ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช” โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งโครงการกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจของธรรมชาติสู่ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่งดงาม มีคุณค่า ก่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางทะเลของไทย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย อาทิ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า

The Royal Photographic Society of Thailand is delighted to announce the winners of “A Moment in Nature 2023″ Photo Competition in Category: Plants, Landscape, and Environment.
The 2023 ”A Moment in Nature” Photo Competition with total cash prizes: $9,000 is hosted by Foundation for Khao Yai National Park Protection in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

รางวัลหัวข้อ “สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • ม.ร.ว.พรระพี อาภากร – M.R. Pornrapee Abhakorn
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร – Mr. Nitikorn Kraivixien
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ – Mr. Tul Hirunyalawan
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ – Mr. Chulawit Santipong
 • นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ – Mr. Naphat Rattanasakdi
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ – Mr. Wannapong Surarochprajak

คณะอำนวยการการตัดสิน – Contest Project Team

 • ดร.ชุมพล สุขเกษม – Dr. Chumphon Sukkaseam
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย – Mr. Adul Tanthakosai 

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายทรงกลด เจียรนัยศิลป์

ชื่อภาพ : โถงถ้ำ
คำบรรยาย : ความสวยงามของถ้ำใต้น้ำ และแสงที่สาดส่อง
สถานที่ : เกาะห้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิศาล น้ำค้าง

ชื่อภาพ : ถ้ำหลวงแม่สาบ
คำบรรยาย : ถ้ำหลวงแม่สาบ เป็นถ้ำที่กว้างใหญ่ มีหินสีต่างๆ สวยงามยิ่ง
สถานที่ : จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสมชาย สงวนกชกร

ชื่อภาพ : พืชเล็กๆ ที่ใช้วัดความชื้นในป่า
คำบรรยาย : มอสส์เป็นพืชเล็กๆที่เกิดขึ้นบนพิ้นผิวที่มีความเปียกชื้นอย่างเพียงพอเท่านั้น จึงใช้เป็นเครื่องวัดความชื้นและความสมบูรณ์ของผืนป่าได้เป็นอย่างดี จะพบเห็นได้ง่ายในสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นางสาวจิรา ชุมศรี

ชื่อภาพ : มวลเมฆเริงระบำ
คำบรรยาย : ดอยม่อนจองยามเช้าที่บรรยากาศหนาวเย็นลมแรงพัดพามวลเมฆล่องลอยพริ้วไหวสวยงามดุจเมฆเริงระบำโชว์ให้ดูของเช้าในวันนั้น
สถานที่ : ดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิศาล น้ำค้าง

ชื่อภาพ : เห็ดสองสายพันธุ์ สีสันในป่าใหญ่
คำบรรยาย : เห็ดสายพันธุ์ต่างๆ จะพากันเจริญเติบโตในช่วงของฤดูฝนของทุกๆ ปี
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์

ชื่อภาพ : อรุณรุ่งอันร้อนแรงในวันที่เหน็บหนาว
คำบรรยาย : โขดหินริมผาสูง ใบไม้เปลี่ยนสี ทะเลหมอกบางๆ ท้องฟ้าสีส้ม ดอยหลวงที่กำลังอาบแสงอุ่น และมีดอยนางอยู่เคียงช้าง ได้เห็นแบบนี้แล้ว ทำให้ลืมความเหน็บหนาวของสภาพอากาศในตอนเช้าของฤดูหนาวไปหมดสิ้น
สถานที่ : บ้านปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายกันตพัฒน์ โภคศศิพันธ์

ชื่อภาพ : ห้องโถงแห่งท้องทะเล
คำบรรยาย : โพรงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทางปากเข้าถ้ำใต้น้ำ ตั้งอยู่ที่เกาะห้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สถานที่ : เกาะห้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสรรเพชร จินดาทอง

ชื่อภาพ : มะขามป้อมดินหัวหมด
คำบรรยาย : มะขามป้อมดินหัวหมด พืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะที่ดอยหัวหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ขึ้นตามเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ความสูงประมาณ 900 เมตร
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา บูมะลายู

ชื่อภาพ : ในอ้อมกอดของสายหมอก
คำบรรยาย : สายหมอกที่ไหลดั่งลำธารผ่านหมู่มวลไม้บนยอดเขา สร้างความรู้สึกสดชื่นทั้งต้นไม้และผู้ที่ได้สัมผัส กับทะเลหมอกชายแดนใต้
สถานที่ : ป่านันทนาการ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ์ เครือวัลย์

ชื่อภาพ : ภาพสะท้อนของดอกไม้
คำบรรยาย : ภาพเงาสะท้อนของดอกไม้สีสดใส ถึงจะเป็นมุมเล็กๆของทุ่งดอกไม้ที่กว้างใหญ่  แต่ก็แสดงให้เราได้เห็นว่า ในธรรมชาตินั้นมีความงดงามซ่อนไว้อีกมากมาย และรอให้เราออกไปค้นหา
สถานที่ : วนอุทยานน้ำตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสุภชีพ สินประมวญ

ชื่อภาพ : Standing in front of a heart waterfall
คำบรรยาย : น้ำตกที่ไหลจากธารน้ำสองสายจากบนยอดเขาไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นรูปร่างคล้ายกับรูปหัวใจในป่าลึก ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
สถานที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ ตรงดี

ชื่อภาพ : พิศวงตานกฮูกความงามที่ถูกซ้อนเร้น
คำบรรยาย : พิศวงตานกฮูกเป็นพืชที่เกิดจากเชื้อราที่มีตามีแขนคล้ายกับนกฮูก เป็นพืชเล็กๆ ก็เกิดขึ้นใต้รากของต้นเป้ง มีขนาดประมาณ 1 ซม. ต้องใช้สายตาเพ่งมากๆถึงจะเจอตัวเขาได้ ความน่ารักและความอัศจรรย์นี้มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยคือดอยหัวหมด และยังถูกประกาศให้เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกอีกด้วย
สถานที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายวิทยา บูมะลายู

ชื่อภาพ : สายน้ำ ความนุ่มนวลในความแข็งแกร่ง
คำบรรยาย : น้ำตกสุนันทาในยามเช้า ที่แสงส่องสายน้ำที่ไหลลงมาจากเบื้องบน ตามแนวชั้นหิน ชวนมองถึงความนุ่มนวลของสายน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินที่แข็งแกร่ง
สถานที่ : น้ำตกสุนันทา อุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

รายละเอียดโครงการ : http://www.rpst.or.th/a-moment-in-nature2023/