การบรรยายเบื้องหลังของการจัดนิทรรศการภาพถ่าย ของ Mr. Sebastião Salgado

การบรรยายเบื้องหลังของการจัดนิทรรศการภาพถ่าย ของ Mr. Sebastião Salgado
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-16.30 น.

Read more

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560-2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติเลือกให้ นายดาว วาสิกศิริ เป็นนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบต่อจากนายนิติกร กรัยวิเชียร ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมหมดวาระลงด้วยนั้น

Read more

ประกาศเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสมาคม

ประกาศเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำวาระปี 2560-2562

Read more

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ประชุมสมาคม 2560

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ด้วยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 10.30-12.00 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย RPST PHOTO TRIP 2016-2017

web-rpst

 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย RPST PHOTO TRIP 2016-2017

Read more

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่ ประจำปี 2560

insparation

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่ ประจำปี 2560
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่

Read more

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560”

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์”