ประกาศผลสอบ โครงการสอบเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2564

ประกาศผลสอบ โครงการสอบเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2564

ตามที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสอบเพื่อขอรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2564 นั้น ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานของผู้ส่งเข้าสอบทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้พิจารณาให้มีผู้สอบผ่านเกียรตินิยม จำนวน 11 ราย ดังนี้

The result of 2021 RPST distinction assessments have been announced. Successful Applicants will receive a Certificate under the Seal of The Society. Congratulations to all the 11 successful candidates.

2021 Associate (A.RPST)

 1. ประสบชัย จันดก (Mr. Prasobchai Chandok)
 2. ปรีดี ศรีตระกูล (Mr. Preedee Sritakul)
 3. หรรษา ตั้งมั่นภูวดล (Mr. Hansa Tangmanpoowadol)

2021 Fellowship (F.RPST)

 1. Chan Chon Kong
 2. Cheang Lin Onn, Phillip
 3. Chong Kit Han
 4. Fire Leong Soon Seng
 5. Soo Wee Ming
 6. Tan Song Chuan
 7. Tan Tong Toon
 8. Yeokkian Jenn Koh

 

คณะกรรมการตัดสิน

 • ยรรยง โอฬาระชิน (ศิลปินแห่งชาติ), F.PST
  Mr. Yanyong Olarachin (National Artist)
 • วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ), F.PST, F.RPS
  Mr. Waranun Chutchawantipakorn (National Artist)
 • ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, Hon.F.RPST
  Mr. Tul Hirunyalawan, (President)
 • วรรณี ชัชวาลทิพากร, F.RPST
  Mrs. Vannee Chutchawantipakorn
 • บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, F.RPS
  Mr. Boonthachai Chaiviroonjaroen

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ กำหนดให้ผู้ที่ส่งผลงาน สามารถเข้ามารับผลงานคืน ณ ห้องสมาคมฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 • กำหนดวันรับผลงานงานคืน ระหว่างวันที่ 20 มกราคม  – 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันจันทร์) เท่านั้น มิฉะนั้น สมาคมฯ จะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน
 • กรุณาโทรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่เบอร์ 097 250 0058 (รบกวนติดต่อในเวลาทำการของสมาคมฯ อังคาร-เสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.)