กิจกรรมท่องเที่ยว และ แข่งขันถ่ายภาพ 24 Hrs Photo Competition – Happy Night Moonshine Photo Trip : เล่นลม ชมจันทร์ Unseen ลำตะคอง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้มีความสามารถในการถ่ายภาพร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นหนึ่งในผู้โชคดีร่วมเดินทางบันทึกประสบการณ์สุดพิเศษ และ ร่วมแข่งขันถ่ายภาพ 24 Hrs Photo Competition – “Happy Night Moonshine Photo Trip : เล่นลม ชมจันทร์ Unseen ลำตะคอง” จ.นครราชสีมา ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท และ ของรางวัลอื่นๆ

สถานที่จัดกิจกรรม : โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา – โรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของเมืองไทย ชมกังหันลมลำตะคอง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สัมผัสสายลมจากขุนเขา และ เขื่อนลอยฟ้า

กำหนดการกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

โดยทางคณะผู้จัดจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วน ที่พัก 1 คืน, อาหาร 5 มื้อ, และ รถรับส่ง (จาก กทม – ลำตะคอง และ ตลอดเวลาที่อยู่ในกิจกรรม)*

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเดินทางไปกับรถที่จัดไว้ให้ ในกรณีที่เดินทางไปเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

รางวัลในการแข่งขัน “Happy Night Moonshine Photo Trip : เล่นลม ชมจันทร์ Unseen ลำตะคอง” :

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

และของรางวัลพิเศษอื่น ๆ

———

สำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับจำนวน 10 ท่าน (บุคคลทั่วไป และ สมาชิกสมาคม ฯ สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งภาพเข้าร่วมรับการคัดเลือกในส่วนนี้ได้)

 1. ลงทะเบียนและส่งภาพเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ได้ที่ http://www.rpst.or.th/photocontest/happynight/ โดยผู้สนใจสามารถส่งภาพอะไรก็ได้ไม่จำกัดแนวทาง จำนวนไม่เกิน 3 ภาพ “ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563”
 2. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ฯ : 20 สิงหาคม 2563

———

สำหรับสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดรับจำนวน 10-15 ท่าน โดยทางสมาคมฯ จะทำการติดต่อไปโดยตรงภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

สำหรับกิจกรรมนี้ ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิสำหรับสมาชิกสมาคม ฯ จำนวน 10-15 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก อาทิ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ รางวัลที่เคยได้รับจากการประกวดภาพถ่ายในรายการต่าง ๆ ของสมาคม ฯ และ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เหมาะกับการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการทั้งจาก กฟผ. และ สมาคม ฯ

———

เงื่อนไขการแข่งขันและกติกาทั่วไป “เมื่อได้รับคัดเลือก” เข้าร่วมกิจกรรม Happy Night Moonshine Photo Trip : เล่นลม ชมจันทร์ Unseen ลำตะคอง

ขั้นตอนการส่งภาพและเงื่อนไขการแข่งขัน

 1. เตรียมรหัสผู้เข้าแข่งขัน และ หมายเลขไฟล์ภาพที่จะส่งให้เรียบร้อย
 2. ส่งภาพกิจกรรมในทริปถ่ายภาพจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ภาพ ขนาดความละเอียดสูงสุดของกล้อง เพื่อมอบแก่ กฟผ. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรและสาธารณประโยชน์ของชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟ้า
 3. ส่งภาพเพื่อเข้าประกวด จำนวน 5 ภาพ (ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ซ้ำกับ 10 ภาพ ที่มอบให้แก่ กฟผ.) เพื่อใช้ในการแข่งขัน ในวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ จุดส่งภาพที่กำหนด
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องนำภาพถ่ายและเรื่องราวกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น facebook , instagram , youtube อย่างน้อย 3 โพสต์ (ต้องใส่ Hashtag # ตามที่กำหนด) ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 จึงจะมีสิทธิครบถ้วนในการรับรางวัล โดยทางคณะผู้จัดจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีผู้รับรางวัลทุกท่านภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

กติกาทั่วไป

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามวัน และ เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถฝากบุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทน (กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย)
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องอยู่ร่วมในกิจกรรมการถ่ายภาพตามเวลาที่กำหนด โดยทางคณะผู้จัดจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาที่พัก อาหาร และโปรแกรมการถ่ายภาพ โดยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องบริหารจัดการเวลาด้วยตนเองในการถ่ายภาพ ให้เป็นไปตามโปรแกรม และส่งภาพตามเงื่อนไข และกติกาที่กำหนดไว้
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมาส่งภาพ “ด้วยตัวเองเท่านั้น” ณ สถานที่จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการดาวน์โหลดภาพทันที
 4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมชื่อไฟล์ภาพที่จะส่งให้พร้อม โดยสามารถตรวจสอบได้จากกล้อง หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ส่วนตัวของผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องทำการเลือกภาพให้เสร็จก่อนจะมาส่งภาพ โดยมีเวลาในการดาวน์โหลดภาพ ไม่เกิน 2 นาที ต่อคนในการดาวน์โหลตภาพ หากเกินเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 5. ไม่อนุญาตให้ทำการใด ๆ กับภาพ เช่น ปรับแต่ง ขยาย หรือ ขอเลือกภาพที่จะส่งบนเครื่อง Computer ของเจ้าหน้าที่รับภาพ เนื่องจากจะทำให้เกิดความล่าช้าขึ้น
 6. รูปแบบที่ใช้ในการจัดเก็บ (หน่วยความจำ) จะต้องเป็น CF Card หรือ SD Card เท่านั้น ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่เครื่องไม่สามารถอ่านหรือดาวโหลดไฟล์ภาพได้
 7. กรุณาเผื่อเวลาส่งภาพราว ๆ 15-20 นาที (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนเข้าแถวส่งภาพ ณ เวลานั้น ๆ)
 8. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ ยี่ห้อใดก็ได้ ในการถ่ายภาพประกวด
 9. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ .jpeg หรือ .jpg เท่านั้น ที่มีขนาดไฟล์ตามคุณภาพสูงสุดของกล้องถ่ายภาพที่ใช้
 10. ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ แต่สามารถตกแต่งภาพถ่ายจากอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพได้ และ ไม่จำกัด Technique ในการสร้างภาพ
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่ตามที่คณะผู้จัดงานกำหนดและอยู่ในช่วงเวลาวันที่ 4-5 กันยายน 2563 เท่านั้น
 12. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 13. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้าม รวมถึงต้องพึงระวังและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ทั้งนี้ทางผู้จัดฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทุกกรณี
 14. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าการประกวดทุกภาพถือเป็นสิทธิ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทสไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 15. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้ง ทางผู้จัดจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน
 16. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด