การบรรยายเรื่อง “Minimalist in Black and White ”

การบรรยายเรื่อง “Minimalist in Black and White ”
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.30 น.

ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยายโดย อ.ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

เงื่อนไข การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมของสมาคมฯ

 1. ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และยังไม่หมดสมาชิกภาพ “รับสิทธิเข้าอบรมฟรี”
 2. หากไม่เป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ดังนี้
  สมาชิก 1 ปี 550 บาท
  สมาชิก 3  ปี 1,250 บาท
  ตลอดชีพ 10,050 บาท
  (สามารถจ่ายได้ในวันจัดกิจกรรม)
 3. กิจกรรมนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพด้วยใจจริง กรุณาตรวจสอบความพร้อมของตนในการเข้าร่วมอบรมก่อนตัดสินใจลงทะเบียน

เปิดรับจำนวน 20 ท่าน โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น.
สามารถสำรองที่นั่งได้ที่นี่