โครงการประกวดภาพ และ นิทรรศการภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต ประธานกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ

นิทรรศการภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” จัดแสดงภาพถ่ายภาคประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ยังมีประมวลภาพขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และพระเมรุมาศ ร่วมจัดแสดง รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพบรรยากาศแห่งความรัก ความศรัทธา ความอาลัย ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สายตาคนไทยและต่างชาติ

คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการประกวดภาพถ่าย และ นิทรรศการภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ซึ่งจัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นั้นถือเป็นเวทีที่ให้ประชาชนรวมถึงนักถ่ายภาพได้แสดงความรู้สึกผ่านภาพถ่ายที่มีคุณค่า และยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในการสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ทางด้าน คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ทางสมาคมฯ มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักถ่ายภาพทั่วประเทศ ในการบันทึกภาพในช่วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค อีกทั้งเพื่อจัดเก็บ เรียบเรียง และเผยแพร่ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ สำหรับนำภาพไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

นิทรรศการภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมาชม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูง และได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก หลายภาพได้ถูกพูดถึงจนกลายมาเป็นกระแสในโลกออนไลน์ดังเช่น ภาพคุณแม่ท้องอ่อนที่กำลังท้องลูบท้องกลางสายฝนขณะเข้าแถววางดอกไม้จันทน์ของนายอนุวัตน์ หมันเส็น และภาพพระเมรุมาศจำลองที่จังหวัดกระบี่ที่มีฉากหลังเป็นทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่งของนายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีภาพที่เปิดมุมมองใหม่ๆ และสถานที่ใหม่ๆที่คนไทยสร้างเพื่อถวายอาลัยในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะมีการถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่นภาพทุ่งดอกดาวเรืองที่จังหวัดพิจิตรของนาย นายเสกสรร เสาวรส ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

นิทรรศการภาพถ่าย “ล้านใจไทย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณผนังโค้งชั้น 3 4 5

 
ภาพโดย นายอนุวัตน์ หมันเส็น


ภาพโดย นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง


ภาพโดย นายเสกสรร เสาวรส