ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร”

กิจกรรมถ่ายภาพ “สนุกกับสตรีท”

Street Art for Fun

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมส่งภาพประกวดในกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย สนุกกับสตรีท ระหว่างวันที่ 14 – 30 เมษายน 2560 ในบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยมีรายละเอียดและกติกาดังนี้

Read more

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ “ลพบุรีดีต่อใจ”

rpst-lopburi

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ “ลพบุรีดีต่อใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ และบริการทางการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2560 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 4-9 เมษายน 2560 ณ ผนังโค้ง ชั้น 3-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดและมอบรางวัล
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 18:00 น. (ลงทะเบียน 17:30 น.)
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สามารถชมภาพที่ได้รับรางวัลได้ที่
http://rpst.or.th/lopburi/public/index/prize

โครงการแข่งขันถ่ายภาพ One Shot Knockout ครั้งที่ 33

one-shot-33

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ RPST ONE SHOT KNOCKOUT ครั้งที่ 33
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 น. วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
เปิดรับสมัครจำนวนเพียงแค่ 120 ท่านแรกเท่านั้น สมัครได้ทั้งชายและหญิงโดยไม่จำกัดอายุ และกล้องที่ใช้ในการแข่งขัน Read more

กิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2559-2560

RPST PHOTO TRIP 6

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดกิจกรรมการถ่ายภาพและอบรมนอกสถานที่
ครั้งที่ 6/2559-2560
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ทริปสุดท้ายในวาระครบรอบปี)

ร่วมทริป ร่วมส่งท้าย อำลา 8 ปี กิจกรรมอบรมและถ่ายภาพนอกสถานที่
Farewell Trip The 8 Years of RPST PHOTO TRIP

วันที่ 17-19 มีนาคม 2560 (2วัน 2คืน)

“เก็บความทรงจำ…ทะเลใต้อ่าวไทย”

Read more

สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

rpstpresident

เรียน สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯ จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2560 นี้ ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่ในเดือนเมษายนนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวาระ 2560-2562 โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ จะต้องยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

Read more

ประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ”

lopburi

ประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และบริการทางการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี Read more