ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต”

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต” โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งโครงการกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จากห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจของธรรมชาติสู่ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่งดงาม มีคุณค่า ก่อให้เกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางทะเลของไทย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย อาทิ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า

The Royal Photographic Society of Thailand is delighted to announce the winners of “A Moment in Nature 2023″ Photo Competition in Category: Animals and Wildlife.
The 2023 ”A Moment in Nature” Photo Competition with total cash prizes: $9,000 is hosted by Foundation for Khao Yai National Park Protection in collaboration with The Royal Photographic Society of Thailand.

รางวัลหัวข้อ “ห้วงเวลาแห่งชีวิต”

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะกรรมการตัดสิน – The Panel of Judges

 • ม.ร.ว.พรระพี อาภากร – M.R. Pornrapee Abhakorn
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร – Mr. Nitikorn Kraivixien
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ – Mr. Tul Hirunyalawan
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ – Mr. Chulawit Santipong
 • นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ – Mr. Naphat Rattanasakdi
 • นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ – Mr. Wannapong Surarochprajak

คณะอำนวยการการตัดสิน – Contest Project Team

 • ดร.ชุมพล สุขเกษม – Dr. Chumphon Sukkaseam
 • นายอดุล ตัณฑโกศัย – Mr. Adul Tanthakosai

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายสรรเพชร จินดาทอง

ชื่อภาพ : ผีเสื้อมอธ
คำบรรยาย : ผีเสื้อกลางคืนมีความสำคัญในระบบนิเวศทางธรรมชาติ พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่อาหาร ผีเสื้อกลางคืนมักออกหากินตอนกลางคืน โดยสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ ซึ่งทำหน้าที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ ให้กับพันธุ์ไม้ต่างๆ ในธรรมชาติ ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ ตรงดี

ชื่อภาพ : ชุมนุมนกยูงไทย
คำบรรยาย : ช่วงเวลาผสมพันธุ์ นกยูงก็จะมารวมตัวชุมนุมกันเพื่อเลือกคู่ครองโดยฝูงหนึ่งจะมีตัวเมียหลายตัวและมีตัวผู้ตัวเดียวที่เป็นจ่าฝูงที่มีสิทธิ์ผสมพันธุ์และขยายเผ่าพันธุ์ต่อไป
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายปัจจา เอมะรุจิ

ชื่อภาพ : ผู้ล่าและเหยื่อ
คำบรรยาย : ตุ๊กแกตัวใหญ่ที่กำลังถูกงูเขียวกลืนทั้งเป็น เป็นห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกัน
สถานที่ : น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพลวัฒน์ ไทยปิ่นณรงค์

ชื่อภาพ : หยาดน้ำค้าง
คำบรรยาย : ในยามเช้าของทุ่งกะมัง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว บางวันเราจะได้พบกับหยดน้ำค้างที่เกิดจากการควบแน่นของความชื้นในอากาศมาเกาะกับใยแมงมุมทำให้เห็นเหมือนสร้อยคอ
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพงศ์พัฒนา วิรวรรณนาวิน

ชื่อภาพ : อนุบาลมวนน้อย
คำบรรยาย : ลูกๆ ของมวน Stink bug ขนาดจิ๋ว เพิ่งออกจากไข่ รวมพลกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายธรรมบุญ อุยยานนวาระ

ชื่อภาพ : เสี้ยววินาที
คำบรรยาย : ไม่นานหลังจากแมลงเม่าออกมาจากโพรง สัตว์ป่าหลากหลายชนิดได้ออกมาตาม ผมเดินไปตามถนน ได้เจอกระแตตัวนี้ค่อยๆวิ่งออกมาหาแมลงเม่าที่บินลงมาต่ำกิน ผมนอนราบกับพื้นและจัดมุมให้ดี เพิ่อจับภาพกระแตตัวนี้กินแมลงเม่าอย่างแนบเนียนอย่างแนบเนียน
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจอมทัพ เจริญลาภนำชัย

ชื่อภาพ : ไออุ่น
คำบรรยาย : ในเช้าที่อากาศหนาวเย็น ฝูงนกยูงพากันออกมาจากป่า เผื่ออาบแสงแดดคลายหนาว ไออุ่นจากลมหายใจของนกยูงลอยฟุ้งเห็นเป็นสีเหลือบรุ้ง แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศในเช้าวันนั้นได้เป็นอย่างดี
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายศราวุฒิ ทองเมือง

ชื่อภาพ : โบยบิน กินเพลิน
คำบรรยาย : มอธลายเสือชอบกินผลไม้ป่าที่เน่าเปื่อย  และเกลือแร่ซึ่งเป็นแร่ธาตุ โดยเฉพาะผีเสื้อตัวผู้ต้องการแร่ธาตุบางอย่างในการสร้างสเปิร์ม และกลิ่นหอมพิเศษเพื่อดึงดูดตัวเมีย โดยมักจะพบเห็นในช่วงเดือนกรกฎาคม เกาะกินอาหารอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก บ่งบอกว่าผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายกตัญญู วุฒิชัยธนากร

ชื่อภาพ : ใต้เงาจันทร์
คำบรรยาย : ยามเช้าในฤดูหนาว พระจันทร์ยังค้างอยู่บนฟ้า นกแอ่นพงจับกลุ่มเกาะรวมกันเพื่อทำให้ตัวเองอบอุ่นขึ้น เป็นภาพที่มองแล้วดูน่ารัก
สถานที่ :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายจักรกฤษณ ตรงดี

ชื่อภาพ : Meal time
คำบรรยาย : พ่อแม่นกอีโก้งกำลังคาบหอยที่เป็นอาหารอันแสนจะอร่อยไปป้อนลูกน้อยที่กำลังรออาหารมื้อพิเศษ
สถานที่ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายทรงกลด เจียรนัยศิลป์

ชื่อภาพ : รุมล้อม
คำบรรยาย : ฝูงปลากำลังว่ายวน รุมล้อมกินสาหร่ายที่อยู่บนกระดองเต่า
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  จังหวัดชุมพร

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์

ชื่อภาพ : นักสำรวจตัวน้อย
คำบรรยาย : เจ้าทากน้อยเดินทางเพื่อสำรวจผืนป่า ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นภาพที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ในช่วงฤดูฝนผืนป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นยิ่งนัก
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เจ้าของผลงาน : นางสาวปนัดดา อานาชา

ชื่อภาพ : พักพิงอิงใบ
คำบรรยาย : ปาดตีนดำตัวน้อยพักพิงอิงกายใต้ใบไม้ เพื่อหลบซ่อนกายและหลับนอนตามวิถีธรรมชาติที่สร้างขึ้น
สถานที่ :อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

 

รายละเอียดโครงการ : http://www.rpst.or.th/a-moment-in-nature2023/