ประกาศกำหนดวันจำหน่ายหนังสือ(ปกแข็ง) ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ประกาศกำหนดวันจำหน่ายหนังสือ ***ปกแข็ง*** ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำหน่ายที่ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าหนังสือหมด แต่ละท่านสามารถซื้อได้ท่านละ 1 เล่ม ในราคาเล่มละ 999 บาท สำหรับผู้ที่เคยซื้อชนิดปกอ่อนไปแล้วยังสามารถซื้อชนิดปกแข็งได้ ไม่มีการรับจองล่วงหน้า สมาคมตระหนักดีว่ามีผู้ประสงค์จะซื้อหนังสือปกแข็งเป็นจำนวนมาก แต่หนังสือมีเพียง 3000 เล่ม ตามที่ได้ขอพระราชานุญาตจัดพิมพ์ ในจำนวนที่มีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนค่าจัดพิมพ์ โดยรายได้จากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ดังนั้นสมาคมจึงยังไม่สามารถตอบคำถามเรื่องการจัดพิมพ์เพิ่มหรือไม่แต่อย่างใด แต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใด สมาคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป ผู้ที่มาซื้อหนังสือขอให้ใช้ประตูทางเข้าด้านหน้าหอศิลป์ฝั่งถนนพระรามที่ 1 เท่านั้น และการจัดคิวผู้ซื้อหนังสือภายในหอศิลป์เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ห้ามบุคคลอื่นแจกบัตรคิวหรือจัดการอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตในบริเวณหอศิลป์

หนังสือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศกำหนดรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สำหรับผู้ที่สั่งจองไว้เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม และ วันที่ 6 ตุลาคม

ประกาศกำหนดรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับผู้ที่สั่งจองไว้เมื่อ****วันที่ 18 ตุลาคม และผู้ที่จองตกค้างมาจากวันที่ 6 ตุลาคม**** เท่านั้น ขอให้ไปรับหนังสือได้ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม และ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. เท่านั้น หากท่านไม่มารับหนังสือในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะไม่สามารถมารับหนังสือได้อีกในวันเวลาอื่นเพราะสมาคมไม่มีที่เพียงพอที่จะเก็บหนังสือให้ท่าน อีกทั้งไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่มารองรับได้ หากท่านไม่สะดวกที่จะมารับหนังสือด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบหมายให้ผู้อิ่นมารับแทนโดยนำสำเนาบัตรประชาชนที่ใช้จองหนังสือ และเขียนมอบอำนาจโดยลงลายเซ็นกำกับให้ผู้ที่มารับแทนถือมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันเวลาดังกล่าวที่กำหนดให้มารับหนังสือนี้ จะไม่มีการจำหน่ายหรือรับจองหนังสือเพิ่มเติมใดๆ สมาคมฯ จะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งให้ผู้จองทราบ เพราะถือว่าได้แจ้งให้ติดตามข่าวสารจากเพจของสมาคมนี้อย่างชัดเจนแล้ว ผู้ที่เคยจองหนังสือไว้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม แล้วมาจองซ้ำอีกในคราวนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ให้รับหนังสือได้ โดยระบบจะแสดงให้เห็นว่าท่านเคยได้รับหนังสือไปแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไม่จ่ายหนังสือให้ จึงขอแนะนำว่าไม่ต้องเดินทางมา สมาคมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจหนังสือ และขอให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือได้ที่นี่ในโอกาสต่อไป ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/RPSThailand

RPST Distinction 2517 สอบเกียรตินิยม a.rpst และ f.rpst 2016 ครั้งที่ 2

โครงการเสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ เสนอผลงานเพื่อรับเกียรตินิยม A.RPST และ F.RPST ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กำหนดเวลาพิจารณาเกียรตินิยม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เปิดรับภาพผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกาศผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

โครงการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์ภาคประชาชนในช่วงระยะเวลาที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมทั้งส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อถ่ายทอดความจงรักภักดี และความอาลัยอันเปี่ยมล้นของพสกนิกรชาวไทย ที่มีต่อพระองค์ท่าน (ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้คือตั้งแต่วันที่ 13-30 ตุลาคม 2560)

การบรรยายเรื่อง “เกร็ดความรู้ ภาพถ่ายขาวดำ : จากยุคเริ่มแรก สู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน”

การบรรยายเรื่อง “เกร็ดความรู้ ภาพถ่ายขาวดำ : จากยุคเริ่มแรก สู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน” วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น.

Partnership