันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรม RPST One Shot Knockout เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้จัดขึ้นติดต่อกันมา 20 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 และเป็นครั้งสำคัญที่จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ

10.00 น. ลงทะเบียน และรับโจทย์การแข่งขันเริ่มถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ส่งภาพที่ห้องสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชั้น 2)
15.00 น. เริ่มตัดสินภาพ ณ ห้องออดิธอเรี่ยม ชั้น 5
17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล

กติกาการแข่งขัน

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้เข้าแข่งขันถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 2. รูปแบบของไฟล์ภาพที่จะส่งให้ใช้เป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น
 3. สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกชนิด ไม่กำหนดขนาด และต้องเป็นภาพที่กดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถใช้คำสั่ง Panorama จากความสามารถของกล้อง หรือ Appใน Device ได้
 4. สามารถใช้โปรแกรมที่ติดมากับกล้องตกแต่งได้เต็มที่ (สามารถตัดส่วนภาพได้) หรือในกรณีที่ใช้ Smart Phone, Tablet ต้องใช้ Application ที่จะตกแต่งถ่ายภาพเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ App ตกแต่งภาพที่สามารถลบหรือเคลื่อนย้ายวัตถุในภาพได้
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1  กล้อง Sony A5000 พร้อมเลนส์ 16-50 mm. มูลค่า 18,900 บาท สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด พร้อมสิทธิ์การใช้งาน Photoshop CC + Lightroom 5 +Lightroom Mobile 1 ปี จาก Adobe มูลค่า 7,200 บาท

รางวัลที่ 2 กล้อง Fujifilm รุ่นFinePix XP100 มูลค่า 6,990 บาท สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด พร้อมสิทธิ์การใช้งาน Photoshop CC + Lightroom 5 +Lightroom Mobile 1 ปี จาก Adobe มูลค่า 7,200 บาท

รางวัลที่ 3 กล้อง Fujifilm FinePix XP60      มูลค่า  4,990 บาท สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด พร้อมสิทธิ์การใช้งาน Photoshop CC + Lightroom 5 +Lightroom Mobile 1 ปี จาก Adobe มูลค่า 7,200 บาท

รางวัลชมเชย 10 รางวัล “RPST Memory SD Card 32 GB 600x มูลค่า 1,200 บาท” รางวัลละ 1 ชิ้น สนับสนุนโดย บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1.  กิจกรรมนี้เปิดให้เฉพาะสมาชิกของสมาคมเท่านั้น กรุณาสมัครสมาชิกสมาคมที่นี่ http://www.rpst.or.th/register_member.php  (กรอกใบสมัครก่อนแล้วชำระเงินที่หน้างานได้)
 2. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครที่นี่ http://www.rpst.or.th/system/public/  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บ)
 3. เมื่อมีบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บของสมาคมเรียบร้อยแล้ว กรุณา login ด้วย User Name และ Password แล้วคลิกเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ http://www.rpst.or.th/system/public/index/event-view/id/16
 4. รับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้น

 

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2557-2558

 

RPST PHOTO TRIP 1st 2014

RPST PHOTO TRIP 1st 2014

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้จัดกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2557-2558

จังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557

“ซุปเปอร์ไบด์…ความเร็วที่ท้าทาย”

“ติดตามความท้าทายในการถ่ายภาพในรูปแบบความเร็วสูงกับรถมอเตอร์ไซด์รุ่นใหญ่ซุปเปอร์ไบด์ พบกับนักบิดมืออาชีพที่มีลีลากาขับขี่ที่น่าทึ่งและสวยงาม…สร้างสรรค์ภาพสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตชาวบ้านในตลาดบริเวณวัดไผ่โรงวัว วัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงติดอันดับความงามของเมืองไทย”
 วิทยากรประจำทริป บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล และสต๊าฟสมาคมฯ

 เปิดรับสมัคร 50 ท่าน

ค่าใช้จ่ายในการอบรมทริปจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี

1. สมาชิกสมาคมฯ 2,500 บาท (รวมค่าภาษี Vat 7% และภาษีรายได้ 2%)

2. บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (สามารถสมัครสมาชิกและใช้สิทธิ์ลดราคาได้ทันที)

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าอาหาร 3 มื้อ, ค่าอาหารว่างน้ำดื่ม, ค่าเดินทางโดยรถบัส, ค่าแบบทั้งหมด, ค่าประกันภัย, ค่าภาษี vat 7 % และค่าภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 2 %

2. ค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ราย 1 ปี 500 บาท ราย 3 ปี 1,200 บาท และตลอดชีพ 10,000 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่

3. สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และใช้สิทธิรับส่วนลดได้ทันที

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. โอนเงิน
โอนเงินค่าอบรม เข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 044-2-72015-1

-ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4

2. ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ กรุณาใช้คอมพิวเตอร์ หรือเปิดไฟล์ด้วยโทรศัพท์มือถือ พิมพ์กรอกได้โดยตรง เมื่อกรอกเสร็จสามารถกดปุ่มส่งอีเมล์ด้านล่าง หรือจะกดสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม์ แล้วส่ง FAX มายังสมาคมด้วย
3. สอบถามรายละเอียดที่ คุณปิยาภรณ์ ขาวเขียว (เป้) 087-076-4564, คุณสรยา คงรักษา (แคร์) 091-115-7585 Fax : 02-785-5099

กำหนดการวันเดินทาง
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557

รถออกเวลา 06.00 น. รถออกจากปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต *ปั๊ม ปตท. ปั้มแรกหลังจากที่ลงทางด่วนดินแดง (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า)
***กรุณาตรงต่อเวลา***
โดยระหว่างเดินทางจะมีการแนะนำถึงโปรแกรมตลอดทริป และเทคนิคการถ่ายภาพแพนและการจับจังหวะภาพความเร็วสูง พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนรถ
08.00 น. วิทยากรให้ความรู้ถึงความเป็นมาของการแข่งขัน และกฏกติกาการถ่ายภาพที่ปลอดภัย
08.30 น. เดินทางถึง “สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต เป็นสนามแข่งรถระดับนานาชาติ   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มบันทึกภาพการแข่งขันที่ท้าทายความเร็วทางเรียบกับรถจักยานยนต์ซุปเปอร์ไบค์ มอเตอร์ไซด์รุ่นใหญ่ ตั้งแต่การเริ่มต้นจนจบการแข่งขัน อย่างใกล้ชิดติดขอบสนาม ซึ่งหาโอกาสได้ถ่ายแบบนี้ยากมาก โดยจะมีการจัดฐานและแบ่งกลุ่มให้กับสมาชิกได้ฝึกทักษะและเรียนรู้การถ่ายภาพเชิงปฏิบัติ เช่น การแพน, การจับจังหวะแอ๊คชั่นสวยๆ รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่งจะมีสต๊าฟคอยให้คำแนะนำในแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด โดยในการบันทึกภาพครั้งนี้ทางสนามได้ปิดสนามแข่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับสมาชิกสมาคมฯได้เก็บภาพกันอย่างเต็มอิ่มโดยเฉพาะ
11.30 น. เดินทางออกจากสนามแข่ง
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ “ร้านอาหารสมชัย โกเท้” ร้านอาหารอร่อยชื่อดัง
13.30 น. ออกเดินทางจากร้านอาหาร
14.00 น. เดินทางถึง “วัดไผ่โรงวัว หรือ วัดโพธาราม” ไหว้พระสักการะหลวงพ่อ “พระพุทธโคดม” พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อิสระกับการการถ่ายภาพท่ามกลางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย 16.00 น. นัดรวมตัวกันเพื่อถ่ายภาพพระสงฆ์จำนวนมากกับพระพุทธรูปนับร้อย และสถาปัตยกรรมอันงดงาม ที่ทางสมาคมจัดเตรียมไว้อย่างอลังการและยิ่งใหญ่
18.00 น. ถ่ายภาพแสงทไวไลท์ยามย่ำค่ำและไฮไลท์ด้วย “การจุดพลุ” เต็มท้องฟ้าไม่ต่ำกว่า 20 ลูก ด้านหลังองค์พระใหญ่ที่จัดเตรียมไฟไว้เป็นกรณีพิเศษกับสถานที่สำคัญของวัดไผ่โรงวัว
19.00 น. เดินทางออกจากวัดพร้อมภาพประทับใจที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
20.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ “ร้านอาหารวัชรพลเป็ดพะโล้” โดยหลังจากรับประทานอาหารจะมีการมอบรางวัลทั้ง 10 รางวัล ให้กับสมาชิกที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในทริปครั้งที่ 6/2556-2557 ทริปกระบี่ที่ผ่านมา
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดงโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. ในกรณีที่เดินทางไปด้วยตัวเอง ทางสมาคมฯจำเป็นต้องคิดอัตราการเข้าร่วมการเดินทางตามอัตราปกติ เนื่องจากทางสมาคมฯต้องการสนับสนุนให้ทุกท่านเดินทางร่วมไปกับเหล่าสมาชิก เพื่อทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเดินทางร่วมกันครั้งนี้
 2. โปรดระบุว่าเป็นสมาชิก “มือใหม่” ในกรณีที่ท่านต้องการให้ทางทีมงานจัดกลุ่มแยกดูแลพิเศษสำหรับท่าน โดยเฉพาะการดูแลทางด้านพื้นฐานการถ่ายภาพกับ ทีม Staff
 3. กรุณาส่งไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงแบบสบายๆ เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสำหรับใช้ทำบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ ทางอีเมล์ rpst_trip@hotmail.com (สมาชิกที่เคยส่งมาแล้วไม่ต้องส่งอีก หรือถ้าเคยส่งแล้วต้องการเปลี่ยนรูปก็สามารถส่งมาใหม่ได้)
 4. สมาชิกท่านใดต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่อีเมล์ rpst_trip@hotmail.com

กำหนดการวันส่งภาพและวันตัดสินภาพประกวดในทริปครั้งที่ 1/2557-2558

ทริปจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557

หมดเขตส่งภาพ หลักเกณฑ์การประกวดภาพในทริป จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557

13.00 น. เริ่มตัดสินภาพ การตัดสินภาพทางสมาคมฯจะทำการตัดสินแบบเปิดเผยให้สมาชิกได้เข้าชม ณ RBS ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
16.00 น. ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในทริป พร้อมรับคำแนะนำและวิจารณ์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17.00 น. สิ้นสุดการประกวดภาพและวิจารณ์

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

ประกาศผลทาง Facebook สมาคมฯ
รายการสามัญประจำทริป

 1. Memory Cards จำนวนเต็มพิกัด (ยืมเพื่อนๆถ้าจำเป็น) หรือฟิล์มหลายๆ
 2. ตรวจสอบถ่าน ต้องเต็มเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ พร้อม …ขาตั้งกล้อง+สายลั่นชัตเตอร์
 3. หมวกกันแดด หรือ/และทาครีมกันแดด
 4. แต่งกายตามสบาย
 5. ข้าวของจำเป็นประจำตัว ของใช้สำหรับธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนพร้อมใช้ก่อน
 6. เลนส์ ช่วงต่างๆ ครบช่วง เต็มพิกัด
 7. เหมือนเดิมครับ กล้องครับ อย่าลืมกล้อง ….
 8. หลักฐานการชำระเงิน
 9. เสื้อกันฝนสำหรับผู้ถือกล้อง และถุงกันน้ำเข้าของตัวกล้องและเลนส์ (Camera Rain Coat) แบบทำเองหรือซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพครับ (เผื่อ)
 10. แท่นชาร์ตถ่านกล้อง ปลั้ก 3 ตาหรือสายพ่วงเผื่อมือถือ และอุปกรณ์ที่ต้องชาร์ตไฟ (ยกเว้นคนถ่าย)
 11. คู่มือกล้อง (สำหรับมือใหม่ ถึงใหม่มาก) ถ่ายเอกสารหรือนำคู่มือกล้องติดตัวไปด้วย หากสมาชิกมีข้อสงสัยในการปรับอุปกรณ์ต่างๆ Staff  จะทราบหลักการปรับกล้องเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่อาจหาปุ่มควบคุมนั้นได้ยากเนื่องจากปัจจุบันกล้องมีรุ่นต่างๆหลากหลายมาก การนำคู่มือไปจะช่วยให้การตอบคำถามเร็วขึ้นครับ
 12. สายต่อพ่วงกล้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ Card Reader พร้อมสายต่อไปยังคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะต้องใช้ในการ Load ภาพ ขณะที่ยังอยู่ในทริป

 

รายชื่อวิทยากรทริปจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี

 • บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
 • พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล

รายชื่อสต๊าฟทริปจังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี

 • สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
 • สุรพล สุคำทัศน์
 • สัญชัย ลุงรุ่ง
 • จิรวัฒน์ พึ่งสมวงศ์
 • ไพฑูรย์ เพ็ชรศิริ
 • ณกฤช จรูญศรีรักษ์
 • นริศ เกตุอำพันธ์
 • นพพร อัจฉริยประภา
 • ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
 • ปูรณ์ภัสสร กิจจินดารักษ์
 • ปิยาภรณ์ ขาวเขียว
 • สรยา คงรักษา