The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST หัวข้อ : “Your Home-Town Happiness”

การประกวดภาพถ่าย The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST 

ในหัวข้อ “Your Home-Town Happiness”

 

ASSETWISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST ในหัวข้อ “Your Home-Town Happiness” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 370,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางการถ่ายภาพและส่งต่อเรื่องราวแห่งความสุขที่บ้านเกิดของคุณ หรือ สถานที่ที่คุณประทับใจในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เปิดรับภาพความสุขที่เกิดขึ้นจากวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน ประเพณี วัฒนธรรม หรือ ความสุขของบรรดาสรรพสัตว์รอบ ๆ ตัวเรา

ทั้งนี้ อาจเป็นการถ่ายทอดความสุขที่เกิดจากสิ่งของที่ไม่มีชีวิต หรือ สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น แนวคิดในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม, การสร้างสรรค์ของธรรมชาติ, ฯลฯ ก็เป็นได้

Read more

กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 7 : Bangkok River Festival 2023

กระทงมันหนัก รับสมัครคนช่วยถือ

ลอยกระทงนี้ให้เป็นเราได้ไหม‍‍ กับการชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท จากการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT  จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ในเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9  “ลำนำวันเพ็ญ” (Bangkok River Festival 2023)

.

เปิดรับสมัคร จำนวน 150 ท่าน

แจกโจทย์ออนไลน์ ผ่านทาง Live FB : วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2023

ถ่ายภาพในงาน River Festival 2023 10 ท่าน้ำร่วมสมัย วัดโพธิ์, วัดอรุณฯ, วัดระฆังฯ, วัดกัลยาฯ, วัดประยูรฯ, ท่ามหาราช,  ท่ายอดพิมานฯ, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และเดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น

.

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท

รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 3,000 บาท (10 รางวัล)

.

วันตัดสินภาพ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

12.30-14.00 น. เปิดรับภาพ (มาส่งภาพด้วยตัวเอง)

14.00-16.00 น. ตัดสินภาพ

16.00-16.30 . พิธีมอบรางวัล ถ่ายภาพ

พบกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

.

ลงทะเบียนที่นี่

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมารับโจทย์และมาส่งภาพด้วยตัวเอง ภายในวันที่และเวลาที่ระบุ
 2. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในงานภายหลังจากตัดสินภาพเท่านั้น
 3. ขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพและรายละเอียดวิธีการการสร้างผลงานและส่งภาพจะทำการประกาศให้ทราบต่อไป
 4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รายการ DUO SHOTS KNOCKOUT ขอความกรุณาแจ้งสมาคมฯ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในลำดับสำรอง ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ทาง rpst.info@gmail.com “เนื่องด้วยที่ผ่านมา มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านขาดโอกาสไป สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนไว้ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งต่อๆ ไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาในวันจริงโดยมิได้ทำการแจ้งทางสมาคมฯ ล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด”
 6. เนื่องจากบริเวณสถานที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดในส่วนที่จอดรถ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า หรือหาจุดจอดรถที่อยู่ใกล้ๆ

Read more

การประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” ภายใต้ธีม “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,  จังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรียนสังเคราะห์แสง กำหนดจัดการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” ภายใต้ธีม “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท เพื่อรวบรวมภาพถ่ายใน 7 หัวข้อ ที่เป็นจุดโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ในด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี, อาหาร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มอาชีพและร้านค้า, ประวัติศาสตร์, แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางอื่นๆ ที่น่าสนใจใน 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี

โดยภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปเผยแพร่ จัดแสดง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์มนต์เสน่ห์ของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่สืบต่อไป

สำหรับการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรี ดีต่อใจ” จะทำการตัดสินแยกตามพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี

 • อ. เมือง
 • อ. บ้านลาด
 • อ. บ้านแหลม
 • อ. ท่ายาง
 • อ. เขาย้อย
 • อ. หนองหญ้าปล้อง
 • อ. ชะอำ
 • อ. แก่งกระจาน

โดยในแต่ละอำเภอจะมีรางวัลดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลดีเด่นจำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 160,000 บาท

หมายเหตุ : ไม่จำกัดรางวัล ซึ่งผู้ส่งภาพเข้ามาสามารถได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นในหลายอำเภอได้

 

ส่งภาพประกวดได้ที่นี่

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดระบบรับภาพ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – 25 มกราคม พ.ศ. 2567
 • ประกาศภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และ เปิดให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบภายใน เดือนมกราคม พ.ศ.2567
 • ประกาศผลภายในเดือนมกราคมพ.ศ. 2567

หมายเหตุ : วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์ และ กติกา การส่งภาพประกวด

 1. ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงาน
 3. ภาพที่บันทึกภายในกรอบเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสี หรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 7. สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Smartphone และ Drone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม
 8. ในกรณีที่ใช้ Drone ถ่ายภาพ เจ้าของผลงานต้องเตรียมนำหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมดังนี้
  • “ต้องมี” หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • “ต้องมี” ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • “ต้องมี” เอกสารการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกจากอากาศยานที่ไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone Liability Insurance)
  • ในกรณีทำการขึ้นบินระหว่างเวลา 18.00 น. – 06.00 น. หรือ สูงเกินกว่า 90 เมตร “ต้องมี” หนังสืออนุญาตให้ทำการบินในช่วงเวลาหรือช่วงความสูงดังกล่าว ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • ผู้เข้าประกวดควรศึกษาข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของพื้นที่ทำการขึ้นบิน และควรศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ก่อนทำการขึ้นบิน
 9. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 10. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet, Smartphone, หรือ Drone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 11. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 12. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 13. สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯอาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 14. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 15. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 16. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน  ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 17. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆรวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 18. คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดกฎหมายใดๆ อันเจ้าของผลงานได้กระทำเพื่อจะได้ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในรายการนี้ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 19. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดและไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัด แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบุรีมีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า  และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
 20. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 21. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 22. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น  คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
 23. คณะผู้จัดงาน และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 24. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail :  rpst.info@gmail.com

โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  230,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

Read more

โครการประกวดภาพถ่าย ASEAN SX Photo Contest 2023

ASEAN SX Photo Contest 2023

Calling for entry. Submit your photos for a chance to win a total prize of over $20,000 (฿670,000) and chance to expose your works in the largest sustainability EXPO in ASEAN.

ASEAN SX Photo Contest invites you to share your significant memories and experiences in exploring solutions to build a better world of long-lasting balance together. Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 : ครั้งที่ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  230,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

Read more

โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Read more

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1

ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 1 ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more

การประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชน โดยใช้ศักยภาพด้านมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest) ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เปิดอัพโหลดผลงาน วันที่ 21 – 30 เมษายน 2566 (ปิดเวลา 17.00 น.)

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 10 รางวัล

เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

กติกา และเงื่อนไขการประกวดภาพถ่ายงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี  กรุงรัตนโกสินทร์ (The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin Photo Contest)

 1. ผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อได้สะดวกไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดอายุ
 2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพ
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี  กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 หากพบว่ามีการร้องเรียนว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงาน ทางคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 4. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายด้วยตนเอง หากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญ จะไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้กล้องถ่ายภาพชนิดใดก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โดรน ในการถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวด
 6. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด จากกล้อง DSLR Mirrorless และ Compact ต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุด ไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล (pixel) และขนาดด้านยาวที่สุด ไม่เกิน 4,00 พิกเซล (pixel) ในรูปแบบไฟล์ jpg. หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 7. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet และ Smartphone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ jpg. หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ก่อนการปรับแต่ง และหลังการปรับแต่งภาพ ในความละเอียดสูงไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 8. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มีขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2.400 พิกเซล (pixel) และขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน 4,000 พิกเซล (pixel) ในรูปแบบไฟล์ jpg. หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 9. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดยาวสุดไม่เกิน 4,000 พิกเซล (pixel) และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและหลังการปรับแต่งภาพในความละเอียด  สูงไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 10. สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจทำการเรียกขอไฟล์ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 11. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 12. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 13. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน  ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 14. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ โดยหากเกิดกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง
 15. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างไรก็ตาม ลิขสิทธิ์ของภาพถ่าย ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ เพื่อประโยชน์ทางราชการและสาธารณะประโยชน์ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ
 16. หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราอ่านกติกาไม่ครบถ้วน โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด
 17. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทำการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันที เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลา จนถึงวันปิดรับการส่งภาพ (ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.)

รายละเอียดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566” :
https://www.prd.go.th/…/category/detail/id/9/iid/166683

Read more