บรรยากาศการบรรยายเรื่อง Infrared Fine Art Photography and Exhibition

ณ ที่ทำการ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน เวลา 13.00-17.00 น. โดยคุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ พูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการคิดงาน การคัดเลือกภาพ (Edit) ที่มาจัดแสดงในนิทรรศการต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้การนำเทคนิคถ่ายภาพแบบ Infrared ผสานการวางแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายและการกำหนดหัวข้อการถ่ายภาพ