เกี่ยวกับ กฟผ.

 

เกี่ยวกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีพันธกิจหลักในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย

นอกจากภาระกิจหลักทางด้านการผลิตไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้เข้าไปจัดทำโครงการชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากมาย

สามารถ Click เพื่อเข้าไปดูข้อมูลที่น่าสนใจของ กฟผ. ได้

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและเขื่อนภายใต้การกำกับดูแลของ กฟผ.

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

ตัวอย่างโครงการดีๆ จาก กฟผ.

และสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของ กฟผ. อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ Click Here

รายการ Hello Social คลิปพาท่องเที่ยว กฟผ.

© 2014-2017 - The Royal Photographic Society of Thailand