บรรยากาศการบรรยายเรื่อง Fine Art Printing และ Print Exchange

บรรยากาศการบรรยายเรื่อง Fine Art Printing และแนะนำกิจกรรม Print Exchange พร้อมให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมภาพ print จากศิลปินช่างภาพระดับโลก อาทิ Brian Smith, Tim Griffith, George Fulton, Steffan Jahn และอื่นๆอีกมากมาย เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10.00-12.00 น. ณ ที่ทำการ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ