การแข่งขันประกวดถ่ายภาพ “FYI CENTER – ONE SHOT KNOCKOUT”

อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดโครงการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ FYI CENTER – ONE SHOT KNOCKOUT”
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560  
ณ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทางออก 1

Read more

“ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

โครงการประกวดภาพถ่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวข้อ “ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

Read more

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี

lopburi

ประกาศผลการตัดสิน
โครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี
หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และบริการทางการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี

สามารถชมภาพที่ได้รับรางวัลได้ที่
http://rpst.or.th/lopburi/public/index/prize

ประกาศรายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระพ.. 2560-2562

Read more

โครงการกำหนดการเสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยมประจำปี 2560

Artboard 1-80

โครงการเสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม
A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2560

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม ประจำปี 2560

Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

เสน่ห์อาเซียน ครั้งที่ 2

โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร”

Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

รักษ์เอกรงค์ ครั้งที่ 2

โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง  โอฬาระชิน”

Read more

หนังสือรวบรวมภาพจาก นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวงร.๙”

 

In Remembrance_book

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมภาพจาก นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.๙” จัดจำหน่ายแก่ประชาชนผู้สนใจในราคาเล่มละ ๙๙ บาท รายได้จากการจำหน่ายหนังสือโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สนใจติดต่อซื้อได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ วันอังคาร – อาทิตย์ ๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.(ยกเว้นวันจันทร์)

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านอินสตาแกรม

 

IG_King_

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านอินสตาแกรม
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทย ร่วมส่งภาพ Instagram เพื่อแสดงความอาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งเป็นภาพขาวดำ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยตามแต่ความคิดของท่าน เพื่อจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 8 มกราคม 2560โดยแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน ท่านละ 10 ภาพ และต้องเป็นภาพที่โพสต์หลังวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น โดยการติด hashtag #rpstforkingrama9

ปิดรับภาพ : 30 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่ตั้งค่า Account เป็นส่วนตัว ทาง RPST จะไม่สามารถเก็บภาพของท่านได้ ขอให้ท่านเปิดสถานะเป็น Public จนกว่าจะได้รับการกด Like จาก RPSTofficial มิเช่นนั้นภาพของท่านจะไม่มีโอกาสได้ร่วมแสดงในงานนิทรรศการในครั้งนี้

นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.๙”

 

"In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej" Photography Exhibition

นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.๙”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.๙” จะจัดแสดงภาพถ่ายจำนวน ๘๙ ภาพ จากช่างภาพ ๘๙ ท่าน ซึ่งได้พร้อมใจกันถ่ายทอดความรู้สึก ความทรงจำ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านผลงานภาพถ่ายหลากหลายแนว โดยภาพทั้ง ๘๙ ภาพที่นำมาจัดแสดงเป็นภาพที่บันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ อาทิ ภาพที่สะท้อนถึงความจงรักภักดี ภาพโครงการพระราชดำริ และภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพร้อมใจกันร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.๙” เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณผนังโค้งชั้น ๓ – ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๕

web1x1