ตารางวันและสถานทีการจัดประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout, Innovation District ใน 7 ย่าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout, Innovation District จำนวนทั้งหมด 7 ย่าน โดยมีตารางวันเวลาดังนี้ Read more

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย” ที่เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานภาพถ่ายจะได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกัน และสามารถซักถามข้อข้องใจเรื่องลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและงานสร้างสรรค์ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างดี Read more

ทำความรู้จักกับโครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout

กว่า 40 ครั้งที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้ Series “One Shot Knockout” ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยรูปแบบของการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ แฝงด้วยความท้าทาย และได้ความรู้จากคำวิจารณ์ของกรรมการสดๆจากบรรยากาศตัดสินที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับชมและร่วมลุ้นได้ รู้ผลและรับรางวัลภายในวันที่แข่งขัน Read more

Press Release: โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout, Innovation District

โครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม หรือ Innovation Thailand Photo Contest จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสำนักงานฯ ได้ริเริ่มจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 สำหรับในปีนี้นับเป็นการจัดประกวดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพื่อให้รูปแบบการแข่งขันที่มีความท้าทายมากขึ้น ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับย่านนวัตกรรมต่างๆ และให้เกิดการเข้าถึงกิจกรรมนี้กระจายไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้นถึง 3 ด้านด้วยกัน ดังนี้ Read more

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย”

หัวข้อการประกวด ภาพถ่าย

เป็นการนำเสนอ กิจกรรมท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองเลย ที่เป็น ๑ ใน ๑๐กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน อันใดอันหนึ่ง โดยนำเสนอในมุมมองที่สร้างสรรค์ และ ทำให้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว นั้นๆ Read more

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย Artist Talk โดย Mr. Sebastian Copeland

RPST Master Series Presents : “RPST Master Series Artist Talk by Mr. Sebastian Copeland

Mr. Sebastian Copeland ช่างภาพมือรางวัล ผู้เป็นทั้งนักสำรวจขั้วโลก นักเขียน นักพูด และนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม และยังเป็น 1 ใน 25 ผู้ชายนักผจญภัยระดับโลกในปี 2017 จากนิตยสาร Men’s Journal

วัน-เวลา: พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 -18.00 น.
สถานที่: ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ค่าบัตรเข้าฟังบรรยาย

สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินปริญญาตรี) และผู้สูงอายุ ​60 ปีขึ้นไป​:  200 บาท (จำกัดสิทธิ์ 1 ใบต่อ 1 ท่าน)

บุคคลทั่วไป : 500 บาท (ซื้อได้ไม่จำกัด)

หมายเหตุ : สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ และรับสิทธิ์ในราคาสมาชิกได้ทันที

**โดยบัตรดังกล่าวมีจำนวนจำกัด**

วันที่จำหน่าย :  วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-19.00 น. (จนกว่าบัตรจะหมด)

ขั้นตอนการจำหน่ายบัตร

สถานที่จำหน่าย : ห้องสมาคมถ่ายภาพฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ชำระเงินพร้อมรับ E-Ticket)

สั่งซื้อ Online : โอนเงินค่าบัตรเข้าชื่อบัญชี “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-33266-4

**ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ rpst.info@gmail.com เพื่อรับ E-Ticket**

**พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์**

**ติดต่อ คุณปทุม วิวัฒนาการ(ป้อบ) 088 892 5978**

ค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

(ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาทสำหรับสมาชิกใหม่)

ราย 1 ปี 550 บาท

ราย 3 ปี 1,250 บาท

ตลอดชีพ 10,050 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณปทุม วิวัฒนาการ(ป้อบ) 088 892 5978

Photography Exhibition: “Beyond the Air We Breathe: Addressing the causes and effects of climate change”

The Royal Photographic Society of Thailand and Bangkok Art and Cultural Centre, in collaboration with Lucie Foundation are proud to present a major photography exhibition: “Beyond the Air We Breathe: Addressing the causes and effects of climate change” by 80 world-renowned photographers such as Steve McCurry, James Nachtwey, Sebastian Copeland and Tom Jacobi. Read more

ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวด ภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ Read more

ประกาศตัดสิทธิ์ภาพถ่ายในโครงการ พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ภายหลังที่ได้เปิดให้ทำการร้องเรียนคัดค้านภาพที่เข้ารอบสุดท้าย สามารถส่งคำประท้วง พร้อมอธิบายประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพที่มีปัญหามาที่ อีเมล์ rpst.info@gmail.com (โดยสมาคม ฯ จะเก็บข้อมูลทุกอย่างของผู้ประท้วงเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ) ทางคณะกรรมการตัดสินฯ และ ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาและมีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายในโครงการ พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ดังนี้ Read more

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ไฟฟ้า … สร้างความสุขแห่งชีวิต”

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วม ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ไฟฟ้า … สร้างความสุขแห่งชีวิต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การไฟฟ้า นครหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัย  โดยเป็นการถ่ายภาพความสุขจากการใช้ไฟฟ้าของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม สะท้อนความเป็นเมือง Read more