ที่อยู่ในการออกใบเสร็จของสมาคมฯ (เฉพาะออกใบเสร็จเท่านั้น)
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เลขที่ผู้เสียภาษี : 0993000131177

สถานที่ติดต่อสมาคมฯ 
เลขที่ 207 ชั้น 2
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

โทรศัพท์ : 097-250-0058

email : rpst.info@gmail.com

เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์)  เวลา 11.00 – 19.00 น.

แผนที่