The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST หัวข้อ : “Your Home-Town Happiness”

การประกวดภาพถ่าย The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST 

ในหัวข้อ “Your Home-Town Happiness”

 

ASSETWISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST ในหัวข้อ “Your Home-Town Happiness” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 370,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางการถ่ายภาพและส่งต่อเรื่องราวแห่งความสุขที่บ้านเกิดของคุณ หรือ สถานที่ที่คุณประทับใจในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เปิดรับภาพความสุขที่เกิดขึ้นจากวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน ประเพณี วัฒนธรรม หรือ ความสุขของบรรดาสรรพสัตว์รอบ ๆ ตัวเรา

ทั้งนี้ อาจเป็นการถ่ายทอดความสุขที่เกิดจากสิ่งของที่ไม่มีชีวิต หรือ สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น แนวคิดในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม, การสร้างสรรค์ของธรรมชาติ, ฯลฯ ก็เป็นได้

Read more

กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 7 : Bangkok River Festival 2023

กระทงมันหนัก รับสมัครคนช่วยถือ

ลอยกระทงนี้ให้เป็นเราได้ไหม‍‍ กับการชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท จากการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT  จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ในเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9  “ลำนำวันเพ็ญ” (Bangkok River Festival 2023)

.

เปิดรับสมัคร จำนวน 150 ท่าน

แจกโจทย์ออนไลน์ ผ่านทาง Live FB : วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2023

ถ่ายภาพในงาน River Festival 2023 10 ท่าน้ำร่วมสมัย วัดโพธิ์, วัดอรุณฯ, วัดระฆังฯ, วัดกัลยาฯ, วัดประยูรฯ, ท่ามหาราช,  ท่ายอดพิมานฯ, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และเดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น

.

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท

รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 3,000 บาท (10 รางวัล)

.

วันตัดสินภาพ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

12.30-14.00 น. เปิดรับภาพ (มาส่งภาพด้วยตัวเอง)

14.00-16.00 น. ตัดสินภาพ

16.00-16.30 . พิธีมอบรางวัล ถ่ายภาพ

พบกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

.

ลงทะเบียนที่นี่

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมารับโจทย์และมาส่งภาพด้วยตัวเอง ภายในวันที่และเวลาที่ระบุ
 2. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในงานภายหลังจากตัดสินภาพเท่านั้น
 3. ขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพและรายละเอียดวิธีการการสร้างผลงานและส่งภาพจะทำการประกาศให้ทราบต่อไป
 4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ DUO SHOTS KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ทาง rpst.info@gmail.com “เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด”
 6. เนื่องจากบริเวณสถานที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดในส่วนที่จอดรถ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า หรือหาจุดจอดรถที่อยู่ใกล้ๆ

Read more

การประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” ภายใต้ธีม “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,  จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนสังเคราะห์แสง กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” ภายใต้ธีม “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท เพื่อรวบรวมภาพถ่ายใน 7 หัวข้อ ที่เป็นจุดโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ในด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี, อาหาร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มอาชีพและร้านค้า, ประวัติศาสตร์, แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางอื่นๆ ที่น่าสนใจใน 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี

โดยภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปเผยแพร่ จัดแสดง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์มนต์เสน่ห์ของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่สืบต่อไป

สำหรับการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” จะทำการตัดสินแยกตามพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี

 • อ. เมือง
 • อ. บ้านลาด
 • อ. บ้านแหลม
 • อ. ท่ายาง
 • อ. เขาย้อย
 • อ. หนองหญ้าปล้อง
 • อ. ชะอำ
 • อ. แก่งกระจาน

โดยในแต่ละอำเภอจะมีรางวัลดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลดีเด่นจำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 160,000 บาท

หมายเหตุ : ไม่จำกัดรางวัล ซึ่งผู้ส่งภาพเข้ามาสามารถได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นในหลายอำเภอได้

 

ส่งภาพประกวดได้ที่นี่

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดระบบรับภาพ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – 25 มกราคม พ.ศ. 2567
 • ประกาศภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และ เปิดให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบภายใน เดือนมกราคม พ.ศ.2567
 • ประกาศผลภายในเดือนมกราคมพ.ศ. 2567

หมายเหตุ : วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์ และ กติกา การส่งภาพประกวด

 1. ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงาน
 3. ภาพที่บันทึกภายในกรอบเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสี หรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 7. สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Smartphone และ Drone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม
 8. ในกรณีที่ใช้ Drone ถ่ายภาพ เจ้าของผลงานต้องเตรียมนำหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมดังนี้
  • “ต้องมี” หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • “ต้องมี” ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • “ต้องมี” เอกสารการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกจากอากาศยานที่ไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone Liability Insurance)
  • ในกรณีทำการขึ้นบินระหว่างเวลา 18.00 น. – 06.00 น. หรือ สูงเกินกว่า 90 เมตร “ต้องมี” หนังสืออนุญาตให้ทำการบินในช่วงเวลาหรือช่วงความสูงดังกล่าว ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • ผู้เข้าประกวดควรศึกษาข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของพื้นที่ทำการขึ้นบิน และควรศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ก่อนทำการขึ้นบิน
 9. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 10. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet, Smartphone, หรือ Drone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 11. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 12. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 13. สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯอาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 14. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 15. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 16. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน  ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 17. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆรวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 18. คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดกฎหมายใดๆ อันเจ้าของผลงานได้กระทำเพื่อจะได้ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในรายการนี้ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 19. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดและไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัด แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบุรีมีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า  และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
 20. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 21. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 22. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น  คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
 23. คณะผู้จัดงาน และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 24. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail :  rpst.info@gmail.com

โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  230,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

Read more

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต”

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต” โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งโครงการกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจของธรรมชาติสู่ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่งดงาม มีคุณค่า ก่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางทะเลของไทย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย อาทิ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า

The Royal Photographic Society of Thailand is delighted to announce the winners of “A Moment in Nature 2023″ Photo Competition in Category: Animals and Wildlife.
The 2023 ”A Moment in Nature” Photo Competition with total cash prizes: $9,000 is hosted by Foundation for Khao Yai National Park Protection in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

รางวัลหัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • ม.ร.ว.พรระพี อาภากร – M.R. Pornrapee Abhakorn
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร – Mr. Nitikorn Kraivixien
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ – Mr. Tul Hirunyalawan
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ – Mr. Chulawit Santipong
 • นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ – Mr. Naphat Rattanasakdi
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ – Mr. Wannapong Surarochprajak

คณะอำนวยการการตัดสิน – Contest Project Team

 • ดร.ชุมพล สุขเกษม – Dr. Chumphon Sukkaseam
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย – Mr. Adul Tanthakosai

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสรรเพชร จินดาทอง

ชื่อภาพ : ผีเสื้อมอธ
คำบรรยาย : ผีเสื้อกลางคืนมีความสำคัญในระบบนิเวศทางธรรมชาติ พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่อาหาร ผีเสื้อกลางคืนมักออกหากินตอนกลางคืน โดยสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ ซึ่งทำหน้าที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ ให้กับพันธุ์ไม้ต่างๆ ในธรรมชาติ ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ ตรงดี

ชื่อภาพ : ชุมนุมนกยูงไทย
คำบรรยาย : ช่วงเวลาผสมพันธุ์ นกยูงก็จะมารวมตัวชุมนุมกันเพื่อเลือกคู่ครองโดยฝูงหนึ่งจะมีตัวเมียหลายตัวและมีตัวผู้ตัวเดียวที่เป็นจ่าฝูงที่มีสิทธิ์ผสมพันธุ์และขยายเผ่าพันธุ์ต่อไป
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายปัจจา เอมะรุจิ

ชื่อภาพ : ผู้ล่าและเหยื่อ
คำบรรยาย : ตุ๊กแกตัวใหญ่ที่กำลังถูกงูเขียวกลืนทั้งเป็น เป็นห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกัน
สถานที่ : น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพลวัฒน์ ไทยปิ่นณรงค์

ชื่อภาพ : หยาดน้ำค้าง
คำบรรยาย : ในยามเช้าของทุ่งกะมัง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว บางวันเราจะได้พบกับหยดน้ำค้างที่เกิดจากการควบแน่นของความชื้นในอากาศมาเกาะกับใยแมงมุมทำให้เห็นเหมือนสร้อยคอ
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพงศ์พัฒนา วิรวรรณนาวิน

ชื่อภาพ : อนุบาลมวนน้อย
คำบรรยาย : ลูกๆ ของมวน Stink bug ขนาดจิ๋ว เพิ่งออกจากไข่ รวมพลกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายธรรมบุญ อุยยานนวาระ

ชื่อภาพ : เสี้ยววินาที
คำบรรยาย : ไม่นานหลังจากแมลงเม่าออกมาจากโพรง สัตว์ป่าหลากหลายชนิดได้ออกมาตาม ผมเดินไปตามถนน ได้เจอกระแตตัวนี้ค่อยๆวิ่งออกมาหาแมลงเม่าที่บินลงมาต่ำกิน ผมนอนราบกับพื้นและจัดมุมให้ดี เพิ่อจับภาพกระแตตัวนี้กินแมลงเม่าอย่างแนบเนียนอย่างแนบเนียน
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจอมทัพ เจริญลาภนำชัย

ชื่อภาพ : ไออุ่น
คำบรรยาย : ในเช้าที่อากาศหนาวเย็น ฝูงนกยูงพากันออกมาจากป่า เผื่ออาบแสงแดดคลายหนาว ไออุ่นจากลมหายใจของนกยูงลอยฟุ้งเห็นเป็นสีเหลือบรุ้ง แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศในเช้าวันนั้นได้เป็นอย่างดี
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายศราวุฒิ ทองเมือง

ชื่อภาพ : โบยบิน กินเพลิน
คำบรรยาย : มอธลายเสือชอบกินผลไม้ป่าที่เน่าเปื่อย  และเกลือแร่ซึ่งเป็นแร่ธาตุ โดยเฉพาะผีเสื้อตัวผู้ต้องการแร่ธาตุบางอย่างในการสร้างสเปิร์ม และกลิ่นหอมพิเศษเพื่อดึงดูดตัวเมีย โดยมักจะพบเห็นในช่วงเดือนกรกฎาคม เกาะกินอาหารอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก บ่งบอกว่าผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายกตัญญู วุฒิชัยธนากร

ชื่อภาพ : ใต้เงาจันทร์
คำบรรยาย : ยามเช้าในฤดูหนาว พระจันทร์ยังค้างอยู่บนฟ้า นกแอ่นพงจับกลุ่มเกาะรวมกันเพื่อทำให้ตัวเองอบอุ่นขึ้น เป็นภาพที่มองแล้วดูน่ารัก
สถานที่ :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ ตรงดี

ชื่อภาพ : Meal time
คำบรรยาย : พ่อแม่นกอีโก้งกำลังคาบหอยที่เป็นอาหารอันแสนจะอร่อยไปป้อนลูกน้อยที่กำลังรออาหารมื้อพิเศษ
สถานที่ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายทรงกลด เจียรนัยศิลป์

ชื่อภาพ : รุมล้อม
คำบรรยาย : ฝูงปลากำลังว่ายวน รุมล้อมกินสาหร่ายที่อยู่บนกระดองเต่า
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  จังหวัดชุมพร

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์

ชื่อภาพ : นักสำรวจตัวน้อย
คำบรรยาย : เจ้าทากน้อยเดินทางเพื่อสำรวจผืนป่า ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นภาพที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ในช่วงฤดูฝนผืนป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นยิ่งนัก
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นางสาวปนัดดา อานาชา

ชื่อภาพ : พักพิงอิงใบ
คำบรรยาย : ปาดตีนดำตัวน้อยพักพิงอิงกายใต้ใบไม้ เพื่อหลบซ่อนกายและหลับนอนตามวิถีธรรมชาติที่สร้างขึ้น
สถานที่ :อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

 

รายละเอียดโครงการ : http://www.rpst.or.th/a-moment-in-nature2023/

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช” โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งโครงการกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจของธรรมชาติสู่ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่งดงาม มีคุณค่า ก่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางทะเลของไทย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย อาทิ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า

The Royal Photographic Society of Thailand is delighted to announce the winners of “A Moment in Nature 2023″ Photo Competition in Category: Plants, Landscape, and Environment.
The 2023 ”A Moment in Nature” Photo Competition with total cash prizes: $9,000 is hosted by Foundation for Khao Yai National Park Protection in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

รางวัลหัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • ม.ร.ว.พรระพี อาภากร – M.R. Pornrapee Abhakorn
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร – Mr. Nitikorn Kraivixien
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ – Mr. Tul Hirunyalawan
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ – Mr. Chulawit Santipong
 • นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ – Mr. Naphat Rattanasakdi
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ – Mr. Wannapong Surarochprajak

คณะอำนวยการการตัดสิน – Contest Project Team

 • ดร.ชุมพล สุขเกษม – Dr. Chumphon Sukkaseam
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย – Mr. Adul Tanthakosai 

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายทรงกลด เจียรนัยศิลป์

ชื่อภาพ : โถงถ้ำ
คำบรรยาย : ความสวยงามของถ้ำใต้น้ำ และแสงที่สาดส่อง
สถานที่ : เกาะห้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิศาล น้ำค้าง

ชื่อภาพ : ถ้ำหลวงแม่สาบ
คำบรรยาย : ถ้ำหลวงแม่สาบ เป็นถ้ำที่กว้างใหญ่ มีหินสีต่างๆ สวยงามยิ่ง
สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสมชาย สงวนกชกร

ชื่อภาพ : พืชเล็กๆ ที่ใช้วัดความชื้นในป่า
คำบรรยาย : มอสส์เป็นพืชเล็กๆที่เกิดขึ้นบนพิ้นผิวที่มีความเปียกชื้นอย่างเพียงพอเท่านั้น จึงใช้เป็นเครื่องวัดความชื้นและความสมบูรณ์ของผืนป่าได้เป็นอย่างดี จะพบเห็นได้ง่ายในสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นางสาวจิรา ชุมศรี

ชื่อภาพ : มวลเมฆเริงระบำ
คำบรรยาย : ดอยม่อนจองยามเช้าที่บรรยากาศหนาวเย็นลมแรงพัดพามวลเมฆล่องลอยพริ้วไหวสวยงามดุจเมฆเริงระบำโชว์ให้ดูของเช้าในวันนั้น
สถานที่ : ดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิศาล น้ำค้าง

ชื่อภาพ : เห็ดสองสายพันธุ์ สีสันในป่าใหญ่
คำบรรยาย : เห็ดสายพันธุ์ต่างๆ จะพากันเจริญเติบโตในช่วงของฤดูฝนของทุกๆ ปี
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์

ชื่อภาพ : อรุณรุ่งอันร้อนแรงในวันที่เหน็บหนาว
คำบรรยาย : โขดหินริมผาสูง ใบไม้เปลี่ยนสี ทะเลหมอกบางๆ ท้องฟ้าสีส้ม ดอยหลวงที่กำลังอาบแสงอุ่น และมีดอยนางอยู่เคียงช้าง ได้เห็นแบบนี้แล้ว ทำให้ลืมความเหน็บหนาวของสภาพอากาศในตอนเช้าของฤดูหนาวไปหมดสิ้น
สถานที่ : บ้านปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายกันตพัฒน์ โภคศศิพันธ์

ชื่อภาพ : ห้องโถงแห่งท้องทะเล
คำบรรยาย : โพรงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทางปากเข้าถ้ำใต้น้ำ ตั้งอยู่ที่เกาะห้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สถานที่ : เกาะห้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสรรเพชร จินดาทอง

ชื่อภาพ : มะขามป้อมดินหัวหมด
คำบรรยาย : มะขามป้อมดินหัวหมด พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะที่ดอยหัวหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ขึ้นตามเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ความสูงประมาณ 900 เมตร
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา บูมะลายู

ชื่อภาพ : ในอ้อมกอดของสายหมอก
คำบรรยาย : สายหมอกที่ไหลดั่งลำธารผ่านหมู่มวลไม้บนยอดเขา สร้างความรู้สึกสดชื่นทั้งต้นไม้และผู้ที่ได้สัมผัส กับทะเลหมอกชายแดนใต้
สถานที่ : ป่านันทนาการ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์

ชื่อภาพ : ภาพสะท้อนของดอกไม้
คำบรรยาย : ภาพเงาสะท้อนของดอกไม้สีสดใส ถึงจะเป็นมุมเล็กๆของทุ่งดอกไม้ที่กว้างใหญ่  แต่ก็แสดงให้เราได้เห็นว่า ในธรรมชาตินั้นมีความงดงามซ่อนไว้อีกมากมาย และรอให้เราออกไปค้นหา
สถานที่ : วนอุทยานน้ำตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสุภชีพ สินประมวญ

ชื่อภาพ : Standing in front of a heart waterfall
คำบรรยาย : น้ำตกที่ไหลจากธารน้ำสองสายจากบนยอดเขาไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นรูปร่างคล้ายกับรูปหัวใจในป่าลึก ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
สถานที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ ตรงดี

ชื่อภาพ : พิศวงตานกฮูกความงามที่ถูกซ้อนเร้น
คำบรรยาย : พิศวงตานกฮูกเป็นพืชที่เกิดจากเชื้อราที่มีตามีแขนคล้ายกับนกฮูก เป็นพืชเล็กๆ ก็เกิดขึ้นใต้รากของต้นเป้ง มีขนาดประมาณ 1 ซม. ต้องใช้สายตาเพ่งมากๆถึงจะเจอตัวเขาได้ ความน่ารักและความอัศจรรย์นี้มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยคือดอยหัวหมด และยังถูกประกาศให้เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกอีกด้วย
สถานที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา บูมะลายู

ชื่อภาพ : สายน้ำ ความนุ่มนวลในความแข็งแกร่ง
คำบรรยาย : น้ำตกสุนันทาในยามเช้า ที่แสงส่องสายน้ำที่ไหลลงมาจากเบื้องบน ตามแนวชั้นหิน ชวนมองถึงความนุ่มนวลของสายน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินที่แข็งแกร่ง
สถานที่ : น้ำตกสุนันทา อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รายละเอียดโครงการ : http://www.rpst.or.th/a-moment-in-nature2023/

 

(EN) RPST MASTER SERIES : James Nachtwey : MEMORIA exhibition

 

‘Memoria’ a retrospective photographic exhibition by the legendary war photographer James Nachtwey,

 will be on display for the first time in Bangkok.

 • This exhibition includes a large collection of photographs taken by James Nachtwey over numerous decades in various countries facing war and conflict. Notably, his latest photographs showing the current circumstances in Ukraine will be on display for the first time which will give an important perspective on the effects of the war. 
 • The objective of this exhibition is to reveal war’s tragic effects on combatants and civilians alike, to identify issues that need to be dealt with by the public and to be an inspiration to other photographers around the world.

This is a rare opportunity to see a large-scale retrospective exhibition by James Nachtwey, one of the greatest documentary war photographers of our time. James Nachtwey: Memoria Exhibition has been organised by The Royal Photographic Society of Thailand, in collaboration with the Bangkok Art and Culture Centre and supported by  The Embassy of the United States of America in Thailand. One hundred and twenty-six photographs will be on display as well as a short-film of James Nachtwey’s interview directed by Thomas Nordanstad. The exhibition will open on the 5th of September and be on display until the 26th of November 2023, 10 am – 8 pm, 7th floor of Bangkok Art and Culture Centre.  Admission is Free.

 

Over the last 42 years James Nachtwey has covered nearly every armed conflict in the world. He has had numerous solo exhibitions in places including the International Centre of Photography in New York, Maison Européenne de la Photographie in Paris, Palazzo Reale in Milan and Fotografiska in Stockholm and New York. However, this will be his first exhibition in Thailand and Asia Pacific.

A documentary about War photography directed by Christian Frei will be shown at the event. Christian Frei followed James Nachtwey for two years into the wars in Indonesia, Kosovo and Palestine. Christian Frei was able to film this by using special micro-cameras which were attached to James Nachtwey’s photo-camera. In the documentary we see the famed photographer looking for the decisive moment and we hear his every breath. Differentiating it from other documentaries on photographers, Christian Frei’s techniques allowed an authentic insight into the work of a world-renowned photojournalist.

Some of James Nachtwey’s most powerful photographs included in this exhibition:

Sudan Darfur 2004: A mother comforted her son, who was being cared for in a medical center run by Médecins Sans Frontières.

West Bank Ramallah 2000: Palestinian protesters hurled stones and Molotovs at Israeli soldiers, who fired live ammunition as well as steel rounds coated with rubber, which were sometimes fatal.

Afghanistan Kabul 1996: What had been the central commercial district resembled a moonscape of destruction.

Greece Idomeni 2016: When the border with Macedonia was closed, some of the migrants attempted to find another way through and had to ford a raging river, freezing cold from the melting snow in the mountains.     

Bosnia-Herzegovina Mostar 1993: During the house-to-house fighting for control of Mostar, Croatian militiamen seized an apartment building, driving out Muslim residents.

El Salvador San Luis de la Reina 1984: Wounded soldiers were carried to a village football field to be evacuated by helicopter, and three girls, dressed for a Saint’s Day ceremony, left church to watch.

USA New York City 2001: The collapse of the south tower, World Trade Center

 

Nachtwey is an extraordinary observer and an acute witness, who has devoted his career to documenting some of the most crucial issues of contemporary history.

James Nachtwey, an American war photographer and photojournalist, was born on March 14, 1948. He was raised in Massachusetts and studied political science and art history at Dartmouth College from which he graduated from in 1970.

Nachtwey began working as a photographer for Albuquerque Journal in 1976. He then moved to New York in 1980 and worked freelance. In 1981, he did an overseas project exemplifying civil conflict in Northern Ireland. Following from this he worked as a contract photographer for Time magazine from 1984-2018. 

Over his professional years, James Nachtwey has covered a range of social issues and war conflicts. In 2003, he was seriously injured in Baghdad when a grenade was thrown into the military vehicle he was in while accompanying soldiers on patrol. The soldiers he had been accompanying when the attack occurred were U.S. soldiers of the 1st Armored Division in Baghdad. Despite this, Nachtwey was able to recover sufficiently enough to return overseas to cover the tsunami in Southeast Asia on the 26th of December, 2004.

About the Memoria Exhibition

Each photograph in this exhibition represents a fragment of a memory, captured within the continuum of the events Nachtwey experienced. Each image was intended to reach a mass audience during the time at which these events were taking place, as a way of raising public consciousness; one element amongst many in the process of change.

Now, as that same continuum moves relentlessly forward, and the events themselves recede in time, Natchwey hope’s that these pictures will stand as a remembrance of the people in them, of the conditions they endured and how those conditions came to be.

“For me photography is not a way to impost on reality what I think I already know. It’s an exploration – one pair of eyes, one mind, one heart, moving through the real world in real time, trying to tell the stories of what happens to people, one-by-one, at the sharp end of history; stories that society needs in order to function properly; to assess contemporary events, to make well informed decisions and to continually learn about ourselves,” said by James Nachtwey about his life work. In his “Memoria” exhibition in Fotografiska Tallinn, James Nachtwey says “Eventually, the scope of my work expanded beyond war, to include many other circumstances; where there were social injustices crying out to be corrected, humanitarian emergencies and natural disasters requiring immediate action and health issues in need of greater attention.” 

Visit James Nachtwey: Memoria Exhibition during 5th September – 26th November 2023, 10 am – 8 pm at 7th floor, Bangkok Art and Culture Centre (free entry). For more information visit http://www.rpst.or.th/ 

 

(TH) RPST MASTER SERIES : James Nachtwey : MEMORIA exhibition

สักครั้งหนึ่งในชีวิต! ต้องได้เห็นผลงานภาพถ่ายสงครามของ James Nachtwey ช่างภาพสารคดีสงครามและภัยพิบัติระดับโลก ครั้งแรกในไทยและเอเชียแปซิฟิก

 • ภาพถ่ายเซ็ตพิเศษมาเผยสู่สายตาสาธารณะเป็นที่แรกของโลกกับภาพประวัติศาสตร์ของชีวิต
  ในสงครามยูเครนที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนให้คนไทยได้ชมก่อนใคร
 • จุดประสงค์ของนิทรรศการ เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบต่างๆ ของสงครามที่สร้างความเสียหาย
  แก่บ้านเมือง ชีวิตผู้คนที่ยากลำบาก และการมีชีวิตหลังการสูญเสีย ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดกับ
  มนุษยชาติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
  ให้แก่ช่างภาพ และคนที่รักการถ่ายภาพอีกด้วย

คำว่า “สงคราม” ดูห่างไกลจากคนไทย โดยเฉพาะคนที่เกิดในเจเนอร์เรชั่น X เป็นต้นไป บางคนเคยได้ยินเรื่องเล่า ถึงชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย หรือ เรียนรู้จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ต่างๆ

แต่จะดีไม่น้อยหากได้ชมภาพถ่ายจากสถานที่จริง จากช่างภาพสงครามระดับโลกอย่าง James Nachtwey (เจมส์ นาคท์เวย์) หนึ่งในช่างภาพสารคดีสงครามที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เขาเปรียบเสมือนผู้สังเกตการณ์ และพยานของสงครามซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้ง รวมทั้งโศกนาฏกรรมภัยพิบัติทั่วโลก ที่นำมาจัดแสดง James Nachtwey: Memoria Exhibition นิทรรศการรวมผลงานภาพถ่ายสงครามของ เจมส์ นาคท์เวย์ จำนวน 126 ภาพ พร้อมการฉายวีดีโอสั้นที่กำกับโดย Thomas Nordanstad (โทมัส นอร์ดานสตัด) จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 7
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ครั้งแรกในไทย-เอเชียแปซิฟิก และแสดงภาพถ่ายเซ็ตยูเครนที่แรกของโลก
James Nachtwey: Memoria Exhibition คือ นิทรรศการรวมผลงานภาพถ่ายสงคราม และโศกนาฏกรรมภัยพิบัติตลอดอาชีพการเป็นช่างภาพสงครามกว่า 42 ปี ของ James Nachtwey ที่จะมาจัดแสดงครั้งแรกในไทยและเอเชียแปซิฟิก โดยนำภาพชุดเดียวกันกับที่นำไปจัดแสดง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส, มิลาน ประเทศอิตาลี สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงชีวิตในขณะเกิดสงคราม และชีวิตหลังสงครามที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ของผู้คนและการพยายามใช้ชีวิตหลังจากการสูญเสีย
พิเศษสำหรับประเทศไทย James Nachtwey นำภาพถ่ายเซ็ตพิเศษมาเผยสู่สาธารณะเป็นที่แรกของโลก กับภาพประวัติศาสต์ของชีวิตในสงครามยูเครนที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนให้คนไทยได้ชมก่อนใคร
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ War Photographer สารคดีที่เล่าถึงชีวิตและการทำงานเป็นช่างภาพสารคดีสงคราม และโศกนาฏกรรมภัยพิบัติ และกิจกรรมพูดคุยกับ James Nachtwey ในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สำหรับภาพยนตร์สารคดี War Photographer ที่กำกับโดย Christian Frei (คริสเตียน เฟรย์) ได้ติดตามการทำงานของ James Nachtwey ช่างภาพสงครามเป็นเวลาเวลาสองปีในสงครามที่ประเทศอินโดนีเซีย, โคโซโว, ปาเลสไตน์ เป็นต้น โดยใช้กล้องขนาดเล็กพิเศษแนบไปกับกล้องถ่ายภาพของ James Nachtwey ทำให้ได้เห็นมุมมองของช่างภาพชื่อดังของโลก ได้ยินเสียงลมหายใจ ที่สะท้อนถึงแรงจูงใจและการทำงานในฐานะช่างภาพสงคราม

หนึ่งภาพ…ล้านความหมาย

Sudan Darfur 2004 (ซูดาน, ดาร์ฟูร์, 2004) แม่คนหนึ่งกำลังปลอบลูกที่เข้ารับการดูแลในศูนย์การแพทย์จัดตั้งโดยองค์การแพทย์ไร้พรมแดน

West Bank Ramallah 2000 (เวสต์แบงก์, รอมัลลอฮ์, 2000) ระหว่างการประท้วงจุดหนึ่งในการลุกฮืออินติฟาดาของปาเลสไตน์ครั้งที่สอง ผู้ชุมนุมเริ่มขว้างปาก้อนหินและระเบิดขวดใส่ทหารอิสราเอลที่ติดอาวุธครบมือ จึงตอบโต้ด้วยการยิงปืนใส่โดยใช้ทั้งกระสุนจริง และกระสุนเหล็กกล้าเคลือบยาง ซึ่งทำให้บาดเจ็บร้ายแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้


Afghanistan Kabul 1996 (อัฟกานิสถาน, คาบุล, 1996) จุดที่เคยเป็นย่านการค้ากลาง ปัจจุบันมีสภาพเป็นซากไม่ต่างกับพื้นผิวดวงจันทร์


Greece Idomeni 2016 (กรีซ, อิโดเมนี, 2016) ทางการประกาศปิดพรมแดนระหว่างกรีซและมาซิโดเนีย ปล่อยให้ผู้อพยพต้องรออยู่หลายสัปดาห์กลางฝนและอากาศหนาวในค่ายอพยพที่เฉอะแฉะโคลน บางคนถึงกับพยายามเข้าผ่านเส้นทางอื่นด้วยการเดินหาช่องโหว่ตามแนวป่า จนมาถึงจุดที่ต้องเดินเท้าข้ามแม่น้ำเชี่ยวกรากเย็นเยียบด้วยหิมะละลายจากยอดเขา

Bosnia-Herzegovina Mostar 1993 (บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา, มอสตาร์, 1993) การรบชิงเมืองมอสตาร์เกิดขึ้นตามบ้านแต่ละหลัง ห้องแต่ละห้อง บ้านใกล้เรือนเคียงสู้กันเอง แม้แต่ห้องนอนอันเป็นสถานที่พักเหนื่อยหรือสถานที่ถือกำเนิดชีวิตเองก็กลับกลายเป็นสนามรบ เมื่อกองกำลังติดอาวุธชาวโครเอเชียเข้ายึดอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพร้อมขับไล่ผู้อยู่อาศัยชาวมุสลิมออกไป


El Salvador San Luis de la Reina 1984 (เอลซัลวาดอร์, ซาน ลูอิส เด ลา เรย์นา, 1984) ทหารลาดตระเวนเอลซัลวาดอร์ถูกซุ่มโจมตีโดยพลรบกองโจร และเมื่อนำส่งทหารบาดเจ็บมาถึงสนามฟุตบอลหมู่บ้าน เด็กหญิงสามคนในชุดฉลองประจำวันนักบุญออกมาจากโบสถ์เพื่อดูกองทหารอพยพออกจากพื้นที่ทางเครื่องบิน

USA New York City 2001 (สหรัฐอเมริกา, นครนิวยอร์ก, 2001) อาคารฝั่งใต้ของตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่ม จากเหตุการณ์ 9/11

ไม่ใช่แค่ช่างภาพสงคราม แต่เป็นผู้สังเกตการณ์โลก
James Nachtwey เกิด 14 มีนาคม 1948 เติบโตในแมสซาชูเซตส์และจบการศึกษาจาก Dartmouth College ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและรัฐศาสตร์ เขาเริ่มต้นในอาชีพช่างภาพกับ Albuquerque Journal ในปี 1976 ก่อนจะย้ายมาอยู่นิวยอร์กและเริ่มทำงานเป็นช่างภาพอิสระ ในปี 1981 โดยเขาได้ทำงานในต่างประเทศครั้งแรกที่ไอร์แลนด์เหนือ เพื่อนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ สู่การเดินทางรอบโลก ทั้งในแอฟริกาใต้ ลาตินอเมริกา รัสเซีย ยุโรปตะวันออก เวียดนาม อัฟกานิสถาน เพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำ และเคยเป็นช่างภาพให้กับนิตยสาร TIME ตั้งแต่ปี 1984- 2018
ในปี 2003 เขาได้รับบาดเจ็บจากลูกระเบิด ระหว่างทำงานที่นครแบกแดดให้กับนิตยสาร TIME เพื่อบันทึกภาพการบุกอิรักโดยสหรัฐอเมริกา ในเหตุการณ์นั้นมีทหารสองนายได้รับบาดเจ็บ พร้อมกับผู้สื่อข่าวของนิตยสาร TIME ส่วนตัวเขายังสามารถถ่ายภาพการช่วยชีวิตโดยแพทย์สนามได้หลายภาพก่อนที่จะหมดสติ James Nachtwey ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาจนหายดี หลังจากนั้นได้เดินทางมาบันทึกภาพโศกนาฏกรรมจากคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ถล่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 ได้อีกด้วย
นิทรรศการ “Memoria” ของ James Nachtwey ได้จัดแสดงความทรงจำในการทำงานตลอดชีวิตอันยาวนานหลายทศวรรษ ซึ่งเขามักจะอยู่ศูนย์กลางของวิกฤตการณ์และสถานที่ที่พังทลายจากสงคราม เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญในเสี้ยววินาที ภาพถ่ายแต่ละภาพของ James Nachtwey มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของความอยุติธรรมและความรุนแรงอันเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขทั้งด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเร่งด่วน
James Nachtwey เคยกล่าวไว้ในงานเปิดนิทรรศการ “Memoria” ที่ Fotografiska Tallinn ว่า สำหรับผมแล้ว การถ่ายภาพไม่ใช่การยัดเยียดสิ่งที่ผมคิดว่าผมรู้ให้เป็นความจริง มันคือการสำรวจด้วยตาหนึ่งคู่ หนึ่งความคิด หนึ่งหัวใจ เคลื่อนผ่านโลกแห่งความเป็นจริงตามเวลาจริง พยายามบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้คนทีละคน ณ จุดที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง เรื่องราวที่สังคมต้องการเพื่อดำเนินไปอย่างถูกต้อง เพื่อประเมินเหตุการณ์ ตัดสินใจอย่างรอบรู้ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราอย่างต่อเนื่อง และในที่สุดภาพถ่ายงานของผมก็ขยายออกไปนอกสงคราม รวมไปถึงสถานการณ์อื่นๆ ที่มีความอยุติธรรม นำไปสู่การเรียกร้องให้มีการแก้ไข ทั้งด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ตลอดจนปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับความสนใจมากขึ้น
ผู้สนใจสามารถชมงาน James Nachtwey: Memoria Exhibition นิทรรศการรวมผลงานภาพถ่ายสงคราม และภัยพิบัติของ เจมส์ นาคท์เวย์ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครการประกวดภาพถ่าย ASEAN SX Photo Contest 2023

ASEAN SX Photo Contest 2023

Calling for entry. Submit your photos for a chance to win a total prize of over $20,000 (฿670,000) and chance to expose your works in the largest sustainability EXPO in ASEAN.

ASEAN SX Photo Contest invites you to share your significant memories and experiences in exploring solutions to build a better world of long-lasting balance together. Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 : ครั้งที่ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  230,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

Read more