ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3

banner_changfineart

ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 18.30 . พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) 

นิทรรศการ ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 3 เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงภาพถ่ายจากการประกวด ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเทสต์ ในหัวข้อ “Light”  ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้จัดแสดงผลงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ชุด ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัล 13  ชุด และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงจำนวน 17 ชุด

โครงการ Chang Fine Art Photo Contest  ถือเป็นการประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ  ที่ได้สร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นกับวงการประกวดภาพถ่ายในประเทศไทยอย่างแท้จริง  โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถของตนเองทางด้านการถ่ายภาพในแนวทางที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบที่คุ้นเคยอยู่แต่เดิม โดยสื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดอันแหลมคมที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างแยบยล อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของนักถ่ายภาพทุกชาติ ภาษา ให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ระหว่างกันของคนต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม ที่มาเข้าร่วมการประกวดนี้ ให้ได้เห็นถึงกระบวนการคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพถ่ายของเพื่อนร่วมวงการที่อยู่ต่างมุมโลกกันอีกด้วย

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 8- 31 สิงหาคม 2557
อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 (หยุดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลข 091-115-7585
Email: rpst.info@gmail.com