ประกาศตัดสิทธิ์ภาพ Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3

BannerChangDisQF

ด้วยปรากฎว่ามีผู้ร้องเรียนพร้อมส่งหลักฐานมายังคณะกรรมการตัดสิน ช้าง ไฟน์อาร์ต ครั้งที่ 3 ว่าภาพชุดของนายพรภาณุ กิรัตยาภรณ์ ชุด “ Light Up” ซึ่งได้รับการตัดสินให้รับรางวัลชมเชยในการประกวดครั้งนี้ มีลักษณะคล้ายกับภาพชุด “Levitation series” ซึ่งเป็นผลงานของ GIUSEPPE LO SCHIAVO เป็นอย่างมาก น่าเชื่อได้ว่านายพรภาณุลอกเลียนรูปแบบของภาพดังกล่าวมา จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการได้พิจารณาภาพชุดของนายพรภาณุ เปรียบเทียบกับภาพถ่ายขุดดังกล่าว มีความเห็นว่าลักษณะโดยรวมของภาพ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา การจัดวางองค์ประกอบ ลักษณะของแสง และสิ่งแวดล้อมในภาพ ล้วนเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับภาพภาพชุด “Levitation series”  ที่มีภาพสถาปัตยกรรมตั้งอยู่บนก้อนหินซึ่งลอยอยู่เหนือท้องทะเลทุกประการ จะต่างกันก็เพียงการเปลียนสถาปัตยกรรมที่เป็นที่สำคัญของโลก มาเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง 5 แห่ง ในประเทศไทยเท่านั้น

คณะกรรมการขอชี้แจงว่าแม้จะไม่มีกติกากำหนดห้ามไว้ในเรื่องการลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น  แต่ด้วยเห็นว่ากติกานี้ไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะเป็นสามัญสำนึกที่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะทั้งปวง ย่อมต้องตระหนักอยู่แก่ใจแล้วว่าการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดทั้งทางกฎหมาย มโนสำนึก และเป็นที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของผู้กระทำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งการประกวดช้างไฟน์อาร์ต โฟโตคอนเทสต์นี้ เป็นการประกวดในระดับนานาชาติ หากมีภาพที่มีปัญหาเช่นนี้เผยแพร่ออกไป ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียกับผู้จัด และวงการถ่ายภาพของประเทศไทยอย่างแน่นอน  คณะกรรมการจึงมีมติร่วมกันให้การตัดสินภาพชุด “ Light Up” ของนายพรภาณุ ที่ได้รับรางวัลชมเชยเป็นโมฆะ

ชื่อภาพ LIGHT UP ผลงานของ PHONPANU GEERATAYAPORN

ชื่อภาพ LIGHT UP ผลงานของ PHONPANU GEERATAYAPORN

ภาพชุด “Levitation series” ซึ่งเป็นผลงานของ GIUSEPPE LO SCHIAVO

ภาพชุด “Levitation series” ซึ่งเป็นผลงานของ GIUSEPPE LO SCHIAVO

สามารถไปดูผลงาน “Levitation series” ได้ที่ Link นี้นะครับ

http://www.giuseppeloschiavo.com/portfolio/uncategorized/levitation/