ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ “ลพบุรีดีต่อใจ”

rpst-lopburi

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ “ลพบุรีดีต่อใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ และบริการทางการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2560 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 4-9 เมษายน 2560 ณ ผนังโค้ง ชั้น 3-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดและมอบรางวัล
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 18:00 น. (ลงทะเบียน 17:30 น.)
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สามารถชมภาพที่ได้รับรางวัลได้ที่
http://rpst.or.th/lopburi/public/index/prize