กิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 4 : RIVER FESTIVAL 2022

 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ สนับสนุนโดย แสงโสม ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้งที่ 4  ถ่ายภาพเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย…รักษ์ ณ สายน้ำ… ชิงรางวัล รวมมูลค่า 60,000 บาท

.

เปิดรับสมัคร จำนวน 100 ท่าน เท่านั้น

เปิดลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

.

.

ลงทะเบียนและแจกโจทย์ : วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30-17.00 น.

ส่งภาพด้วยตัวเองที่งาน : วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00-21.00 น.

เริ่มตัดสินภาพถ่าย : วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป

สถานที่จัดงาน : งาน River Festival 2022

.

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 30,000 บาท

รางวัลยอดเยี่ยม 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

.

 

กำหนดการ DUO SHOTS KNOCKOUT ครั้ง 4

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

16.30 น. ลงทะเบียน ที่ ชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

17.00 น. แจกโจทย์

20.00 – 21.00 น. พร้อมส่งภาพ

21.00-21.15 น. ทีมงานประมวลผลจัดทำข้อมูลภาพ

21.15- 23.00 น. ตัดสินภาพ

23.00 น. พิธีมอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมารับโจทย์และมาส่งภาพด้วยตัวเอง ภายในวันที่และเวลาที่ระบุ
 2. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในงานภายหลังจากตัดสินภาพเท่านั้น
 3. ขอบเขตพื้นที่การถ่ายภาพและรายละเอียดวิธีการการสร้างผลงานและส่งภาพจะทำการประกาศให้ทราบต่อไป
 4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. เนื่องจากบริเวณสถานที่ค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดในส่วนที่จอดรถ จึงขอแนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่า หรือหาจุดจอดรถที่อยู่ใกล้ๆ

.

รายละเอียด กฎ กติกา การแข่งขันถ่ายภาพรายการ DUO SHOTS KNOCKOUT

 1. DUO SHOTS KNOCKOUTคือ กิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นวิธีการสร้างภาพ หรือจำนวนภาพที่ส่งพร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุด 1 ผลงานเพื่อนำส่งเข้าประกวด
 2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 11 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์การถ่ายภาพทั่วไป โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablets เท่านั้น
 4. ไม่อนุญาตให้ใช้ Drone ทำการบันทึกภาพ
 5. ชนิดไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบในวันงาน
 6. อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งทั้งในและนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 7. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 8. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่พยายามทำการใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย อาทิ บุกรุกเข้าสถานที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการอนุญาต ฯลฯ หากมีกรณีพิพาทใดๆ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณีที่เป็นผิดกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 9. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แลบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะให้ความสำคัญต่อการระบุชื่อเจ้าของผลงานให้เท่าที่จะทำได้ในการนำไปใช้
 10. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : rpst.info@gmail.com