นิทรรศการ “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

รวบรวมผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์ภาคประชาชนในช่วงระยะเวลาที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยังมีการประมวลภาพขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และ พระเมรุมาศ จัดแสดง รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ภาพ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 14-26 พฤศจิกายน 2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3,4,5

An exhibition paying a final tribute and farewell to his majesty the late King Bhumibol Adulyadej. His kindness and compassion will remain in millions of Thai people’s hearts forever.

Date: 14-26 November 2017, 10 a.m. – 9 p.m. (closed Mondays)
Location: Bangkok Art and Culture Centre, Curved Walls 3-5th floor

รายชื่อผู้ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

ภาคเหนือ

นายชลทิศ ดีสาระ
นายเสกสรร เสาวรส
นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน
นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ
นายทวีชัย สงวนใจ
นายณัชธกฤษณ์ สาระไชย
นายกฤษณ์ ศรีสุเทพ
นางสาวเยาวธิดา วงค์แก้วเขียว

ภาคใต้และภาคตะวันตก

นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง
นายณรงค์ศักดิ์ สุริยาวรกุล
นายอนุวัตน์ หมันเส็น
นายกัมปนาท บุญสา
นายธีรวัช พยัฆยุทธิ์
นายปัณณ์ เจริญวัฒนาโรจน์
นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
นายเริ่มพันธ์ พรหมนุชานนท์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายประยนต์ ช่างเกวียน
นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้
นายอัครัช สติความ
นายเอกชัย โตเลิศมงคล
นายไมตรี ตังคโณบล
นายเอกรินทร์ อินทร์ชลิต
นายนรินทร์ แสไพศาล
นายอนิรุทธิ์ ศิริลักษณมานนท์
นายคธา หรั่งเล็ก
นายประสงค์จิต บุตรสาลี

ภาคตะวันออกและภาคกลาง

นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
นายเลอสม ล่วงพ้น
นายอชิระ เมธามงคลเขต
นายยุทธรัฐ หงษ์ทองคำ
นายโกสินทร์ สุขุม
นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์

กรุงเทพมหานคร

นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ
นายพีรกิตติ์ จิรเชษฐากุล
นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์
นายวีระชัย สุขสมจินต์
นายธนโชค ภูมิศิริชโย
นายกานต์ ภคธัญญา
นายสมชาย อิ่มชู
นางสาวมาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์
นายกัญจน์ภูมิ จันทราทิพย์
นายจักรพงษ์ นุตาลัย

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และ พระเมรุมาศ

นายเจนศักดิ์ อมรมงคล
ทพญ.สิณิชา สุขมาก
นายสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
นางกิ่งแก้ว สุนทรปิติภัทร
นายนพพล ชูกลิ่น
นายสมชาติ ติละพรพัฒน์
นายสถิต ขาวผ่อง
นายสามารถ ปิติเลิศปัญญา
นายฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์
พญ.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
นางสาวอลิซ วิชช์โชติ
นายปกรณ์ ชุณหสวัสดิกุล​
นางสาวธาริกา มงคลสุข
นางอำไพ ติละพรพัฒน์
นายอดุล ตัณฑโกศัย
นายสร้อย ศรีราเพ็ญ
นายพุฒิธร พรมด้วง
นางวรรณฉัตร ปิติเลิศปัญญา
Ms. Sarah Wouters
นายอภินันท์ บัวหภักดี (ศิลปินรับเชิญ)
นายภัทร คงศิริมงคลชัย (ศิลปินรับเชิญ)
นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

ที่ปรึกษาฯ และประสานงานช่างภาพในส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ