การบรรยายเรื่อง Fine art printing และ Print Exchange

การบรรยายเรื่อง Fine art printing และ Print Exchange
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.


ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยายโดย จุฬวิศว์ ศานติพงศ์

ในปัจจุบันการชมภาพถ่ายมักจะกระทำกันผ่านสื่ออีเลคทรอนิคส์ต่างๆ ซึ่งเป็นความสะดวกสบายตามยุคสมัย ขณะที่การนำเสนอภาพถ่ายที่ผ่านการพิมพ์อย่างปราณีตสวยงามเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บภาพถ่ายนั้นในฐานะงานศิลป์ชิ้นสำคัญ การพิมพ์ภาพจึงไม่เป็นเพียงแค่การถ่ายทอดจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้เท่านั้น การพิมพ์อย่างปราณีต การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่า เทคนิกการพิมพ์แบบต่างๆ รวมถึงการจำกัดจำนวนพิมพ์จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ภาพถ่ายซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการศิลปะระดับนานาชาติ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Fine art printing และแนะนำกิจกรรม Print Exchange ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม นี้ เวลา 10.00-12.00 น. ณที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บรรยายโดย คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ
(ขอเชิญชมภาพ print จากศิลปินช่างภาพระดับโลก อาทิ Brian Smith, Tim Griffith, George Fulton, Steffan Jahn ฯลฯ)

**ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย***
เปิดรับจำนวน 25 ท่าน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั้งวันที่ 20 พฤษภาคม  2560 ในเวลา 18.00 น. 
สามารถสำรองที่นั้งได้ที่นี่ คลิ๊ก