การบรรยายเรื่อง “การจัดการไฟล์ภาพอย่างเป็นระบบ และการตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Lightroom Classic”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายภายใต้หัวข้อ “การจัดการไฟล์ภาพอย่างเป็นระบบ และการตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Lightroom Classic”

ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยายโดย อุรชา จักรพล (อ.ฟา)

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00- 16:00

รับจำกัด 15 ท่าน (ต้องเตรียม laptop และ Software มาเอง)
** ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกสมาคมฯ **

เปิดลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00น.