ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ (1st Prize)

Filled nostagia
Photographer : Mr Viet Van Tran (Vietnam)


รางวัลที่ 2 (2nd Prize)

Our Scattered Parts
Photographer : Mr Saeed Rezvanian (Iran)


รางวัลที่ 3 (3rd Prize)

Bad Memory
Photographer : Mrs Patara Mesuwan (Thailand)


รางวัลชมเชย (Honorable Mention Prize)

Alzheimer
Photographer : นาย จตุพร เขื่อนสุวรรณ (Thailand)


GRAVEYARD
Photographer : Mr PHALAT CHAIPITAKKOON (Thailand)


House Of Broken Dreams
Photographer : Mr Niklas Grapatin (Germany)


Latent
Photographer : Mrs azam shadpour (Iran)


miss you
Photographer : นาย พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ (Thailand)


Return the Memory
Photographer : นาย พิสิษฐ์ สีเมฆ (Thailand)


ก่อนสิ้น สักขาลาย
Photographer : นาย ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ (Thailand)


ใกล้ลาความทรงจำ
Photographer : นาย ทศพร นิธินันทน์ (Thailand)


บ้านเก่า
Photographer : นาย สราวุท ตันณีกุล (Thailand)


ห้องเก็บความทรงจำ
Photographer : นาย เอกวิทย์ แสนสระ (Thailand)