Infrared Fine Art Photography and Exhibition

Infrared Fine Art Photography and Exhibition
บรรยายโดยคุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์

ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น.
ชั้น 2 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กระบวนการคิด งาน และการคัดเลือกภาพ (Edit) ที่มาจัดแสดง ในนิทรรศการต่างๆ เรียนรู้การนำเทคนิค infrared ผนวกขบวนการคิด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย เข้าใจถึงความหลากหลายในการกำหนดหัวข้อการถ่ายภาพ การคัดเลือกภาพเบื้องต้น หลักในการคิด และเตรียมความพร้อมในการทำงาน ศึกษาตัวอย่างขบวนการคิด เทคนิค การทำงานทั้งภาพขาวดำและภาพสี เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองต่อไป

**ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย***
เปิดรับจำนวน 25 ท่าน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งวันที่ 28 พฤษภาคม  2560 ในเวลา 19.00 น. 
สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่ คลิ๊ก