ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens”

Gallery ภาพที่ได้รับรางวัล

https://web.facebook.com/media/set?vanity=RPSThailand&set=a.4551315424917376

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการ “Hua Lamphong In Your Eyes” ในหัวข้อ “Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens” ชิงรางวัลรวมกว่าหนึ่งแสนบาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและความคิดที่มีต่อสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ และทรงคุณค่า เพื่อรวบรวมบทบันทึกอีกหน้าของสถานีรถไฟที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ได้อยู่เคียงข้างสังคมไทยตลอดไป

“Hua Lamphong Through the Lens” Photo Contest Winners Announced. The project has been organized by The State Railway of Thailand in collaboration with the Royal Photographic Society of Thailand.
An exhibition of award-winning photographs will take place from 28 December 2021 to 16 January 2022 at Hua Lamphong Central Railway Station.


คณะกรรมการตัดสิน (The Panel of Judges) :

 1. อ.วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ), Hon.F.RPST, F.RPS
  Mr. Waranun Chutchawantipakorn (National Artist)
 2. คุณดาว วาสิกศิริ
  Mr. Dow Wasiksiri
 3. คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
  Tul Hirunyalawan
 4. คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
  Mr. Chulawit Santipong
 5. คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์, Hon.F.RPST, Hon.F.PVS
  Mr. Wannapong Surarochprajak
 6. คุณอดุล ตัณฑโกศัย, Hon.F.RPST
  Mr. Adul Tanthakosai
 7. คุณเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์, ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย
  Mr. Eakkarush Sreearayunpong, The State Railway of Thailand Representative

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมบทบันทึกอีกหน้าของสถานีรถไฟที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ได้อยู่เคียงข้างสังคมไทยตลอดไป โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หัวลำโพง In Your Eyes” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนคนไทยสู่ความห่วงใยของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับผลงานภาพถ่ายทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้น ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะคัดเลือกเพื่อนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 – วันที่ 26 ธันวาคม 2564 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17:00 น.) และจัดแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • รองชนะเลิศอันดับสอง เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ชมเชย 20 รางวัล เงินสด 3,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

จัดแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

 • ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565
 • สถานที่ : สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

สอบถามเพิ่มเติม :

rpst.info@gmail.com หรือ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690