ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูลโครงการกล้องถ่ายภาพ Leica รุ่น M10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูลโครงการกล้องถ่ายภาพ Leica รุ่น M10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ ๒๒ องค์กรการกุศล

วันที่ประมูล : วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายนามองค์กรการกุศลที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีดังนี้

 1. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 2. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รวมไปถึง ไตรโครงการ ที่ประกอบด้วย ๓ มูลนิธิคือ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
 4. สภากาชาดไทย
 5. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
 6. มูลนิธิชัยพัฒนา
 7. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 9. มูลนิธิจุฬาภรณ์
 10. มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
 11. ศิริราชมูลนิธิ
 12. มูลนิธิรามาธิบดี
 13. มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 14. มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
 15. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 16. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 18. มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 19. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
 20. สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์
 21. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 22. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์