การบรรยายเรื่อง “คิดให้เห็นภาพ … สนุกกว่าถ่ายภาพให้ติด” โดย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

บอกเล่าที่มาของกระบวนการสร้างสรรค์งาน ทั้งงานเเบบมีคอนเซ็ปท์ งานเเบบมีโจทย์ งานสเเนปที่ต้องอาศัยไอเดีย ตลอดจนงานประกวด ผ่านประสบการณ์ของ หรรษา ตั้งมั่นภูวดล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555 และ ช่างภาพมือรางวัลระดับสากล Read more

ขอเชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย “รุกขะ เทวะ (Rúkkhá Dhēvá)” โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ (Somsak Pattanapitoon)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมผลงาน

“รุกขะ เทวะ (Rúkkhá Dhēvá)”  นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์

วันที่ 14 – 30 กันยายน 2561
เวลา 09:00 – 17:00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จัดแสดง : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Artist Talk รุกขะ เทวะ กับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 14 กันยายน 2561 เวลา 15:00-17:00น.
โดย ศิลปินเจ้าของผลงานและตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

พิธีเปิด : โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลักญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

Artist & Curator tour  15 กันยายน 2561 เวลา 14:00น.

“หลายคนคงมีโอกาสเห็นการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายขาวดำโดยการใช้ฟิล์มอินฟราเรด ของคุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ที่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ทั้ง 3 ชุดผลงาน และในปีนี้ “รุกขะ เทวะ (Rúkkhá Dhēvá)” เป็นอีกหนึ่งชุดผลงานภาพถ่ายที่ใช้เวลาในการบันทึกภาพกว่า 5 ปี ในสถานที่เดียว คือ ท่าปอม คลองสองน้ำ จ.กระบี่ โดยเริ่มบันทึกภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -2561 ในแต่ละครั้งที่ได้ไปบันทึกภาพ คุณสมศักดิ์ได้มองลึกเข้าไปในธรรมชาติที่มีความแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงเป็นที่มาของการนำความเชื่อ ความรู้สึกและจินตนาการอันหลากหลายมาใช้ในการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานชุดนี้”

รุกขะ เทวะ (Rúkkhá Dhēvá)” แฝงเรื่องราวของ ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดนิ่ง จากอดีตกาลที่เคยสงสัยและความไม่เข้าใจ ความเกรงกลัว เคารพ นับถือ จนเริ่มโยงใยพัฒนา ผสมผสาน กำเนิดความเชื่อ ประเพณี บริบททางวัฒนธรรมมากมาย จวบจนปัจจุบัน เรามุ่งมั่นพัฒนาวิทยาการทุกๆด้าน เกิดความคิดและความเข้าใจว่าได้หยั่งรู้แท้จริงในสรรพสิ่ง แต่ขณะเดียวกันนั้น มนุษย์เองก็กำลังค่อยๆก้าวรุกล้ำ และสั่นคลอนศรัทธายำเกรงที่เคยมีมาช้านาน เมื่อคติความเชื่อที่แฝงการ ”อนุรักษ์” อันเคยเป็นปราการคอยปกป้องถูกทำลายลง สมดุลแห่งธรรมชาติจะดีดุจดั่งเดิมนั้น ย่อมยากจะรักษาไว้เช่นกัน คติความเชื่อปัจจุบันใดเล่าที่จะมอบสมดุลกลับมาดีดังเดิม

Photo Exhibition “รุกขะ เทวะ (Rúkkhá Dhēvá)”
By Somsak Patanapitoon

Location: Chiang Mai University Art Center
Date and Time: September 14-30, 2018
Opening Ceremony on September 14, 2018 at 6pm.

Artist Talk: September 14, 2018 at 3pm-5pm
Artist & Curator tour: September 15, 2018 at 2pm.

ขอเชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย เเละ ศิลปะ “ในดินเเดนเเห่งความสุข” (REALM OF HAPPINESS) โดย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการภาพถ่าย เเละ ศิลปะ “ในดินเเดนเเห่งความสุข” (REALM OF HAPPINESS) โดย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล (Hansa Tangmanpoowadol) ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555 (จากสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพเเห่งประเทศไทย) นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับประเทศ เเละ นานาชาติ จำนวน 158 ผลงาน รวมถึงภาพเขียนด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ 36 ชิ้นงาน ร้อยเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพความสุขของคนไทย วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่น ความงดงามของธรรมชาติ เเละภาพถ่ายในมุมมองที่สร้างสรรค์

Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในเมืองพัทยา

โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมในเมืองพัทยา เป็นส่วนหนึ่งของ Innovation Thailand Photo Contest 2018 Theme “One Shot Knockout: 7 Innovation Districts” โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more

การบรรยายเรื่อง “ภาพธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” โดย อีวาน โคเฮน

เรียนรู้กระบวนการสร้างภาพถ่ายที่ธรรมดาทั่วไปให้ดูไม่ธรรมดา การสร้างภาพถ่ายให้ดูลุ่มลึก มีความหมาย และ น่าสนใจ ผ่านมุมมองของช่างภาพสาย Photojournalism ระดับสากล อีวาน โคเฮน (Yvan Cohen) ที่มีผลงานตีพิมพ์บน สื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกอาทิ Time Magazine, New York Times, Forbes, AsiaWeek และ อื่นๆอีกมากมาย Read more

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” เป็นที่เรียบร้อย Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์

โครงการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout: Innovation District ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งของ Innovation Thailand Photo Contest 2018 Theme “One Shot Knockout: 7 Innovation Districts” โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more

ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวดภาพถ่าย ไทยออยล์ 2561: “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดให้ผู้เข้าชมสามารถส่งคำร้องเรียน หรือทักท้วงกรณีที่ภาพผิดกติกา ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ก่อนจะมีการประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการ โดยสามารถส่งคำร้องเรียนมายัง email: rpst.info@gmail.com เท่านั้น หมายเหตุ: ไม่รับพิจารณาคำร้องเรียนใดๆจากช่องทางอื่นๆนอกจาก email ที่ระบุ Read more

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” TAT Photo Contest 2018 Award Announcement

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย อย่างเป็นทางการ ในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี 2562 หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลรวมกว่า 46 รางวัล พร้อม เงินสดมูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท โดยสามารถใช้อุปกรณ์ทุกชนิดในการบันทึกภาพ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน (กล้องมือถือ) โดรน กล้องคอมแพค ตลอดจนกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ทุกชนิด
Read more