ขอเชิญร่วมงาน BIG CAMERA BIG PRO DAYS 8

BigProDay

BIG CAMERA BIG PRO DAYS 8 
“Infinity of Imagination”
วันที่ 2 – 7 กันยายน 2557 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ขอเชิญร่วมงาน BIG CAMERA BIG PRO DAYS 8 โดยงานดังกล่าวเป็นการรวมตัวของค่ายกล้องและอุปกรณ์ ที่มารวมตัวกันเพื่อร่วมอัพเดทเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิต  นอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ และศิลปินระดับคุณภาพ กับนิทรรศการภาพถ่ายชุด “เพราะความรักทำให้ตาสว่าง” ที่รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ของ 18 ศิลปิน อาทิ ยรรยง โอฬาระชิน, วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, นิติกร กรัยวิเชียร, กนก สุริยสัตย์, รชฎ วิสราญกุล, ดาว วาสิกศิริ, ณัฐ ประกอบสันติสุข, อิศรา บูรณสมภพ, บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ และพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล เพื่อนำรายได้มอบให้กับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทยปีที่ 3” และกิจกรรม “Infinity of Imagination” อีกมากมาย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigcamera.co.th