ประกาศรับผลงานร่วมจัดนิทรรศการ National Geographic Thailand x Explorers Club x RPST

📢 💚 พบกับกิจกรรมสุดแสนพิเศษ โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ National Geographic Thailand เปิดรับผลงานภาพถ่าย ในแนวคิด “From Source to Sea – การเดินทางของสายน้ำเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการในโซน National Geographic Thailand x Explorers Club x RPST ในงานบ้านและสวน Select ระหว่างวันที่ 18 – 26 มีนาคม 2566 ไบเทค บางนา

📷 เปิดรับทุกภาพว่าด้วยเรื่องของสายน้ำ แม่น้ำลำคลอง (น้ำจืดเท่านั้น) ที่ผ่านเมืองหรือชุมชน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับชีวิตผู้คนในมิติต่างๆ หรือภาพวิวทิวทัศน์ที่เกี่ยวกับน้ำจืด เช่น น้ำตก เขื่อน หรือแม่น้ำ โดยถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น

📌 คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น

📌 สมัครสมาชิก : https://member.rpst.or.th/home/register.php

ระยะเวลาในการเปิดรับผลงาน : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับเวลา 18.00 .)

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ : งานบ้านและสวน Select ณ ไบเทค บางนา

📍เงื่อนไข📍

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น

2. สมาชิก 1 ท่าน ส่งได้ 4 ผลงาน

3. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่าย

4. เปิดรับทั้งภาพขาวดำ และ สี

5. ส่งไฟล์ภาพในรูปแบบ .Jpeg หรือ .jpg

6. ไฟล์ภาพโดยทั่วไป ด้านยาวสุดไม่ต่ำกว่า 5,000 pixels หากถ่ายด้วยกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่ หรือเท่าที่อุปกรณ์นั้นจะสามารถทำได้

7. ภาพที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ฯ ต้องไม่มีการบันทึกลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ ทั้งสิ้น

8. ภาพที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ฯ ต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานใดๆ รวมถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดโครงการจะไม่รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้สมัครเจ้าของผลงาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง คณะผู้จัดโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ฯ หากเกิดกรณีดังกล่าว

9. คณะผู้จัดโครงการฯ  มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพ ที่ส่งเข้าร่วมโครงการ ฯ ไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ

10. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ฯ ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

11. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ

📩 การส่งผลงาน :

ช่องทางการส่ง : ส่งผลงานที่ อีเมล rpstxnationalgeographic@gmail.com โดยระบุข้อมูลแนบมา ดังนี้ 

  • ชื่อนามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รบกวนตรวจสอบความถูกต้อง)
  • ชื่อภาพ
  • สถานที่
  • คำบรรยาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : rpstxnationalgeographic@gmail.com

#Rpsthailand
#RPST
#NationalGeographicThailand
#ExplorersClub
#บ้านและสวน