สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 207 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

โทรศัพท์ : 097 250 0058
email : rpst.info@gmail.com
เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)  เวลา 11.00 – 19.00 น.
Sponsorship